Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Przedbórz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Przedbórz >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty i o wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia znajdują się na stronie internetowej Nadleśnictwa Przedbórz i można je znaleźć TUTAJ

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Remonty dróg leśnych w Nadleśnictwie Przedbórz
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/07/23
więcej...
Przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Przedbórz:
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/07/14
więcej...
Remont budynku mieszkalnego leśniczówki leśnictwa Piskorzeniec położonej w Piskorzeńcu 36A, w gm. Przedbórz, na działce nr 704 w obrębie ewidencyjnym Piskorzeniec, zgodnie z dokumentacją projektowo-kosztorysową .
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/05/30
więcej...
Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego-stodoła oraz ustępu położonych w miejscowości Bysiów 1 na działce nr 375 w obrębie ewidencyjnym Józefów Stary.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/04/24
więcej...
Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie Nadleśnictwa Przedbórz.
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/02/28
więcej...
Wykonanie rozbiórki budynku gospodarczego położonego w miejscowości Starzechowice Górne nr 136, na działce nr 279/1202 obręb ewidencyjny Starzechowice.
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/02/14
więcej...
Usunięcie usterek w stanie technicznym przewodów kominowych i podłączeń wentylacyjnych i dymowych w budynkach mieszkalnych pozostających w zarządzie Nadleśnictwa Przedbórz zgodnie z zaleceniami wydanymi po przeprowadzonym przeglądzie w 2013r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/02/05
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Waldemar Pązik - Nadleśniczy Nadleśnictwa Przedbórz
Data modyfikacji: 2010/12/11 11:39:49
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: