Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

ZARZĄDZENIE NR 14/10
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA PIOTRKÓW
z dnia 13.05.2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Znak spr.: ZU3-021-14/2010

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18.05.1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Z-ca nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
2. Z-ca nadleśniczego ds. użytkowania lasu
3. Główna księgowa
4. Sekretarz
5. Specjalista SL ds. ochrony lasu
6. Specjalista SL ds. użytkowania lasu
7. Redaktor BIP
8. a/a

Pliki do pobrania:
      Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Roboty budowlane z zakresu rozbiórek: - fundamentów murowanej piwnicy oraz betonowego kanału samochodowego w m. Łęczno 101, obręb Łęczno, gmina Sulejów Obszar Wiejski, - murowanego budynku gospodarczego, drewnianej stodoły z dwoma szopami, drewnianego ustępu i ogrodzenia po osadzie leśnej, zlokalizowanej w m. Biała 127, obręb Biała, gmina Sulejów
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/10/22
więcej...
Roboty budowlane z zakresu bieżącego utrzymania dróg leśnych wewnętrznych (konserwacja) w Nadleśnictwie Piotrków w roku 2015
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/10/16
więcej...
Wykonanie remontów i konserwacji przepustów zlokalizowanych na drogach leśnych w leśnictwach Łazy, Meszcze i Żarnowica na terenie Nadleśnictwa Piotrków
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/25
więcej...
Remonty i przebudowa dróg leśnych wewnątrzzakładowych w Nadleśnictwie Piotrków: 1. obręb Lubień, leśnictwo Straszów - dł. 4140 mb, oddz.: 13, 14, 16, 17, 18, 23, 29, 30, 34, 35, 37, 38, 42, 43; 2. obręb Łęczno, leśnictwo Grzegorzówka - dł. 2500 mb, oddz.: 156/162, 157/163, 161/162, 162/172, 162/168, 163, 167, 165/169, 166/170; 3. obręb Piotrków, leśnictwo Wierzeje - dł. 1250 mb, oddz.: 316, 317/320, 318/321; 4. obręb Piotrków, leśnictwo Meszcze - dł. 1386 mb, oddz.: 37/45, 36/44, 35/43
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/21
więcej...
Wykonanie remontów i konserwacji przepustów zlokalizowanych na drogach leśnych w leśnictwach Łazy, Meszcze i Żarnowica na terenie Nadleśnictwa Piotrków
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/07
więcej...
Remont leśniczówki Straszów (nr inw. 110/104), zlokalizowanej w m. Straszów 51, gm. Rozprza
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/04
więcej...
Przebudowa drogi leśnej wewnątrzzakładowej w Nadleśnictwie Piotrków, obręb Lubień, leśnictwo Straszów - oddz. 13, 14, 16, 17, 18, 23, 29, 30, 34, 34, 35, 37, 38, 42, 43
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/07/09
więcej...
Remont leśniczówki Straszów (nr inw. 110/104), zlokalizowanej w m. Straszów 51, gm. Rozprza
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/07/07
więcej...
Rozbiórka osady po byłej leśniczówce Uszczyn (drewniany budynek mieszkalny) wraz z budynkami gospodarczymi (obora murowana, stodoła drewniana, dwie szopy drewniane, ustęp), studnią kopaną, szambem i ogrodzeniem oraz pozostałości fundamentów po piwnicy i szopie drewnianej, Uszczyn, ul. Leśna 15, gm. Sulejów
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/06/19
więcej...
Remont budynku gospodarczego (obora, nr inw. 108/204) osady służbowej leśnictwa
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/06/19
więcej...
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Nadleśnictwa Piotrków w 2015
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/05/08
więcej...
Wykonanie prac remontowych w budynku osady służbowej leśnictwa Meszcze, ul. Skrajna 4, Piotrków Trybunalski (nr inw.: 110/9)
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/04/08
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków mgr inż. Wojciech Badura
Data modyfikacji: 2010/05/24 13:21:31
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: