Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku  i jego ochronie

(na podstawie art. 21ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [Dz.U. z 2008 Nr 199, poz. 1227 ze zm.] oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z 18 czerwca 2007 r. w sprawie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie [Dz. U. z 2007 Nr 120, poz. 827]).

 W/w wykaz dostępny poniżej.

Pliki do pobrania:
      wzkaz_o_info_o_srodowisku_2014_ok.pdf pobierz
      POSTANOWIENIE O STWIERDZENIU BRAKU POTRZEBY WYKONYWANIA OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO pobierz
      Decyzja Środowiskowa pobierz
      Załącznik nr 1 do decyzji pobierz
      Obwieszczenie pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Mariusz Orzechowski - Dyrektor RDLP w Olsztynie
Data modyfikacji: 2014/09/26 12:28:42
Redaktor zatwierdzający: Adam Pietrzak
Wprowadzający: Tomasz Jarczyk