Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Informacje dot. obowiązujących  Planów Urządzenia Lasu dostępne są na stronach BIP nadleśnictw, których obszaru plany te dotyczą.

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz Zarządzenia Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych nr 21 listopada 2012r. w sprawie Instrukcji Urządzania Lasu (Zn. spr. ZU - 7019 - 72/11) Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie informuje, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi aktualnie sporządzanego na okres 10 lat Projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa.

W związku z powyższym dla Nadleśnictw, w których jest aktualnie opracowywany plan urządzenia lasu, na niniejszej stronie zamieszczane będą dokumenty będące podstawą do jego sporządzenia.

Poniżej zamieszczamy dokumenty związane z aktualnie opracowywanymi projektami PUL dla nadleśnictw.

 

Pliki do pobrania:
      Wykaz obowiązujących planów urządzenia lasu nadleśnictw RDLP w Lublinie pobierz
      Założenia do PPUL Nadleśnictwa Biłograj pobierz
      Założenia do PPUL Nadleśnictwa Janów Lubelski pobierz
      Założenia do PPUL Nadleśnictwa Józefów pobierz
      Założenia do PPUL Nadleśnictwa Krasnystaw pobierz
      Założenia do PPUL Nadleśnictwa Tomaszów pobierz
      Założenia do PPUL Nadleśnictwa Włodawa pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Sobibór przez RDOŚ w Lublinie pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Sobibór przez PWIS w Lublinie pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Mircze przez RDOŚ w Lublinie pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Mircze przez PWIS w Lublinie pobierz
      Założenia do sporządzenia PPUL dla Nadleśnictwa Mircze pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Chełm przez PWIS w Lublinie pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Chełm przez RDOŚ w Lublinie pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Parczew przez PWIS w Lublinie pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Parczew przez RDOŚ w Lublinie pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Puławy przez PWIS w Lublinie pobierz
      Uzgodnienie zakresu prognozy dla Nadleśnictwa Puławy rzez RDOŚ wLublinie pobierz
      Założenia do PPUL Nadleśnictwa Chełm pobierz
      Założenia do PPUL Nadleśnictwa Parczew pobierz
      Założenia do PPUL Nadleśnictwa Puławy pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP
mgr inż. Jerzy Sądel
Data modyfikacji: 2017/10/06 07:40:27
Redaktor zatwierdzający: Aneta Sławińska
Wprowadzający: Ewa Szary