Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Spała

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Spała

bip_logo_pl
odstep
Adres:
Spała, ul. A. Gabrysiewicza 2
97-215 Inowłódz

tel: 044 725-70-50
fax: 044 725-70-52
www: lodz.lasy.gov.pl/spala
e-mail: spala@lodz.lasy.gov.pl

Nadleśniczy:
mgr inż. Przemysław Grabowski

Konto bankowe: 
 

BGŻ O/Piotrków Tryb.
Nr 18203000451110000000497100

NIP: 773-001-34-09
REGON: 590019181

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Nadleśnictwa Spała jest udostępniana na wniosek.

Biuro Nadleśnictwa Spała

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż.Przemysław Grabowski Nadleśniczy Nadleśnictwa Spała
Data modyfikacji: 2010/02/10 08:24:12
Redaktor zatwierdzający: Ewa Korzeniewska
Wprowadzający: Ewa Korzeniewska