Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie >> Archiwa

bip_logo_pl
odstep
Archiwa i rejestry

W biurze RDLP w Lublinie funkcjonuje archiwum zakładowe w oparciu o Zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 12 listopada 2014 r. (Zn. spr.: OR-80-1/14) w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej oraz Instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów i składnic akt w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w związku z art. 6 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym.

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP
mgr inż. Jerzy Sądel
Data modyfikacji: 2015/06/08 13:29:40
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: