Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Informacja o decyzjach Ministra Środowiska zatwierdzających plany urządzenia lasu dla nadleśnictw:

RADZIWIŁŁÓW, PODDĘBICE, OPOCZNO I BEŁCHATÓW

na lata 2017 – 2026

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje
o zatwierdzeniu Przez Ministra Środowiska:

·         Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Radziwiłłów

pismo Ministra Środowiska z dnia 25 września 2017 r. znak sprawy: DL-I.611.72.2017

 

·         Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Poddębice

pismo Ministra Środowiska z dnia 25 września 2017 r. znak sprawy: DL-I.611.68.2017

 

·         Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Opoczno

pismo Ministra Środowiska z dnia 25 września 2017 r. znak sprawy: DL-I.611.65.2017

 

·         Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Bełchatów

pismo Ministra Środowiska z dnia 25 września 2017 r. znak sprawy: DL-I.611.67.2017

Z treścią w/w pism oraz treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonego przez Dyrektora RDLP na podstawie art. 55, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) można zapoznać się w dniach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie RDLP w Łodzi ul. Jana Matejki 16 w pokoju nr 5.  

 

Informacja o decyzjach Ministra Środowiska zatwierdzających plany urządzenia lasu dla nadleśnictw: ZŁOCZEW, RADOMSKO I PRZEDBÓRZ na lata 2017 – 2026

 

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi informuje o zatwierdzeniu Przez Ministra Środowiska:

·         Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Złoczew – pismo Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2017 r. znak sprawy: DL-I.611.60.2017

 

·         Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Radomsko – pismo Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2017 r. znak sprawy: DL-I.611.64.2017

 

 

·         Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Przedbórz – pismo Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2017 r. znak sprawy: DL-I.611.58.2017

Z treścią w/w pism oraz treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonego przez Dyrektora RDLP na podstawie art. 55, ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późniejszymi zmianami) można zapoznać się w dniach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie RDLP w Łodzi ul. Jana Matejki 16 w pokoju nr 5. 

 

Plan urządzenia lasu jest to podstawowy dokument gospodarki leśnej opracowywany dla określonego nadleśnictwa, zawierający opis i ocenę stanu lasu oraz cele, zadania i sposoby prowadzenia gospodarki leśnej. Jest on sporządzany co 10 lat, na podstawie Ustawy o lasach w oparciu o Instrukcję Urządzania Lasu, która stanowi załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21.11.2011 r. W Planie urządzenia lasu zawarte są zasady i sposoby prowadzenia trwale zrównoważonej gospodarki leśnej w lasach wielofunkcyjnych.

W zasięgu RDLP w Łodzi znajduje się 19 Nadleśnictw. Wszystkie Nadleśnictwa posiadją obowiązujące plany urządzenia lasu.

Wszystkie nadleśnictwa posiadają operaty glebowo-siedliskowe, również wszystkie nadleśnictwa posiadają programy ochrony przyrody.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, dla każdego Nadleśnictwa sporządza się na okres 10-ciu lat plan urządzenia lasu (PUL) podlegający strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

 

Obecnie prace nad sporządzeniem projektów planu urządzenia lasu prowadzone są w Nadleśnictwach: Bełchatów, Opoczno, Poddębice, Przedbórz, Radomsko, Radziwiłłów, Smardzewice, Wieluń i Złoczew.

 

Pliki do pobrania:
      Nadleśnictwo Bełchatów - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Bełchatów - Mapa form ochrony przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Bełchatów - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych pobierz
      Nadleśnictwo Bełchatów - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Bełchatów - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nadleśnictwo Opoczno - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Opoczno - Mapa form ochrony przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Opoczno - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych pobierz
      Nadleśnictwo Opoczno - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Opoczno - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nadleśnictwo Poddębice - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Poddębice - Mapa form ochrony przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Poddębice - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych pobierz
      Nadleśnictwo Poddębice - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Poddębice - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nadleśnictwo Przedbórz - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Przedbórz - Mapa form ochrony przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Przedbórz - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych pobierz
      Nadleśnictwo Przedbórz - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Przedbórz - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nadleśnictwo Wieluń - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Wieluń - Mapa form ochrony przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Wieluń - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych obr. 1 pobierz
      Nadleśnictwo Wieluń - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych obr. 2 pobierz
      Nadleśnictwo Wieluń - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Wieluń - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nadleśnictwo Radziwiłłow - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Radziwiłłow - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nadleśnictwo Radziwiłłow - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Radziwiłłow - Mapa form ochrony przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Radziwiłłow - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych pobierz
      Nadleśnictwo Radomsko - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Radomsko - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nadleśnictwo Radomsko - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Radomsko - Mapa form ochrony przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Radomsko - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych cz. 1 i 2 pobierz
      Nadleśnictwo Radomsko - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych cz. 3 pobierz
      Nadleśnictwo Smardzewice - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Smardzewice - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nadleśnictwo Smardzewice - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Smardzewice - Mapa form ochrony przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Smardzewice - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych pobierz
      Nadleśnictwo Złoczew - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Złoczew - Prognoza oddziaływania na środowisko pobierz
      Nadleśnictwo Złoczew - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Złoczew - Mapa form ochrony przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Złoczew - Mapa walorów przyrodniczo-kulturowych pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Dariusz Pieniak- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Data modyfikacji: 2017/10/12 12:54:53
Redaktor zatwierdzający: Hanna Kolasińska
Wprowadzający: Hanna Kolasińska