Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Złoczew

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Złoczew >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

W sprawach skarg i wniosków Nadleśniczy lub Zastępca Nadleśniczego przyjmuje w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 13:00 oraz od 15:00 do 16:00


 Nadleśniczy

mgr inż. Andrzej Kuchczyński 

tel.(0-43) 820-22-05; (0-43) 820-25-69

Zastępca Nadleśniczego

mgr inż. Zbigniew Pychyński

tel.(0-43) 820-22-05

Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje działem gospodarki leśnej i pracą leśniczych.
 Kontakt przez sekretariat Nadleśnictwa
Pokój nr 2
tel.(0-43)820-22-05, fax (0-43) 820-24-69 e-mail: zloczew@lodz.lasy.gov.pl
 Dział gospodarki leśnej
Pokój nr 3 i 5
tel. (0-43) 820-10-21; (0-43) 820-10-15
 
Do zadań działu gospodarki leśnej należy całokształt spraw z zakresu:
- hodowli lasu, ochrony lasu, ochrony przeciw pożarowej,
- pozyskania drewna,
- łowiectwa,
- posiadania gruntów oraz nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa,
- realizacji zadań wynikających z ustawy „ Prawo zamówień publicznych”,
- obsługi BIP.
 
 Pokój nr 12  tel.(0-43) 820-10-13
Główny księgowy – Joanna Woźniak kieruje działem księgowości, odpowiada w nadleśnictwie za ekonomikę oraz całokształt spraw finansowych i rachunkowych.
 
Pokój nr 11  tel.(0-43) 820-10-20
Do zadań działu księgowości należy w szczególności:
- sporządzanie planów finansowych,
- analiza i sprawozdawczość,
- rozliczanie działalności gospodarczej i administracyjnej,
- terminowe regulowanie wszelkich należności.
 
Pokój nr 13  tel.(0-43) 820-10-22
Sekretarz- kieruje działem administracyjno – gospodarczym.
 
Do zadań działu administracyjno – gospodarczego należy w szczególności:
- obsługa administracyjna nadleśnictwa,
- administrowanie budynkami i obiektami infrastruktury lokalowej i mieszkaniowej,
- inwestycje i remonty infrastruktury lokalowej i mieszkaniowej,
- transport i zaopatrzenie,
- łączność i poligrafia.
 
Pokój nr 7  tel.(0-43) 820-10-18
 
 Posterunek Straży Leśnej - STRAŻ LEŚNA zajmuje się zapobieganiem oraz zwalczaniem przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochroną innych składników mienia nadleśnictwa.
 
Telefony i adresy leśnictw
 
Telefony i adresy leśnictw
Do kompetencji leśniczego należy Organizacja całości prac w leśnictwie, zwalczanie szkodnictwa leśnego oraz sprzedaż detaliczna.
Telefon
Adres
LEŚNICTWO
BRĄSZEWICE
Leśniczy
Hubert Nowak
(0-43)
821-17-67
ul. Ks.Nierychlewskiego 4
98-277 Brąszewice
LEŚNICTWO
ORŁY
Leśniczy
Mieczysław Gruszka
(0-43)
821-17-31
Pokrzywniaki 8
98-277 Brąszewice
LEŚNICTWO
BŁOTA
Leśniczy
Dariusz Grajoszek
(0-43)
821-17-20
Błota 47
98-277 Brąszewice
LEŚNICTWO
KLONOWA
Leśniczy
Ryszard Nowak
(0-43)
820-84-25
ul. Leśna 18
98-273 Klonowa
LEŚNICTWO
GRZYB
Leśniczy
Piotr Kamola
(0-43)
820-84-88
Kiełbasy 24
98-273 Klonowa
LEŚNICTWO
ORACZEW
Leśniczy
Paweł Łużyński
(0-43)
821-31-74
Oraczew Mały 26
98-285 Wróblew
LEŚNICTWO
DĄBROWA
Leśniczy
Daniel Palma
(0-43)
822-21-27
Budziczna 1
98-210 Sieradz 2
LEŚNICTWO
PYSZKÓW
Leśniczy
Zbigniew Wzgarda
(0-43)
820-31-79
Lipno 42
98-275 Brzeźnio
LEŚNICTWO
POTOK
Leśniczy
Marek Dominiak
(0-43)
820-27-68
Potok 46
98-270 Złoczew
LEŚNICTWO
KORZEŃ
Leśniczy
Janusz Kałuzewski
(0-43)
672-14-19
Korzeń 10
98-170 Widawa
LEŚNICTWO
SOKOŁÓW
Leśniczy
Paweł Świderski
(0-43)
829 70 19
ul.Turecka 49
 98-215 Goszczanów
LEŚNICTWO
RYCHŁOCICE
Leśniczy
Bartłomiej Nowak
(0-43)
842 48 42
Rychłocice 161
 98-313 Konopnica
LEŚNICTWO
STOLEC
Leśniczy
Andzrej Mielczarek
(0-43)
820 13 79
Stolec (leśniczówka) 17
98-270 Złoczew
LEŚNICTWO SZKÓŁKARSKO - SELEKCYJNE DĄBROWA - EDMUNDÓW

Leśniczy
Artur Musiał
(0-43)
822-64-98
Budziczna 2
98-210 Sieradz 2
 

 Nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa powiat sieradzki oraz wieruszowski (gmina Lututów)- zgodnie z załączonym poniżej wykazem


 

 
Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Nadleśnictwa Złoczew jest udostępniana na wniosek.
 
 
 

 

Pliki do pobrania:
       Wykaz osób sprawujących nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Andrzej Kuchczyński - Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoczew

Data modyfikacji: 2017/09/15 09:14:02
Redaktor zatwierdzający: Marek Łuczak
Wprowadzający: Marek Łuczak