Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie >> Rozpatrywanie spraw

bip_logo_pl
odstep
Sprawy

Informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej  PGL LP można uzyskać składając wniosek.

Lista najczęściej załatwianych spraw w biurze RDLP w Lublinie wraz z pomocnymi informacjami na ich temat:

1. Gospodarka mieszkaniowa biura RDLP – najem lokali mieszkalnych i niemieszkalnych – pomieszczenia biurowe i gospodarcze. Informacji w tym zakresie udziela Wydział Administracji, tel.: (81)532 70 31, wew. 105-106,

2. Sprawy związane ze sprzedażą drewna. Informacji w tym zakresie udziela Wydział Gospodarki Drewnem, tel.: (81)532 70 31, wew. 114-116,

3. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla byłych pracowników: RDLP w Lublinie oraz Ośrodka Transportu Leśnego w Kraśniku. Informacji w tym zakresie udziela Wydział Organizacji i Kadr, tel.: (81)532 70 31, wew. 117-119,

4. Współpraca z mediami. Informacji w tym zakresie udziela Rzecznik Prasowy, tel.: (81)532 70 31, wew. 108,

5. Prowadzenie edukacji leśnej oraz udostępnienie lasów do celów turystycznych. Informacji w tym zakresie udziela Wydział ds. Komunikacji Społecznej i Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, tel.: (81)532 70 31, wew. 107-108,

6. Certyfikacja gospodarki leśnej w systemie PEFC i FSC. Informacji w tym zakresie udziela Wydział Ochrony Ekosystemów, tel.: (81)532 70 31, wew. 219-222,

7. Sprawy związane z wyłączaniem gruntów rolnych i leśnych z produkcji. Informacji w tym zakresie udziela Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi, tel.: (81)532 70 31, wew. 313-315.

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP
mgr inż. Jerzy Sądel
Data modyfikacji: 2017/10/31 14:27:23
Redaktor zatwierdzający: Aneta Sławińska
Wprowadzający: Ewa Szary