Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi

szukaj >
>> Zakład Usługowo-Produkcyjny Lasów Państwowych w Łodzi

bip_logo_pl
odstep
Adres:
ul. Legionów 113
91-073 Łódź

tel: 42 632 26 47
fax: 42 632 58 41
www: www.lodz.lasy.gov.pl/zup
e-mail: zup@lodz.lasy.gov.pl

Dyrektor:
mgr inż. Paweł Bodzioch

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej ZUP LP w Łodzi jest udostępniana na wniosek.

Siedziba Zakładu Usługowo Produkcyjnego Lasów Państwowych w Łodzi

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Bodzioch - Dyrektor ZUP LP w Łodzi
Data modyfikacji: 2011/07/29 13:31:45
Redaktor zatwierdzający: Barbara Faszczewska
Wprowadzający: Barbara Faszczewska