Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 - 2018 -

Decyzja nr 1/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 08.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 7/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 8/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 9/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 10/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 23.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 11/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 12/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 13/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 14/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 15/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 16/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 17/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 18/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 19/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 20/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 21/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 22/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 23/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 24/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 25/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 02.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 26/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 27/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 29/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 12.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 30/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 12.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 31/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 12.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 32/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 33/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 34/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 35/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 37/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 38/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 39/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 41/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 19.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 42/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 19.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 44/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 23.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 45/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 23.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 46/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 23.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 47/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 48/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 49/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 50/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 51/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 52/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 27.02.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 53/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 02.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 54/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 02.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 55/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 56/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 57/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 58/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 61/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 62/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 63/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 64/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 19.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 65/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 66/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 67/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 68/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 23.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 69/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 70/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 71/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 72/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 73/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 28.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 75/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 76/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.03.2018 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 

 

 

 

- 2017 -

Decyzja nr 12/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 07.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 13/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 14/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 15/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 16/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 17/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 18/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 19/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 20/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 21/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzwnego

Decyzja nr 22/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 23/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 16.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 24/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 25/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 262017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 272017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 28/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 29/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 30/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 31/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 32/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 33/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 34/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.03.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 36/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 38/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 40/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 41/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 42/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 43/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 44/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 45/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 47/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 48/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.04.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 50/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 04.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 51/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 52/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 56/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 57/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 58/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 59/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 15.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 61/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 62/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 63/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 65/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 66/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 67/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 68/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 70/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 71/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 72/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 73/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 74/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 75/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.05.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 80/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 81/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 82/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 83/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 84/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 85/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 87/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 88/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 91/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 92/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 93/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 94/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 95/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 96/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 97/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 98/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 99/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 100/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 102/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 103/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.06.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 137/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 03.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 138/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 03.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 139/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 03.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 140/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 141/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 04.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 142/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 143/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 144/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 10.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 146/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 147/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 148/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 149/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 150/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 151/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 152/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 153/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 154/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 24.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 155/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 156/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 26.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 157/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 158/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 159/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 160/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 161/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.07.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 162/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 163/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 02.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 164/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 03.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 165/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 03.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 166/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 03.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 169/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 170/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 170/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 171/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 172/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 173/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 174/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 175/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 176/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 16.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 177/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 16.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 179/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 180/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 181/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 182/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 183/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 184/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 185/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 186/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 187/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 188/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.08.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 189/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 189/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 189/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 190/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 191/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 192/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 193/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 05.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 194/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 195/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 196/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 197/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 198/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 199/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 200/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 201/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 202/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 203/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 204/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 205/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 206/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 207/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 08.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 209/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 210/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 211/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 212/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 213/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 214/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 215/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 216/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 217/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 218/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 219/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 220/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 221/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 222/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 224/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 225/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 226/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 227/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 228/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 229/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 231/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 232/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 233/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 234/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 235/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 22.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 236/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 237/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 238/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 239/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 240/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 241/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 25.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 244/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 245/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 246/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 247/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 248/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 249/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.09.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 251/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 252/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 253/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 254/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 255/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 256/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 257/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 258/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 259/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 260/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 09.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 261/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 262/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 263/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 264/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 10.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 265/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 266/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 267/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 268/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 269/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 270/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 271/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 272/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 273/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 274/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 275/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 276/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 277/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 278/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 279/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 280/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 281/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 282/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 283/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 284/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 285/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 286/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 287/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 288/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 289/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 290/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 291/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 292/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 293/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 294/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 295/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 296/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 23.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 298/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 299/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 300/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 301/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 302/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 303/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 304/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 305/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 306/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 307/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 308/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 309/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 310/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 311/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 312/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 313/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 314/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 315/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 316/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 317/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 318/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 219/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 320/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 321/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 322/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 323/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 324/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 325/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 326/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 327/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 328/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 329/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 31.10.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 330/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 2.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 331/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 2.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 332/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 2.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 333/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 2.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 334/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 2.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 335/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 3.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 336/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 3.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 337/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 3.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 338/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 3.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 340/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 3.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 341/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 3.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 342/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 3.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 343/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 6.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 344/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 6.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 347/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 6.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 348/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 6.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 349/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 6.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 350/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 6.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 351/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 6.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 352/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 6.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 353/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 354/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 355/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 356/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 357/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 358/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 359/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 360/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 361/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 9.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 362/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 363/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 364/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 365/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 366/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 367/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 368/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 369/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 370/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 371/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 372/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 15.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 373/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 15.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 374/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 15.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 375/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 15.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 376/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 377/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 378/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 379/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 380/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 381/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 382/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 383/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 384/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 385/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 386/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 387/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 388/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 389/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 390/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 392/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 393/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 394/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 395/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 396/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 397/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 398/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 399/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 400/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 401/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 402/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 403/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 404/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 405/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 27.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 406/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 407/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 408/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 409/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 410/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 411/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 412/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 413/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 414/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 415/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 416/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 417/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 418/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 419/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 420/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 421/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 422/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.11.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 424/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 425/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 426/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 427/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 428/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 429/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 430/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 431/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 432/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 433/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 434/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 435/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 436/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 437/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 438/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 439/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 440/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 441/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 442/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 443/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 444/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 445/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 446/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 447/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 448/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 449/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 450/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 451/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 452/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 453/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 454/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 455/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 456/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 457/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 458/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 459/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 460/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 461/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 462/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 463/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 464/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 465/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 466/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 467/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 468/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 469/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 470/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 471/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 472/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 473/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 06.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 474/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 475/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 476/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 477/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 478/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 479/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 480/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 481/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 482/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 483/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 07.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 484/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 485/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 486/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 487/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 488/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 489/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 490/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 491/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 11.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 492/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 493/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 494/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 495/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 496/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 497/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 498/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 499/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 500/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 501/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 502/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 503/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 504/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 505/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 13.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 506/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 507/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 508/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 12.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 509/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 510/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 511/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 512/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 513/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 514/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 515/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 516/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 517/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 518/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 14.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 519/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 520/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 521/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 522/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 523/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 524/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 525/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 527/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 528/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 529/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 530/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 531/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 532/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 533/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 534/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 535/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 536/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 537/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 538/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca

drzewnego

Decyzja nr 541/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 542/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 544/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 545/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 549/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 20.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 551/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 552/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 553/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 554/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 555/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 556/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 557/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 Decyzja nr 558/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 21.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 559/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 560/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 561/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 562/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 563/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 564/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 565/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 566/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wydłużenia terminu realizacji umów sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 567/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 568/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 569/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 570/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 571/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 572/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 573/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 574/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 575/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

Decyzja nr 576/2017 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 29.12.2017 r. w sprawie zgody na zamianę grup handlowo-gatunkowych w umowie sprzedaży surowca drzewnego

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Zarządzenie nr 1/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu kontroli wewnętrznej w biurze regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Olsztynie oraz regulaminu kontroli funkcjonalnej sprawowanej przez pracowników biura RDLP w Olsztynie w jednostkach nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 2/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.01.2018 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w biurze regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Olsztynie oraz zasad przyznawania świadczeń pracownikom, emerytom, rencistom oraz członkom ich rodzin, pracownikom Zespołu ochronny Lasu podlegającym dglp w warszawie oraz członkom ich rodzin pobierz
      Zarządzenie nr 3/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 01.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury obsługi i korzystania z monitoringu wizyjnego w siedzibie biura regionalnej dyrekcji lasów państwowych w olsztynie ul. Kościuszki 46/48 olsztyn. pobierz
      Zarządzenie nr 4/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 01.02.2018 r. w sprawie zasad użytkowania munduru leśnika przez pracownika zatrudnionego rdlp w olsztynie na stanowisku nierobotniczym poza służbą leśną pobierz
      Zarządzenie nr 5/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 21.02.2018 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych budynków i budowli na terenach nadzorowanych przez regionalną dyrekcję lasów państwowych w olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 6/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu organizacyjnego biura regionalnej dyrekcji lasów państwowych w olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 7/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przeprowadzenia wewnątrz instytucjonalnego badania (weryfikacji) wyniku finansowego za 2017 r. pobierz
      Zarządzenie nr 8/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 01.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury udostępniania uprawień restrykcyjnych w bazach SILP jednostek organizacyjnych regionalnej dyrekcji lasów państwowych w olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 9/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.03.2018 r. w sprawie rozpoczęcia akcji bezpośredniej z zakresu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 10/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.03.2018 r. dotyczące wprowadzenia "Instrukcji kasowej Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie" oraz Modułu Obsługi Kasowej "Kasa" pobierz
