Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Zgodnie z Art.10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z późniejszymi zmianami) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Olsztynie jest udostępniana na wniosek.

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku pobierz
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej/o środowisku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Mariusz Orzechowski - Dyrektor RDLP w Olsztynie
Data modyfikacji: 2010/04/19 15:15:58
Redaktor zatwierdzający: Joanna Szatkowska
Wprowadzający: Joanna Szatkowska