Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lubline, Nadleśnictwo Józefów >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

Józefów, dnia 26.08.2014 r.

 

 OGŁOSZENIE

 

o wyniku pisemnego nieograniczonego przetargu ofertowego na dzierżawę części gruntu leśnego – (rodzaj pow. PARKING L)

 

1. W dniu 18.08.2014 roku w Nadleśnictwie Józefów z siedzibą ul. Leśna 46, 23-460 Józefów, dokonano otwarcia ofert złożonych w pisemnym nieograniczonym przetargu ofertowym na dzierżawę części gruntu leśnego – (rodzaj pow. PARKING L) o łącznej pow. 440m2 z przeznaczeniem pod mała gastronomię i urządzenia małej infrastruktury nie związane trwale z gruntem, wyznaczonym na dzień 18.08.2014 r.

2. Grunt przeznaczony do wydzierżawienia położony jest na terenie oddz. 217c  w leśnictwie Rybnica, działka ewidencyjna 952/1, obręb ewidencyjny Rybnica, gmina Susiec.

3. Na dzierżawę przedmiotowego gruntu została złożona jedna oferta, która spełniała warunki ujęte w ogłoszeniu zamieszczonym o przetargu na stronie internetowej i tablicy ogłoszeń nadleśnictwa.

4. Cena wywoławcza za udostępnienie przedmiotowej nieruchomości wynosiła 671,15 zł netto, rocznie. Cena za dzierżawę gruntu złożona w ofercie wynosi – 700,00 zł netto.

5. Najwyższą ofertę na dzierżawę przedmiotowego gruntu złożyła Pani Elżbieta Lizut, zamieszkała Wieprzów Ordynacki 33, 22-600 Tomaszów Lubelski.

 

Wyłoniony w ofertowym przetargu nieograniczonym dzierżawca gruntu zostanie  odrębnym pismem poinformowany o terminie podpisania umowy i przekazania przedmiotu dzierżawy.

 

(podpis nieczytelny)

 dr inż. Leszek Dmitroca Nadleśniczy Nadleśnictwa Józefów

 

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Leszek Dmitroca
Data modyfikacji: 2014/08/27 21:50:54
Redaktor zatwierdzający: Leszek Dmitroca
Wprowadzający: Mirosław Konopka