      Zarządzenie nr 11/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.04.2018 r. w sprawie funkcjonowania OHZ i wprowadzenia minimalnej oferty cenowej na sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 2/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.01.2018 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia złóż kopalin na potrzeby pozyskania koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach Nadleśnictwa Dobrocin, Dwukoły i Mrągowo w ramach projektu rozwojowego Lasów Państwowych pt. "Pozyskanie koncesji na eksploatacje kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP" pobierz
      Decyzja nr 3/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.01.2018 r. w sprawie powołania zespołu wykonawczego w RDLP w Olsztynie do spraw budowy sieci radiokomunikacji ruchomej Lasów Państwowych (SRR LP) pobierz
      Decyzja nr 4/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 11.01.2018 r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia egzaminu dla kandydatów do Służby Leśnej pobierz
      Decyzja nr 5/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 12.01.2018 r. w sprawie powołania w biurze RDLP Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego, nie przekraczającego kwoty 30000 euro pn. Usługi sprzątania pomieszczeń w biurowcu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie przy ul. Kościuszki 46/48 pobierz
      Decyzja nr 6/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.01.2018 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej integracyjno-edukacyjnej pod nazwą "spotkanie noworoczne pracowników z emerytami biura DLP w Olsztynie" pobierz
      Decyzja nr 28/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 06.02.2018 r. w sprawie powołania w biurze rdlp zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektów i terenu biurowca rdlp w olsztynie wraz z konserwacją systemu elektrycznej sygnalizacji włamania i napadu, zainstalowanego w/w obiekcie. pobierz
      Decyzja nr 36/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 15.02.2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30000 euro pn.: "Usługa noclegowa oraz gastronomiczna podczas szkolenia dla administratorów leśnej mapy numerycznej z jednostek nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie w dniach 12-14.03.2018 r." pobierz
      Decyzja nr 40/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.02.2018 r. w sprawie udziału w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej sportowo-edukacyjnej pod nazwą własną: "IV turniej piłki siatkowej o puchar nadleśniczego nadleśnictwa zaporowo" pobierz
      Decyzja nr 43/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 21.02.2018 r. w sprawie rozwiązania zespołu zadaniowego do przeprowadzenia rozpoznania złóż kopalin na potrzeby pozyskania koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach Nadleśnictwa Dobrocin, Dwukoły i Mrągowo w ramach projektu rozwojowego lasów państwowych pt. "pozyskanie koncesji na eksploatacje kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzenie PGL LP" pobierz
      Decyzja nr 59/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.03.2018 r. w sprawie wydzielenia kwoty ze środków obrotowych Biura RDLP na 2018 r.celem udzielenia pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych. pobierz
      Decyzja nr 60/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.03.2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia którego wartość nie przekracza 30 000 euro na: obsługę prawną, biura RDLP w Olsztynie, na czas określony od 1.04.2018 r. do 31.03.2019 r. pobierz
      Decyzja nr 74/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 29.03.2018 r. w sprawie ustalenia sposobu realizowania niektórych działań związanych ze sprzedażą drewna prowadzenia przez Lasy Państwowe pobierz
      Decyzja nr 77/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 04.04.2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Przedmiotem zamówienia jest: Usługa cateringowa na potrzeby imprezy pracowniczej "Sadzenie Lasu z okazji Regionalnych Obchodów Święta Lasu oraz Uroczystej Narady Olsztyńskich Leśników w dniu 27 kwietnia 2018 roku." pobierz
      Decyzja nr 78/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.04.2018 r. w sprawie wyznaczenia składów osobowych "STAŁEGO DYŻURU" w biurze RDLP w Olsztynie, na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny pobierz
      Decyzja nr 79/2018 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 17.04.2018 r. w sprawie organizacji regionalnej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej edukacyjno-integracyjnej połączoną z promocją polskiego modelu leśnictwa towarzyszącej Uroczystej Naradzie Olsztyńskich Leśników pod nazwą własną "Sadzenie Lasu z okazji Regionalnych Obchodów Święta Lasu" pobierz
      Zarządzenie nr 1/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 4.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu organizacyjnego Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 2/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.01.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 53/2016 w sprawie powołania zespołu ds. kategoryzacji leśnych obwodów łowieckich z terenu RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 3/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 20.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń socjalnych w biurze RDLP w Olsztynie oraz zasad przyznawania świadczeń pracownikom, emerytom, rencistom oraz członkom ich rodzin, pracownikom Zespołu Ochrony Lasu podlegających DGLP w Warszawie oraz członkom ich rodzin pobierz
      Zarządzenie nr 4/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.01.2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu kontroli wewnętrznej w Biurze RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 5/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 10.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia ramowych zasad dotyczących planowania, przygotowania, realizacji, odbioru i rozliczania wydatków poniesionych na roboty budowlane obiektów budowlanych oraz dróg leśnych w RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 6/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 24.02.2017 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli na terenach nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 7/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 24.02.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu organizacyjnego w Biurze RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 8/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 06.03.2017 r. w sprawie przeprowadzenia wewnątrzinstytucjonalnego badania ( weryfikacji) wyniku finansowego za 2016 r. pobierz
      Zarządzenie nr 9/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.03.2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 4 do Regulaminu Pracy pracowników zatrudnionych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 10/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 15.03.2017 r. w sprawie rozpoczęcia akcji bezpośredniej z zakresu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych w RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 11/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 03.04.2017 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 10/2017 w sprawie rozpoczęcia akcji bezpośredniej z zakresu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych w RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 13/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2017 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 14/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.05.2017 r. w sprawie wprowadzenia Planu Finansowo-Gospodarczego RDLP w Olsztynie na rok 2017. pobierz
      Zarządzenie nr 1a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Bartoszyce za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 2a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Ciechanów za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 3a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Dobrocin za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 4a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Dwukoły za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 5a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Górowo Iławeckie za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 6a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Iława za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 7a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Jagiełek za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 8a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Jedwabno za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 9a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Korpele za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 10a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Kudypy za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 11a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Lidzbark za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 12a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Miłomłyn za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 13a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Młynary za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 14a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Mrągowo za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 15/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Myszyniec za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 16/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Nidzica za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 17/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Nowe Ramuki za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Olsztyn za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Olsztynek za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 20/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Orneta za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 21/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Ostrołęka za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 22/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Parciaki za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 23/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Przasnysz za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 24/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Spychowo za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 25/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Srokowo za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Stare Jabłonki za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 27/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Strzałowo za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 28/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Susz za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 29/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Szczytno za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 30/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Wichrowo za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 31/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Wielbark za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 32/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Wipsowo za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 33/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Nadleśnictwa Zaporowo za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 34/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego LP w Olsztynie za 2016 rok. pobierz
      Zarządzenie nr 35/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Biurze RDLP w Olsztynie oraz Regulaminu Kontroli Funkcjonalnej sprawowanej przez pracowników Biura RDLP w Olsztynie w jednostkach nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 36/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 29.08.2017 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na rok 2017 do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej pobierz
      Zarządzenie nr 37/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 04.09.2017 r. o powołaniu zespołu powypadkowego pobierz
      Zarządzenie nr 38/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 20.09.2017 r. w sprawie utworzenia i funkcjonowania stałego dyżuru w RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 39/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.09.2017 r. w sprawie zakończenia akcji bezpośredniej z zakresu ochrony przeciwpożarowej obszarów leśnych w RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 40/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 17.10.2017 r. w sprawie powołania regionalnych instruktorów SILP na terenie RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 41/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 27.10.2017 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2018 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 42/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego na rok 2018 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
       Zarządzenie nr 43/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 20.12.2017 r. w sprawie powołania stałego zespołu zadaniowego w RDLP w Olsztynie do przeprowadzania kontroli bieżącej oraz odbioru końcowego robót urządzeniowych, siedliskowych oraz fitosocjologicznych pobierz
      Zarządzenie nr 44/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji opisującej sposób przetwarzania danych osobowych, na którą składa się polityka bezpieczeństwa informacji, instrukcja postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych i instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetważania danych osobowych w Biurze RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 45/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego biurze Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 46/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 27.10.2017 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nagradzania pracowników biura Regionalnej Dyrekcji lasów Państwowych w Olsztynie i kierowników jednostek nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 1/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 4.01.2017 r. w sprawie wdrożenia aplikacji SILP web wspomagającej obsługę wybranych procesów kadrowych (moduł Absencje i delegacje) w biurze RDLP w Olsztynie i jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 2/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro pn.: "Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia biura RDLP w Olsztynie w roku 2017" pobierz
      Decyzja nr 3/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.01.2017 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej integracyjno-edukacyjnej pod nazwą Spotkanie noworoczne pracowników z emerytami biura RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 4/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 18.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro pn.: Usługi sprzątania pomieszczeń w biurowcu RDLP w Olsztynie przy ul. Kościuszki 46/48 pobierz
      Decyzja nr 5/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.01.2017 r. w sprawie wydzielenia kwoty ze środków obrotowych Biura RDLP na 2017 r, celem udzielenia pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabyciu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych pobierz
      Decyzja nr 6/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.01.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro: Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektów i terenu biurowca RDLP w Olsztynie wraz z konserwacją systemu elektronicznej sygnalizacji włamania i napadu, zainstalowanego w w/w obiekcie pobierz
      Decyzja nr 7/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 06.02.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie planu urządzenia lasu dla nadleśnictw: Orneta, Lidzbark, Wichrowo" pobierz
      Decyzja nr 8/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 10.02.2017 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na montaż i konserwację systemu monitoringu wizyjnego w biurze RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 9/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.02.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrzenia skargi z dnia 27 stycznia 2017 r. przekazanej w dniu 3 lutego 2017 r. z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych według właściwości do rozpatrzenia Dyrektorowi RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 10/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22.02.2017 r. w sprawie narady kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 11/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 24.02.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie sportowej reprezentacji pracowników biura RDLP w Olsztynie w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej Pod nazwą "III Turniej o Puchar Nadleśniczego Nadleśnictwa Zaporowo" organizowaną przez Koło Zakładowe SITLiD przy Nadleśnictwie Zaporowo pobierz
      Decyzja nr 35/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 03.04.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrzenia skargi z dnia 24 marca 2017 r. skierowanej do Dyrektora RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 37/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.04.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 eur: "Catering na potrzeby imprezy pracowniczej Sadzenie lasu z okazji Regionalnych Obchodów Święta Lasu oraz Uroczystej Narady Leśników w dniu 21 kwietnia 2017 r." pobierz
      Decyzja nr 39/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 11.04.2017 r. w sprawie organizacji regionalnej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej edukacyjno-integracyjnej połączonej z promocją polskiego modelu leśnictwa towarzyszącej Uroczystej Naradzie Olsztyńskich Leśników pod nazwą własną "Sadzenie Lasu z okazji Regionalnych Obchodów Święta Lasu". pobierz
      Decyzja nr 46/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 19.04.2017 r. w sprawie ustalenia terminu sporządzenia szacunków brakarskich na 2018 rok (rozmiaru cięć) w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie. pobierz
      Decyzja nr 49/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 28.04.2017 r. w sprawie organizacji regionalnej wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej sportowo-edukacyjnej pod nazwą własną "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie". pobierz
      Decyzja nr 53/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.05.2017 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe,wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 54/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 11.05.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrzenia skargi z dnia 4 i 9 maja 2017 r. skierowanej do Dyrektora RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 55/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 11.05.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro pn.:"Opracowanie i wydanie informatora o Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie". pobierz
      Decyzja nr 60/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 17.05.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo sportowej reprezentacji pracowników biura RDLP w Olsztynie w regionalnej wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej sportowo-edukacyjnej pod nazwą własną "Turniej Piłki Nożnej o Puchar Dyrektora RDLP w Olsztynie, organizowanej przez RDLP w Olsztynie, Nadleśnictwo Myszyniec oraz ZLP w RP Regionu Olsztyńskiego pobierz
      Decyzja nr 64/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22.05.2017 r. w sprawie uruchomienia konkursu pod nazwą "Najładniejsza osada leśna roku 2017" na terenie RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 69/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.05.2017 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia rozeznania cenowego dotyczącego wymiany poziomu instalacji wodociągowej w piwnicy biurowca RDLP w Olsztynie, ul. Kościuszki 46/48 pobierz
      Decyzja nr 76/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 02.06.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Przeprowadzenie procesu wznowienia certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz 3-letni nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy ". pobierz
      Decyzja nr 77/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 02.06.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro, pn.:"Usługa organizacji narady" pobierz
      Decyzja nr 78/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.06.2017 r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej ds. rozpatrzenia zawiadomienia o poddaniu mobbingowi. pobierz
      Decyzja nr 79/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 06.06.2017 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej generującej świadczenia rekreacyjno-sportowo-edukacyjne pod nazwą "Wyjazd pracowników biura RDLP w Olsztynie do Nadleśnictwa Gdańsk" w ramach świadczeń objętych finansowaniem ZFŚS pobierz
      Decyzja nr 86/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.06.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Organizację narady szkoleniowo-informacyjnej inżynierów nadzoru w Białowieży. Usługa obejmuje: Zakwaterowanie, wyżywienie, salę konferencyjną, catering i jego obsługę. pobierz
      Decyzja nr 89/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.06.2017 r. w sprawie narady kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie. pobierz
      Decyzja nr 90/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.06.2017 r. w sprawie organizacji regionalnej monofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej Naradzie kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pod nazwą własną "Uroczyste pożegnanie pracowników odchodzących na emeryturę". pobierz
      Decyzja nr 101/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 27.06.2017 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrywania wniosków pracowników biura RDLP w Olsztynie oraz kierowników jednostek nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie w zakresie zaliczania okresów studiów i/lu okresów zatrudnienia, o których mowa w par. 1 pkt 16 ppkt 2 Protokołu nr 26 do PUZP do stażu pracy w Lasach Państwowych pobierz
      Decyzja nr 104/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Bartoszyce za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 105/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Ciechanów za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 106/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Dobrocin za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 107/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Dwukoły za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 108/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Górowo Iławeckie za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 109/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Iława za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 110/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Jagiełek za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 111/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Jedwabno za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 112/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Korpele za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 113/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Kudypy za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 114/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Lidzbark za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 115/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Miłomłyn za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 116/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Młynary za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 117/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Mrągowo za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 118/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Myszyniec za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 119/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Nidzica za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 120/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Nowe Ramuki za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 121/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Olsztyn za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 122/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Olsztynek za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 123/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Ostrołęka za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 123a/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Orneta za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 124/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Parciaki za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 125/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Przasnysz za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 126/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Spychowo za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 127/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Srokowo za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 128/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Stare Jabłonki za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 129/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Strzałowo za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 130/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Susz za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 131/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Szczytno za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 132/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Wichrowo za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 133/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Wielbark za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 134/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Wipsowo za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 135/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa Zaporowo za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 136/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Produkcyjno-Usługowo-Handlowego LP w Olsztynie za 2016 rok. pobierz
      Decyzja nr 145/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 11.07.2017 r. w sprawie powołania w biurze RDLP w Olsztynie Zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na: "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji biurowca RDLP w Olsztynie". pobierz
      Decyzja nr 168/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 03.08.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30000 euro na: bezgotówkowy zakup na stacjach benzynowych paliwa oraz akcesoriów do samochodów z wykorzystaniem kart paliwowych, umożliwiających jednoczesne korzystanie z myjni samochodowych oraz opłacenie przejazdów przez autostrady. pobierz
      Decyzja nr 178/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 18.08.2017 r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30000 euro na: Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych w biurze RDLP w Olsztynie i sprawozdania łącznego za rok 2017. pobierz
      Decyzja nr 223/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.09.2017 r. w sprawie uczestnictwa w ogólnopolskiej wielofunkcyjnej kulturalno-oświatowo-integracyjnej imprezie pracowniczej pn. "XXI Ogólnopolska Pielgrzymka Leśników na Jasną Górę" pobierz
      Decyzja nr 230/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 20.09.2017 r. w sprawie wyznaczenia osób do pełnienia stałego dyżuru w biurze RDLP w Olsztynie, na czas zewnętrznego zagrożenia państwa i w czasie wojny pobierz
      Decyzja nr 242/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie sportowej reprezentacji pracowników RDLP w Olsztynie w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną "X Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej", organizowanej przez RDLP w Poznaniu pobierz
      Decyzja nr 243/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.09.2017 r. w sprawie powołania w biurze RDLP Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego na "Wykonanie termomodernizacji biurowca wraz z przebudową wejścia głównego, rozbiórką pomieszczenia technicznego na dachu, dociepleniem biurowca RDLP w Olsztynie" pobierz
      Decyzja nr 250/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 02.10.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie sportowej reprezentacji biura RDLP w Olsztynie w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną "XXX Mistrzostwa Polski Leśników w Brydżu Sportowym", organizowanej przez RDLP w Szczecinku pobierz
      Decyzja nr 391/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 23.11.2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro pn.: "Usługa noclegowa oraz gastronomiczna podczas narady głównych księgowych jednostek nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie w dniach 29-30.11.2017 r." pobierz
      Decyzja nr 423/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 01.12.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie planu urządzania lasu dla nadleśnictw: I) Pakiet 1 Nadleśnictwo Bartoszyce, II) Pakiet 2 Nadleśnictwo Dobrocin, III) Pakiet 3 Nadleśnictwo Srokowo, IV) Pakiet 4 Nadleśnictwo Zaporowo" pobierz
      Decyzja nr 526/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie listy przedsiębiorców podpisujących umowy sprzedaży drewna na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 539/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 18.12.2017 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej integracyjno-edukacyjnej pod nazwą "Spotkanie opłatkowe pracowników RDLP w Olsztynie wraz z podsumowaniem 2017 r." pobierz
      Decyzja nr 540/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 19.12.2017 r. w sprawie wskaźnika korekty ceny średnioważonej (Ws) dla grup handlowo-gatunkowych służących do ustalenia ceny sprzedaży drewna na rynku detalicznym w 2018 roku, w nadleśnictwach zgrupowanych w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 550/2017 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 20.12.2017 r. w sprawie powołana w biurze RDLP Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie termomodernizacji biurowca wraz z przebudową elewacji, przebudową wejścia głównego, rozbiórką pomieszczenia technicznego na dachu, dociepleniem biurowca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie" pobierz
      Zarządzenie nr 1/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.01.2016r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz zasad przyznawania świadczeń pracownikom, emerytom, rencistom oraz członkom ich rodzin, pracownikom Zespołu Ochrony Lasu podlegającym DGLP w Warszawie oraz członkom ich rodzin (Zn. spr. DO.012.1.2016) pobierz
      Aneks do Zarządzenia nr 1/2016 pobierz
      Zarządzenie nr 2/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.01.2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. opracowania zasad i dobrych praktyk w zakresie udostępniania lasu dla turystyki konnej na terenie RDLP w Olsztynie (Zn. spr.: ZO.0210.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.02.2016 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 3 do Regulaminu Pracy pracowników zatrudnionych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: DO.012.3.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 4/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.02.2016 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. ZO.0210.2.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 5/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 03.03.2016 r. w sprawie przeprowadzenia wewnątrzinstytucjonalnego badania (weryfikacji)wyniku finansowego za 2015 r. (Zn.spr.: EP.3501.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 6/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.03.2016 r. w sprawie funkcjonowania OHZ i wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: ZP.7320.2.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 7/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.03.2016 r. w sprawie wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. EA.2130.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 8/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 06.05.2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego na rok 2016 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie (Zn. spr.: EP.0300.1.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 9/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 06.05.2016 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowo - gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na rok 2016 (Zn. spr.: EP.0300.1.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 10/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.06.2016 r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na rok 2016 oraz sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej (Zn. spr.: EK.003.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 11-44/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2016 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto za 2015 r. (Znak sprawy: EK.021.2.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 45/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.07.2016 r. w sprawie wprowadzenia Wytycznych do Elektronicznego Czasu Pracy stanowiących załącznik do Regulaminu Pracy pracowników zatrudnionych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (znak. spr. DO.012.17.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 46/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 19.08.2016 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu organizacyjnego Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. DO.012.28.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 47/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 15.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (znak spr.: EK.012.1.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 49/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia prowizorium Planu Finansowo - Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na rok 2017 znak spr.: EP.0300.22.2016 pobierz
      Zarządzenie nr 50/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo - gospodarczego na rok 2017 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie znak spr.: EP.0300.22.2016 pobierz
      Zarządzenie nr 51/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Zarządzenia nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie polecania i rozliczania podróży służbowej w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz zmiany zarządzenia nr 20/2013 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.04.2014 r. i zmiany Regulaminu kontroli wewnętrznej w Biurze RDLP w Olsztynie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13/2013 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.04.2013 r. (znak spr.: DO.012.33.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 52/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. opracowania Wieloletnich Łowieckich Planów Hodowlanych na lata 2017 - 2027, dla 11 Rejonów Hodowlanych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (znak: ZP.7301.4.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 53/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 9.11.2016 r. w sprawie powołania zespołu ds. kategoryzacji leśnych obwodów łowieckich z terenu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (znak: ZP.7302.11.2016) pobierz
      Zarządzenie nr 54/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.12.2016 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu nagradzania pracowników Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i kierowników jednostek nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie pobierz
      Decyzja nr 1/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 15.01.2016r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na sprzątanie pomieszczeń biurowca Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (zn. spr.: EP.271.2.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 2/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 28.01.2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrzenia wniosku z dnia 26 stycznia 2016 r. wniesionego do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: DK.050.8.2016) pobierz
      Decyzja nr 3/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 08.02.2016r. w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż zbędnych środków trwałych w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: EA.003.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 4/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.02.2016r. w sprawie wydzielenia kwoty środków obrotowych Biura RDLP na 2016 rok celem udzielenia pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych (Zn. spr.: EA.3110.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 5/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 18.03.2016r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia negocjacji cenowych na świadczenie usług prawniczych dla biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: DO.012.4.2016) pobierz
      Decyzja nr 6/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 15.04.2016r. w sprawie powołania Zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 8 000 Euro na: wybór ośrodka szkoleniowego na przeprowadzenie szkolenia pt. "Równe traktowanie, przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji" dla pracowników biura RDLP w Olsztynie w dniach 26 - 27 kwietnia 2016 roku (Zn. spr.: DO.1401.8.2016) pobierz
      Decyzja nr 7/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 06.05.2016r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017 - 2020 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: EP.0300.1.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 8/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 16.05.2016r. w sprawie ustalenia terminu sporządzenia szacunków brakarskich na 2017 rok (rozmiaru cięć) w nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: ED.7600.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 9/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 09.06.2016r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Usługi porządkowania akt osobowych w biurze RDLP Olsztyn (Zn. spr.: EP.270.8.2016) pobierz
      Decyzja nr 10/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 21.06.2016r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i sprawozdania łącznego za rok 2016 (Zn. spr.: EP.270.7.2016) pobierz
      Decyzja nr 11/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 22.06.2016r. w sprawie powołania Komisji do spraw prowadzenia negocjacji dodatkowych warunków technicznych lub wymiarów surowca drzewnego w stosunku do obowiązujących norm/warunków technicznych w umowach sprzedaży zawartych na podstawie wyników: dwuetapowej procedury sprzedaży drewna oraz sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno - Drzewnym (PL-D) dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje. (Zn. spr.: ED.802.18.2016) pobierz
      Decyzja nr 12/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 29.06.2016r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Przeprowadzenie procesu 2 - letniego nadzoru nad posiadanym certyfikatem gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów FSC. (Zn. spr.: EP.270.10.2016) pobierz
      Decyzja 13 - 46/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.06.2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostek za 2015 r. pobierz
      Decyzja 47/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 04.07.2016r. w sprawie powołania doraźnego zespołu doradczego (zwanego dalej Zespołem Kryzysowym) do przeciwdziałania skutkom klęski spowodowanych huraganowymi wiatrami na terenie RDLP w Olsztynie (Znak spr. DO.012.21.2016) pobierz
      Decyzja nr 48/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 05.07.2016r. w sprawie stanu siły wyższej oraz procedury szacowania szkód poklęskowych (Znak: ED.261.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 49/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 07.07.2016r. w sprawie powołania Zespołu ds.rozpatrzenia wniosku z dnia 04 lipca 2016 r. wniesionego do Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Znak spr.: DO.050.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 50/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 11.07.2016r. w sprawie seminarium pn. "Wielofunkcyjna gospodarka leśna w kontekście uzdrowiskowym" (znak: ZS.2217.13.2016) pobierz
      Decyzja nr 51/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 11.07.2016r. w sprawie powołania doraźnego Zespołu zadaniowego ds. konkursu na najładniejszą osadę leśną na terenie RDLP w Olsztynie (Znak spr. ZO.0210.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 52/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 27.07.2016r. w sprawie uruchomienia konkursu pod nazwą "Najładniejsza osada leśna roku 2016" na terenie RDLP w Olsztynie (Zn. spr. ZO.0210.2.2016) pobierz
      Decyzja nr 53/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 26.07.2016r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego XXIX Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym (Zn. spr. DO.166.23.2016) pobierz
      Decyzja nr 54/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 28.07.2016r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Świadczenie usług związanych z organizacją i obsługą XXIX Mistrzostw Polski Leśników w Brydżu Sportowym. pobierz
      Decyzja nr 55/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 18.08.2016r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrzenia skargi z dnia 03 sierpnia 2016 r. przekazanej z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych według właściwości do rozpatrzenia Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Znak spr.: DK.050.26.2016) pobierz
      Decyzja nr 56/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 23.08.2016r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia negocjacji dotyczących ceny wynajmu pomieszczeń na cele gastronomiczne (znak spr.: OA.2110.1.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 57/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 23.08.2016r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Bezgotówkowego zakupu na stacjach benzynowych paliwa (benzyna bezołowiowa PB95, PB98 i olej napędowy ON) oraz akcesoriów do samochodów (płyny do spryskiwaczy, żarówki, bezpieczniki, itp.) przy użyciu kart z mikroprocesorem, umożliwiającym jednoczesne korzystanie z myjni samochodowych oraz opłacanie przejazdów przez autostrady. (Zn. spr.: EP.270.11.2016) pobierz
      Decyzja nr 58/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 07.09.2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Zakup precyzyjnego odbiornika GPS. (Zn. spr.: ZS.6033.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 59/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 21.09.2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro pt. "Dostawa mebli wraz z montażem na potrzeby wyposażenia biura RDLP w Olsztynie w roku 2016: pobierz
      Decyzja nr 60/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 22.09.2016 r. w sprawie dokonania przeglądu infrastruktury łowieckiej, edukacyjnej i turystycznej (znak: ZP.7324.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 61/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 05.10.2016 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej generującej świadczenia rekreacyjno - sportowe oraz edukacyjne pod nazwą "Wyjazd pracowników RDLP w Olsztynie do Białowieży i okolic" w ramach świadczeń objętych finansowaniem ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (zn. spr.: DO.166.31.2016) pobierz
      Decyzja nr 62/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 14.10.2016 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP w Olsztynie Zespołu do przeprowadzenia wyboru ofert na wynajem pomieszczeń użytkowych w budynku RDLP w Olsztynie (znak spr.: OA.2110.7.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 63/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 26.10.2016 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018 - 2021 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie znak spr.: EP.0300.22.2016 pobierz
      Decyzja nr 64/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 26.10.2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: "Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XVII Mistrzostw Polski Pracowników Lasów Państwowych w Tenisie Stołowym, które odbędą się w dniach 17 - 19.11.2016 r. w Ornecie" (znak spr.: DO.166.25.2016) pobierz
      Decyzja nr 65/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 28.10.2016 r. w sprawie ilości drewna kierowanego na rynek dla rozwoju w nadleśnictwach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie (ED.800.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 66/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 28.10.2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. rozpatrzenia doniesienia anonimowego z dn. 14 września 2016 r. przekazanego z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych według właściwości do rozpatrzenia Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Znak spr.: DK.050.34.2016) pobierz
      Decyzja nr 67/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 18.11.2016 r. w sprawie powołania komisji ds. oceny dokumentacji niearchiwalnej w biurze RDLP w Olsztynie (OA.192.1.2016) pobierz
      Decyzja nr 68/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 25.11.2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na uczestniczenie sportowej reprezentacji pracowników Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w wielofunkcyjnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną "IX Mistrzostwa Polski Leśników w Piłce Siatkowej", organizowanej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych we Wrocławiu (Zn. spr.: DO.166.33.2016) pobierz
      Decyzja nr 69/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 25.11.2016 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Wykonanie planu urządzenia lasu dla nadleśnictw: Orneta, Lidzbark, Wichrowo" (EP.270.20.2016) pobierz
      Decyzja nr 70/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.11.2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro: Dostawa i montaż zestawu do telekonferencji w jednolitym systemie telekonferencyjnym Lasów Państwowych (kodek integratorski video do małej sali konferencyjnej). pobierz
      Decyzja nr 71 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 09.12.2016 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia nie przekraczającego 30000 euro na: Świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektów i terenu biurowca RDLP w Olsztynie wraz z konserwacją systemu elektronicznej sygnalizacji włamania i napędu, zainstalowanego w obiekcie. pobierz
      Decyzja nr 72 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn.09.12.2016 r. w sprawie akcji kontrolnej Strazy Leśnej pod kryptonimem "Drewno-16". pobierz
      Decyzja nr 73 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 13.12.2016 r. w sprawie listy podmiotów podpisujących umowy kupna-sprzedaży drewna na poziomie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w 2017 roku. pobierz
      Decyzja nr 74 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 15.12.2016 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej integracyjno-edukacyjnej pod nazwą "Spotkanie opłatkowe pracowników RDLP w Olsztynie wraz z podsumowaniem 2016 r." pobierz
      Decyzja nr 75 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.12.2016 r. w sprawie wskaźnika korekty ceny średnioważonej (Ws) dla grup handlowo-gatunkowych służącego do ustalenia ceny sprzedaży drewna na rynku detalicznym w 2017 roku, w nadleśnictwach zgrupowanych w ramach RDLP w Olsztynie pobierz
      Zarządzenie nr 1/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 20.01.2015r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Dwukoły (Zn. spr. DO.1101.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 2/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.01.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz zasad przyznawania świadczeń pracownikom, emerytom, rencistom, oraz członkom ich rodzin, pracownikom Zespołu Ochrony Lasu podlegającym DGLP w Warszawie oraz członkom ich rodzin (Zn. spr. DO.012.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 3/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 24.02.2015r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli na terenach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie (zn.spr. ZO.0210.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 4/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 02.03.2015r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wyniku finansowego za 2014 r. (znak: EP.3501.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 5/15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 24.03.2015r. w sprawie organizacji, przygotowania i przeprowadzenia szkolenia obronnego pod kryptonimem "Mazury 2015" (znak: DS.1402.7.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 6/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 31.03.2015r. w sprawie funkcjonowania OHZ i wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (znak: ZP.7320.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 7/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 7.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej (Zn. spr. DO.003.4.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 8/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 8.04.2015r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 2 do Regulaminu Pracy pracowników zatrudnionych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (znak spr. DO.012.6.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 9/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 08.04.2015r. w sprawie ramowego regulaminu leśnego monitoringu wizyjnego i ramowego regulaminu wykorzystania, użytkowania kamer interwencyjnych i rejestratorów samochodowych (znak: DS.2500.4.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 10/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 08.04.2015r. w sprawie wytycznych dotyczących określenia stawek za utrzymanie kancelarii leśnictw. (znak spr. DO.013.12.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 11/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 10.04.2015r. w sprawie powołania regionalnych instruktorów SILP na terenie RDLP w Olsztynie (Znak spr.: EI 1401.01.15) pobierz
      Zarządzenie nr 12/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 20.04.2015r. w sprawie obrębów leśnych Nadleśnictwa Młynary Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Znak: ZS.0141.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 13/1-34/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego na rok 2015 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP Olsztyn (znak: EP.0300.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 14/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.05.2015r. w sprawie wprowadzenia planu finansowo - gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na rok 2015 (znak: EP.0300.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 15/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 13.05.2015r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016-2019 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (znak: EP.0300.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 16/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 19.05.2015r. w sprawie wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie znak sprawy: (EA.2130.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 17/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 17.06.2015r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na rok 2015 oraz sposobu przeprowadzania inwentaryzacji rocznej (Znak spr.: EK.003.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 18/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.07.2015r. w sprawie powołania Komisji Socjalnej (Zn. spr. DO.003.8.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 19/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania zespołów kontrolnych w RDLP w Olsztynie do przeprowadzenia kontroli i odbioru robót terenowych inwentaryzacji wielkoobszarowej (Zn. spr. ZS.6006.01.15) pobierz
