Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 14/10
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA PIOTRKÓW
z dnia 13.05.2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Znak spr.: ZU3-021-14/2010

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18.05.1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Z-ca nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
2. Z-ca nadleśniczego ds. użytkowania lasu
3. Główna księgowa
4. Sekretarz
5. Specjalista SL ds. ochrony lasu
6. Specjalista SL ds. użytkowania lasu
7. Redaktor BIP
8. a/a

Pliki do pobrania:
      Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Nadleśnictwa Piotrków w 2015
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/05/08
więcej...
Wykonanie prac remontowych w budynku osady służbowej leśnictwa Meszcze, ul. Skrajna 4, Piotrków Trybunalski (nr inw.: 110/9)
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/04/08
więcej...
Projekt modernizacji wraz z projektem na wykonanie budynku edukacyjnego, budynku gospodarczego z placem placu zabaw i zagospodarowaniem terenu Leśnego Ośrodka Edukacji - osada Koło położona w miejscowości Polichno 125, gmina Wolbórz
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/12/31
więcej...
Wykonanie prac rozbiórkowych osady po byłej gajówce Bujniczki 24 A - budynek mieszkalny (nr inw. 110/120) wraz z budynkami gospodarczymi: obora murowana (nr inw. 108/202), stodoła drewniana (nr inw. 108/168), studnia kopana (nr inw. 211/70)), stodoła z szopą oraz ogrodzenie (nr inw. 291/69) - zlokalizowanej na działce nr ewid. 551/1, obręb ewidencyjny Daniszewice, gmina Gorzkowice
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/11/28
więcej...
Wykonanie remontów i konserwacji obiektów i budowli melioracyjnych w leśnictwach Łazy, Grzegorzówka, Straszów, Stobnica, Żarnowica, Uszczyn i Meszcze na terenie Nadleśnictwa Piotrków
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/11/19
więcej...
Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Piotrków w leśnictwach: 1. Proszenie - oddz. 146/172, 145/171, 146/145, 144/145, 144/170, 191/215, 215/226, 216/227 o długości 1920 mb; 2. Żarnowica o oddz. 264, 263, 263/276, 262/275, 261/274 o długości 1765 mb.
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/11/17
więcej...
Usługi z zakresu gospodarki leśnej zaplanowane do wykonania w 2015 roku na terenie Nadleśnictwa Piotrków
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/11/12
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków mgr inż. Wojciech Badura
Data modyfikacji: 2010/05/24 13:21:31
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: