Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Kolumna

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Kolumna >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi dojazdowej leśnej (w ramach utrzymania stałych szlaków zrywkowych) i składnicy przyzrębowej w leśnictwie Tuszyn
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/24
więcej...
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie budynku leśniczówki w leśnictwie Teodory wraz z utwardzeniem terenu
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/24
więcej...
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dróg dojazdowych leśnych (w ramach utrzymania stałych szlaków zrywkowych) i składnic przyzrębowych w leśnictwach Dłutów, Rydzyny i Teodory
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/17
więcej...
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej nr 39 w leśnictwie Szczukwin
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/10
więcej...
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych w leśnictwie Szczukwin
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/07
więcej...
wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie drogi dojazdowej leśnej (w ramach utrzymania stałych szlaków zrywkowych) i składnicy przyzrębowej w leśnictwie Tuszyn.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/24
więcej...
Zaprojektowanie i budowa dostrzegalni - wieży przeciwpożarowej żelbetowej o przekroju kolistym w Nadleśnictwie Kolumna
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/11 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych w leśnictwie Szczukwin
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/22 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi leśnej nr 55 w leśnictwie Andrzejów
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/06/21 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dróg leśnych położonych w Nadleśnictwie Kolumna w Leśnictwach Szczukwin i Dłutów
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/24 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Pytania Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego w przetargu nieograniczonym pn.: Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Kolumna w latach 2016 - 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/11/25
więcej...
wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie dojazdu pożarowego nr 8/21 w Nadleśnictwie Kolumna
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/22
więcej...
Wykonanie robót budowlanych polegających na realizacji prac naprawczych w ramach bieżącego utrzymania pn. 'remont drogi leśnej nr 30' położonej w Leśnictwie Mogilno
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/08 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Adam Pewniak - Nadleśniczy Nadleśnictwa Kolumna
Data modyfikacji: 2017/04/19 15:52:13
Redaktor zatwierdzający: Michał Falkowski
Wprowadzający: