Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

 

Wykaz obowiązujących zarządzeń i decyzji Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie

 

- od 1 stycznia 2018 r.

 

  ZARZĄDZENIA

Nr zarządzenia

Data

W sprawie                                                                                                                             

1 16.01.2018 wprowadzenia Regulaminu Pracy biura RDLP w Lublinie
2 18.01.2018 upoważnienia kierowników komórek organizacyjnych biura RDLP w Lublinie do udzielania urlopu wypoczynkowego (w tym na żądanie), szkoleniowego oraz opieki nad dzieckiem do 14 roku życia poglełym pracownikom w imieniu pracodawcy
 

 
  DECYZJE

Nr decyzji

Data

W sprawie                                                                                                                             

 1 03.01.2018 obrębów leśnych Nadleśnictwa Biłgoraj Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
2 10.01.2018 utworzenia, usytuowania organizacyjnego, wymagań formalnych oraz zasad działania stanowiska pracy brakarza regionalnego w RDLP w Lublinie
3 11.01.2018 wyrażenia zgody na powołanie Zespołu ds. organizacji Regionalnych Dni Lasu
4 11.01.2018 wyrażenia zgody na organizację narady z byłymi pracownikami biura tut. RDLP, podsumowującej działalność LP w roku 2017 wraz z towarzyszącą imprezą integracyjną
5 23.01.2018 dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju-zmiana przedmiotu umowy, zamiany grupy handlowo-gatunkowej
6 24.01.2018

wyrażenia zgody na uczestniczenie drużyn sportowych leśników z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą właśną "Regionalne Mistrzostwa w Piłce Siatkowej o Puchar Dyrektora RDLP w Lublinie", organizowanej przez Zespół Szkół Leśnych w Biłgoraju

7 24.01.2018 powołania zespołu ds. organizacji narady szkoleniowej na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie
8 31.01.2018 powołania Zespołu ds. opracowania oferty cenowej
9 06.02.2018 obrębów leśnych Nadleśnictwa Józefów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Lublinie
10 08.02.2018 utworzenia, usytuowania organizacyjnego, wymagań formalnych oraz zasad działania stanowiska pracy brakarza regionalnego w RDLP w Lublinie
11 08.02.2018 ramowego, rocznego planu pracy stanowiska pracy brakarza regionalnego na rok 2018
12 08.02.2018 powołania Zespołu Regionalnych Instruktorów SILP pełniących funkcję Regionalnych Koordynatorów SZBiM
13 09.02.2018 utworzenia "Leśnego Arboretum 100-lecia Odzyskania Niepodległości" zlokalizowanego przy Nadleśnictwie Tomaszów
14 09.02.2018 dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiany grupy handlowo-gatunkowej
15 09.02.2018 dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiany grupy handlowo-gatunkowej
Treść ww. dokumentów udostępniana jest na wniosek.

Pliki do pobrania:
      Wykaz obowiązujących aktów normatywnych - stan na 01.01.2018 r. pobierz
      Wykaz obowiązujących aktów normatywnych - stan na 01.01.2017 r. pobierz
      Wykaz obowiązujących aktów normatywnych - stan na 01.01.2016 r. pobierz
      Wykaz obowiązujących aktów normatywnych - stan na 01.01.2015 r. pobierz
      Wykaz obowiązujących aktów normatywnych - stan na 01.01.2014 r. pobierz
      Wykaz obowiązujących aktów normatywnych - stan na 31.12.2012 r. pobierz
      Wykaz obowiązujących aktów normatywnych - stan na 31.12.2011 r. pobierz
      Wykaz obowiązujących aktów normatywnych - stan na 31.12.2010 r. pobierz
      Wykaz obowiązujących aktów normatywnych - stan na 31.12.2009 r. pobierz
      Wniosek o udzielenie informacji pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Dyrektor RDLP
mgr inż. Jerzy Sądel
Data modyfikacji: 2018/02/14 15:13:23
Redaktor zatwierdzający: Aneta Sławińska
Wprowadzający: Ewa Szary