Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Przedbórz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Przedbórz >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.


LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Przebudowa drogi leśnej Smyków w Nadleśnictwie Przedbórz
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/31
więcej...
Wykonanie remontu instalacji elektrycznej w pięciu komórkach położonych na działce 165/20 w obrębie ewidencyjnym Miejskie Pola
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/21
więcej...
Wykaszanie poboczy przy drogach leśnych na terenie Nadleśnictwa Przedbórz
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/20
więcej...
Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 'Przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki położonej w miejscowości Kluczewsko przy ul. Leśnej nr 20, w gm. Kluczewsko na działce nr 507 obręb ewidencyjny Komparzów'
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/10
więcej...
Przebudowa budynku mieszkalnego leśniczówki położonej w miejscowości Kluczewsko przy ul. Leśnej nr 20, w gm. Kluczewsko na działce nr 507 obręb ewidencyjny Komparzów.
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/10
więcej...
Roboty budowlane na osadzie leśnej Skórnice położonej w miejscowości Skórnice, w gm. Fałków, na działce nr 267/1201 w obrębie ewidencyjnym Skórnice.
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/07/27
więcej...
Dzierżawa gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Przedbórz.
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/07/10
więcej...
Remont kotłowni oraz elementów elewacji w budynku mieszkalnym położonym w miejscowości Gustawów w gm. Przedbórz, na działce nr 337 w obrębie ewidencyjnym Wygwizdów.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/06/10
więcej...
Remont elewacji budynku mieszkalnego leśniczówki Wymysłów położonej w Wymysłowie nr 15 , w gm. Przedbórz, na działce nr 179 w obrębie ewidencyjnym Wymysłów
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/05/19
więcej...
Remont budynku gospodarczego położonego w miejscowości Piskorzeniec, w gm. Przedbórz, na działce nr 704 w obrębie ewidencyjnym Piskorzeniec.
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/04/28
więcej...
Przebudowa dojazdu pożarowego nr 63 w Nadleśnictwie Przedbórz.
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/04/29
więcej...
Przebudowa drogi gospodarczej na szkółce i budowa dwóch przepustów w Nadleśnictwie Przedbórz.
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/04/09
więcej...
Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego wraz ze zbiornikiem bezodpływowym na ścieki przy budynku mieszkalnym osady leśnej leśnictwa Grobla położonej w Przyłankach nr 1, w gm. Przedbórz, na działce nr 159 w obrębie ewidencyjnym Miejskie Pola.
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/04/07
więcej...
Wykonania prac remontowo- budowlanych na osadzie leśnej leśnictwa Wierzchlas położonej w Kajetanowie 36A, 97-570 Przedbórz , w gm. Przedbórz, na działce nr 146/2 w obrębie ewidencyjnym Stara Wieś
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/04/10
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Waldemar Pązik - Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedbórz
Data modyfikacji: 2014/11/25 09:07:42
Redaktor zatwierdzający: Bogdan Osiecki
Wprowadzający: Bogdan Osiecki