Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 14/10
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA PIOTRKÓW
z dnia 13.05.2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Znak spr.: ZU3-021-14/2010

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18.05.1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Z-ca nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
2. Z-ca nadleśniczego ds. użytkowania lasu
3. Główna księgowa
4. Sekretarz
5. Specjalista SL ds. ochrony lasu
6. Specjalista SL ds. użytkowania lasu
7. Redaktor BIP
8. a/a

Pliki do pobrania:
      Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz STWiOR dla zadania: budowa leśnej szkółki gruntowej z uwzględnieniem możliwości prowadzenia produkcji szkółkarskiej w tunelach oraz w korytach Dünemanna w miejscowości Łęczno, gmina Sulejów, nr działki ewid.: 682/2
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/09/13
więcej...
Świadczenie kompleksowych usług saperskich na ternach leśnych wchodzących w skład Nadleśnictwa Piotrków, leśnictwa Wierzeje oddz.: 314d i oddz.: 314a
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/08/17
więcej...
Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej oraz STWiOR dla zadania: budowa leśnej szkółki gruntowej z uwzględnieniem możliwości prowadzenia produkcji szkółkarskiej w tunelach oraz w korytach Dünemanna w miejscowości Łęczno, gmina Sulejów, nr działki ewid.: 682/2
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/08/19
więcej...
Usługa pracownika gospodarczego realizującego zadania w budynku i posesji siedziby Zamawiającego.
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/06/03
więcej...
Roboty budowlane z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych wewnętrznych (konserwacja) w Nadleśnictwie Piotrków w roku 2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/06/03
więcej...
Przebudowa drogi leśnej w leśnictwie Meszcze w oddz. 53/54, 58/59
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/05/30
więcej...
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu płynnego w budynku mieszkalnym przy ul. Leśników 4, m. 5 w Piotrkowie Trybunalskim, nr inw. 105/210
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/05/16
więcej...
Remont drewnianego ogrodzenia, bramy wjazdowej, schodów oraz werandy przy osadzie służbowej leśnictwa Łazy; m. Lubień 75, gm. Rozprza
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/04/08
więcej...
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Nadleśnictwa Piotrków w 2016
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/03/15
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków mgr inż. Wojciech Badura
Data modyfikacji: 2010/05/24 13:21:31
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: