Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Piotrków >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.
Informacje dotyczące postępowań wszczętych przed wprowadzeniem nowego systemu publikacji dostępne są pod dotychczasowym adresem www.lodz.lasy.gov.pl/web/piotrkow/przetargi

ZARZĄDZENIE NR 14/10
NADLEŚNICZEGO NADLEŚNICTWA PIOTRKÓW
z dnia 13.05.2010 r.
w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych”.
Znak spr.: ZU3-021-14/2010

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tj. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 3 Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 50 MOŚZNiL z dnia 18.05.1994 roku w sprawie nadania Statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam do stosowania Regulamin udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Do wiadomości:

1. Z-ca nadleśniczego ds. zagospodarowania lasu
2. Z-ca nadleśniczego ds. użytkowania lasu
3. Główna księgowa
4. Sekretarz
5. Specjalista SL ds. ochrony lasu
6. Specjalista SL ds. użytkowania lasu
7. Redaktor BIP
8. a/a

Pliki do pobrania:
      Regulaminu udzielania zamówień publicznych prowadzonych w ramach projektu „Zwiększanie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Usługa sprzątania w budynku biura Nadleśnictwa Piotrków
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/02/20
więcej...
Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych na potrzeby Nadleśnictwa Piotrków w 2014
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/02/12
więcej...
Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni centralnego ogrzewania w budynku biura Nadleśnictwa Piotrków na rok 2014
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/01/14
więcej...
Zbiór szyszek z drzew stojących w Nadleśnictwie Piotrków w sezonie 2013 - 2014
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2013/12/06
więcej...
Usługi związane bezpośrednio z prowadzeniem gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Piotrków w 2014 roku
przetarg nieograniczony, data składania: 2013/11/25
więcej...
Wykonanie, zgodnie z art. 62 ustawy Prawo budowlane pięcioletniego przeglądu instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów w budynkach mieszkalnych i gospodarczych Nadleśnictwa Piotrków
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2013/11/07
więcej...
Rozbiórka murowanego budynku mieszkalnego z szambem oraz studni kopanej - Biała 127, obręb Biała, gmina Sulejów
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2013/11/07
więcej...
Remont drewnianego budynku gospodarczego przy szkółce leśnej w Straszowie - Straszów 51, gm Rozprza
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2013/10/17
więcej...
Rozbiórka drewnianego budynku mieszkalnego oraz drewnianych budynków gospodarczych (stodoła, szopa), studni kopanej i ogrodzenia drewnianego - Lubień 130, gmina Rozprza
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2013/10/11
więcej...
Remont opaski i cokołu wokół budynku mieszkalnego osady Grzegorzówka - Stobnica Piła 53A, gmina Ręczno
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2013/10/03
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Piotrków mgr inż. Wojciech Badura
Data modyfikacji: 2010/05/24 13:21:31
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: