Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku, o którym mowa w art. 21-24 Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. jest dostępny na wniosek.

 

W/w wykaz dostępny poniżej w sekcji "pliki do pobrania"

 

W portalu internetowym Banku Danych o Lasach został uruchomiony serwis do automatycznego udostępniania informacji publicznej. Jest on dostępny pod adresem:

 
Celem serwisu jest usprawnienie dostępu do informacji publicznych dotyczących opisów taksacyjnych i granic wydzieleń leśnych. Pozwala on na złożenie drogą elektroniczną wniosku o udostępnienie informacji i pobieranie danych dla nadleśnictw wskazanych we wniosku. Dane w serwisie generowane są w oddzielnych dla każdego nadleśnictwa zestawach danych.

Pobierz instrukcję obsługi nowego sposobu pobierania danych z Banku Danych o Lasach (poniżej).

 


Pliki do pobrania:
      wykaz_info_o_srodowisku_2016 pobierz
      Instrukcja obsługi sposobu pobierania danych z Banku Danych o Lasach pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP
mgr inż. Jerzy Sądel
Data modyfikacji: 2016/07/20 11:02:19
Redaktor zatwierdzający: Anna Sternik
Wprowadzający: Anna Sternik