Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Złoczew

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi, Nadleśnictwo Złoczew >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Złoczew w roku 2016 - ZG.270.1.8.2015.4
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/11/25
więcej...
Wykonanie robót rozbiórkowych w Nadleśnictwie Złoczew - Znak sprawy: ZG.270.1.6.2015.4
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/10/05
więcej...
Wykonanie robót rozbiórkowych - budynek gospodarczy na działce nr ewid. 287/3
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/10/05
więcej...
Wykonanie robót rozbiórkowych w Nadleśnictwie Złoczew - Znak sprawy: ZG.270.1.5.2015.4
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/09/04
więcej...
Naprawa i remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Złoczew - leśnictwo Grzyb oraz Błota - Znak sprawy: ZG.270.1.4.2015.4
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/08/06 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie robót rozbiórkowych na działce nr ewidencyjny 287/3 w miejscowości Złoczew. - Znak sprawy: ZG.270.1.3.2015.4
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/06/26 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Opracowanie koncepcji architektoniczno - budowlanej nowej siedziby Nadleśnictwa Złoczew wraz z zagospodarowaniem terenu
konkurs, data składania: 2015/05/11
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Andrzej Kuchczyński - Nadleśniczy Nadleśnictwa Złoczew

Data modyfikacji: 2012/01/09 11:58:48
Redaktor zatwierdzający: Marek Łuczak
Wprowadzający: Marek Łuczak