Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Olsztyn

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie, Nadleśnictwo Olsztyn >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

Rezerwaty przyrody

 • "Jezioro Kośno" - powierzchnia ogólna: 1248,8 ha, z tego na terenie Nadleśnictwa Olsztyn 515,05 ha, utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 roku (M.P. Nr 25 z 1982 r., poz. 234), status: cześciowy, typ: krajobrazowy.
 • "Las Warmiński" -  powierzchnia ogólna: 1815,9 ha, z tego na terenie Nadleśnictwa Olsztyn 29,49 ha,utworzony na podstawie Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12 października 1982 roku (M.P. Nr 25 z 1982 r., poz. 234), status: cześciowy, typ: leśny.

Obszary chronionego krajobrazu

 • OChK Doliny Środkowej Łyny - powierzchnia ogólna 15 307,80 ha, z tego na terenia Nadleśnictwa Olsztyn 1 568 ha, utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52 z 2003 r., poz. 725). 
 • OChK Pojezierza Olsztyńskiego -  powierzchnia ogólna 40 997,40 ha, z tego na terenie Nadleśnictwa Olsztyn 4 412 ha, utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52 z 2003 r., poz. 725). 
 • OChK Puszczy Napiwodzko Ramuckiej -  powierzchnia ogólna 131 444,30 ha, z tego na terenie Nadleśnictwa Olsztyn 7 138 ha, utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 21 z dnia 14 kwietnia 2003 roku (Dz.Urz. Woj. Warm.-Maz. Nr 52 z 2003 r., poz. 725). 

Użytki ekologiczne

 • Jezioro Czerwonka Duża - pow. 28,86 ha, utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego Nr 80 z dnia 16 czerwca 1998 roku (Dz.Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 13 z 1998 r., poz. 187).
 • Jezioro Czerwonka Mała - pow. 22,85 ha, utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego Nr 80 z dnia 16 czerwca 1998 roku (Dz.Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 13 z 1998 r., poz. 187).
 • Enklawa śródpolna nad rz. Pisa - pow. 1,05 ha, utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Olsztyńskiego Nr 80 z dnia 11 września 1998 roku (Dz.Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 23 z 1998 r., poz. 303).
 • Dzika Korsakówka - pow. 27,59 ha, utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 9 z dnia 8 maja 2009 roku (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 63 z 2009 r., poz. 999).
 • Zbiornik retencyjny Purda Leśna - pow. 6,89 ha, utworzony na podstawie Rozporządzenia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 10 z dnia 8 maja 2009 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 63 z 2009 r., poz. 1000).

Ochrona strefowa

 • Orlik krzykliwy - 5 szt.
 • Bielik - 3 szt.
 • Rybołów - 3 szt.

Pomniki przyrody

 • Nr rej. 74 - dąb szypułkowy - (Rlb-16/74/52 z 29.12.1952r.)
 • Nr rej. 438 - stanowisko pióropusznika strusiego (pomnik powierzchniowy - 2,28 ha) - (OS.III-7141/438/86)
 • Nr rej. 824 - 4 dęby szypułkowe - (Dz.Urz. Woj. Olsztynskiego Nr 20 z 1995 r. poz. 202).
 • Nr rej. 825 - dąb szypułkowy - (Dz.Urz. Woj. Olsztynskiego Nr 20 z 1995 r. poz. 202).
 • Nr rej. 840 - dąb szypułkowy - (Dz.Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 20 z 1995 r. poz. 202). 
 • Nr rej. 965 - dąb szypułkowy - (Dz.Urz. Woj Warm.-Maz. Nr 152 z 2001 r. poz. 2513).

Obszar Natura 2000

 • Puszcza Napiwodzko-Ramucka (PLB 280007) - 6 312,00 ha
 • Ostoja Napiwodzko-Ramucka (PLH 280052) - 1 527,00 ha

Osoba odpowiedzialna za treść: Paweł Artych
Data modyfikacji: 2015/07/17 13:23:51
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Gralla
Wprowadzający: Tomasz Gralla