Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

  Poniżej znajdują się informacje dotyczące kontroli w RDLP w Łodzi:
  • zewnętrznych, prowadzonych przez uprawnione podmioty
  • wewnętrznych, prowadzonych przez jednostki nadrzędne i Wydział Kontroli

   Lp. Rok Podmiot przeprowadzający kontrolę Temat kontroli Okres trwania kontroli
   1 2015 Najwyższa Izba Kontroli Gospodarka finansowa Lasów Państwowych 12.01.2015-20.01.2015
   2 2016 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Kontrola doraźna - badania skargi 26.02.2016-26.02.2016
   3 2016 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Badania anonimowej skargi 16.06.2016-16.06.2016
   4 2016 Archiwum Państwowe
   w Łodzi
   Kontrola przestrzegania przepisów o narodowym zasobie archiwalnym
   i archiwach
   16.06.2016-17.06.2016
   5 2016 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Kontrola problemowa
   w zakresie imprez pracowniczych organizowanych i finansowanych przez jednostki organizacyjne Lasów Państwowych
   w latach 2015-2016
   19.09.2016-28.09.2016
   6 2016 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Kontrola problemowa
   w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu
   w latach 2014-2015
   16.05.2016-23.05.2016
   7 2017 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Badanie zażalenia na postanowienie RDLP 09.03.2017-10.03.2017
   8 2017 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Kontrola problemowa
   w zakresie poprawności awansowania, premiowania i nagradzania za lata 2012-2015
   06.02.2017-23.02.2017
   9    2017 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych      Kontrola problemowa
   w zakresie przygotowania i realizacji umów na sporządzanie PUL               
   24.07.2017-04.08.2017
   10 2017 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Kontrola problemowa
   w zakresie zasadności i ponoszenia kosztów tzw. różnych i poprawności ich ewidencjonowania w latach 2014-2016
   28.08.2017-15.09.2017

    

    

Zestawienie kontroli przeprowadzonych w RDLP w Łodzi w latach ubiegłych,
zamieszczono u dołu strony (Załącznik nr 1 - Wykaz kontroli)

 


Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP jest udostępniana na wniosek.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Załącznik nr 1 - Wykaz kontroli za lata 2001-2014 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Dariusz Pieniak- Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
Data modyfikacji: 2017/12/14 08:09:35
Redaktor zatwierdzający: Hanna Kolasińska
Wprowadzający: Hanna Kolasińska