      Zarządzenie nr 20/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 04 września 2015 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia analizy dużego pożaru lasu w Rezerwacie "Karaska" na terenie Nadleśnictwa Myszyniec (Zn. spr. ZO.0210.2.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 21/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 21 września 2015 r. w sprawie podziału kompetencji przy wyliczaniu rezerw na świadczenia pracownicze w Biurze RDLP w Olsztynie (Zn. spr.: EK.0210.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 22/1-34/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo - gospodarczego na rok 2016 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP Olsztyn (Zn. spr. EP.0300.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 23/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia prowizorium planu finansowo - gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na rok 2016 (Zn. spr. EP.0300.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 24/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017 - 2020 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. EP.0300.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 26/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie powołania komisji weryfikującej wnioski dotyczące dopuszczenia do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno - Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje na 2016 rok (Zn. spr.: ED.0210.1.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 27/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego budynku biurowca RDLP w Olsztynie (Zn. spr.: ZO.0210.3.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 28/2015 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego (Zn. spr. DS.1310.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 7.01.2015r. w sprawie powołania Komisji ds. negocjacji dodatkowych warunków technicznych lub wymiarów surowca drzewnego w stosunku do obowiązujących norm/warunków technicznych w umowach sprzedaży zawartych na podstawie wyników: sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno - Drzewnym z uwzględnieniem wielkości zakupu drewna, sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno - Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje oraz systemowych aukcji internetowych w aplikacji "e-drewno" na 2015 rok (Zn. spr. ED-800-1/15) pobierz
      Decyzja nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 7.01.2015r. w sprawie wydzielenia kwoty ze środków obrotowych Biura RDLP na 2015 rok, celem udzielenia pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych (Zn. spr.: EA - 311/1/15) pobierz
      Decyzja nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 05.01.2015r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na sprzątanie pomieszczeń biurowych w budynku RDLP w Olsztynie (Zn. spr.: EA.270.1.15) pobierz
      Decyzja nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.01.2015r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na organizację wyjazdu: Pielgrzymka do Ziemi Świętej (w tym: Nazaret, Jerozolima, Betlejem, Betania, Góra Tabor, Jerycho) w terminie 12 - 20 kwietnia 2015 r. (Zn. spr. DO.270.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.01.2015r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania wytycznych dotyczących uregulowań prawnych związanych z czasem pracy pracowników terenowych w nadleśnictwach nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie (Zn. spr.: DO.013.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 02.02.2015r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 8000 euro na: wybór ośrodka szkoleniowego na przeprowadzenie narady Głównych Księgowych z jednostek nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie w dniach 5-6 lutego 2015 roku. (Zn. spr.: DO.1401.6.2015) pobierz
      Decyzja nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 03.02.2015r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 8000 euro na: wybór ośrodka szkoleniowego na przeprowadzenie szkolenia pt. "Budowanie i zarządzanie zespołem" dla pracowników biura RDLP w Olsztynie i ZOL Olsztyn w dniach 10 - 11 lutego 2015 roku. (Znak: DO.1401.4.2015) pobierz
      Decyzja nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.01.2015r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nieprzekraczającego kwoty 8000 euro na: Wybór hotelu na naradę kierowników jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP Olsztyn. (Zn. spr.: DO.0050.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.04.2015r. w sprawie powołania Komisji Antymobbingowej ds. rozpatrzenia zawiadomienia o poddaniu mobbingowi (Znak spr. DO.003.6.2015) pobierz
      Decyzja nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 18.05.2015r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Przeprowadzenie procesu 2-letniego nadzoru nad posiadanym certyfikatem gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC (znak spr.: EP.270.5.2015) pobierz
      Decyzja nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 12.06.2015r. w sprawie nadania sztandaru Nadleśnictwu Lidzbark (Zn. spr. DO.013.17.2015) pobierz
      Decyzja nr 15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 19.06.2015r. w sprawie nadania sztandaru Nadleśnictwu Zaporowo (Zn. spr. DO.013.18.2015) pobierz
      Decyzja nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 29.06.2015r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych w: Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i sprawozdania łącznego za rok 2015 (Zn. spr.: EP.270.9.2015) pobierz
      Decyzja nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.06.2015r. w sprawie powołania administratora bezpieczeństwa informacji w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. DO.012.9.2015) pobierz
      Decyzje nr 19 - 52 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych jednostek za 2014 rok. pobierz
      Decyzje nr 53 - 86 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 30.06.2015r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyników finansowych netto pobierz
      Decyzja nr 87 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 25.08.2015 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia rozeznania cenowego na zakup i montaż mebli biurowych (Zn. spr. EA.270.2.2015) pobierz
      Decyzja nr 88 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 07.09.2015 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na zakup paliw do samochodów służbowych RDLP w Olsztynie (Zn. spr. EA.270.3.2015) pobierz
      Decyzja nr 89 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 22.09.2015 r. w sprawie nadania sztandaru Nadleśnictwu Bartoszyce (Zn. spr.: DO.013.25.2015) pobierz
      Decyzja nr 93 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.11.2015 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na zakup stołów i krzeseł do sali konferencyjnej. (Zn. spr.: EA.270.6.2015) pobierz
      Decyzja nr 94 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 12.11.2015 r. w sprawie ustalenia warunków jakie powinny spełniać kontrahenci, którzy mogą zawierać umowy sprzedaży surowca drzewnego na poziomie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w 2016 roku oraz listy tych przedsiębiorstw (ED.802.16.2015) pobierz
      Decyzja nr 95 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 16.11.2015 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia rozeznania cenowego na remont placu manewrowego przy budynku biurowca RDLP w Olsztynie (Zn. spr.: EA.270.7.2015) pobierz
      Decyzja nr 96 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 01.12.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie planu urządzenia lasu dla nadleśnictw Górowo Iławeckie, Nidzica oraz Wipsowo (EP.270.18.1.1.2015) pobierz
      Decyzja nr 98 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.12.2015 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na świadczenie usługi ochrony osób, mienia, obiektów i terenu biurowca RDLP w Olsztynie wraz z konserwacją systemu elektronicznej sygnalizacji włamania i napadu, zainstalowanego w w/w obiekcie (Zn. spr. EP.270.19.2.9.2015) pobierz
      Zarządzenie nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 7.01.2014r. w sprawie zmiany Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 13/2013 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30 kwietnia 2013r.; znak spr.: EK-301-1/13 (zn. spr. DK-090-2/14) pobierz
      Zarządzenie nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 7.01.2014r. w sprawie wprowadzenia aneksu nr 1 do Regulaminu tworzenia i gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz zasad przyznawania świadczeń pracownikom, emerytom, rencistom oraz członkom ich rodzin, pracownikom Zespołu Ochrony Lasu podlegającym DGLP w Warszawie oraz członkom ich rodzin. (Zn. spr. DO-013-1/14) pobierz
      Załącznik do Zarządzenia nr 2/2014 pobierz
      Zarządzenie nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 14.01.2014r. w sprawie powołania Komisji ds. przeprowadzenia postępowań konkursowych w celu wyłonienia kandydatów na stanowisko nadleśniczego Nadleśnictwa Lidzbark (zn. spr. DO-1100-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 22.01.2014r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 20/2012 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dnia 09.07.2012 r. dotyczącego powołania składu Komisji ds. współpracy z przedsiębiorstwami leśnymi na terenie RDLP w Olsztynie. Znak spr.: EP-470-04/2012 (Zn. spr. ZR-470-2/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 29.01.2014r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania obchodów 90 - lecia Lasów Państwowych na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. DO-003-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 29.01.2014r. w sprawie zasad udzielania pomocy finansowej pracownikom Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na zakup samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych (Zn. spr.: EA-4020/1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 20.02.2014r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych, budynków i budowli na terenach nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: ZO-021-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 28.02.2014r. w sprawie przeprowadzenia weryfikacji wyniku finansowego za 2013 r. (Zn. spr. EP-3503-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 31.03.2014r. w sprawie wprowadzenia oferty minimalnej na sprzedaż polowań i trofeów w ośrodkach hodowli zwierzyny w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: ZP-75-10/14) pobierz
      Załącznik do Zarządzenia nr 9/2014 pobierz
      Zarządzenie nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 16.04.2014r. w sprawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień na usługi, dostawy lub roboty budowlane o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w art. 4, pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.)(Zn. spr.: EP-270/06/14) pobierz
      Załącznik do Zarządzenia nr 10/2014 pobierz
      Załączniki do regulaminu pobierz
      Zarządzenie nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 25.04.2014r. w sprawie powołania Komisji ds. uznawania gospodarczych drzewostanów nasiennych, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: ZG-7132-03/14) pobierz
      Zarządzenie nr 12 /1-34/ Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 06.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2014 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP Olsztyn (Zn. spr.: EP-0331-1/14) pobierz
      Zarządzenie nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 6.05.2014r. w sprawie wprowadzenia planu finansowo - gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na rok 2014 (Zn. spr.: EP-0331-2/14) pobierz
      Zarządzenie nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 6.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego na rok 2014 Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr.: EP-0331-3/14) pobierz
      Zarządzenie nr 15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 6.05.2014r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2015 - 2018 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. EP-0331-4/14) pobierz
      Zarządzenie nr 16 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 12.05.2014r. w sprawie wykonania lotniczych zabiegów ratowniczych i ochronnych na terenie RDLP w Olsztynie w 2014 r. (zn. spr.: ZO-7100-7/14) pobierz
      Zarządzenie nr 17 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 27.05.2014r. w sprawie wprowadzenia do stosowania wzoru notatki służbowej w celu dokumentowania ustaleń kontroli funkcjonalnej, realizowanej przez pracowników komórek organizacyjnych biura RDLP w Olsztynie w jednostkach nadzorowanych (Zn. spr.: DK-090-4/14) pobierz
      Zarządzenie nr 18 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 27.05.2014r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia "Analizy dużych pożarów lasu, jakie miały miejsce w Nadleśnictwie Myszyniec i Ostrołęka (Zn. spr.: ZO-2510-13/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 19 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 18.06.2014r. w sprawie wprowadzenia REGULAMINU Ośrodka Wypoczynkowego "Leśnik" w Stegnie (Zn. spr. DO-13-9/14) pobierz
      Zarządzenie nr 20 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.06.2014r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej na rok 2014 do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej (Zn. spr. EK-371/2/14) pobierz
      Zarządzenie nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.06.2014r. w sprawie polecania i rozliczania podróży służbowej w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz zmiany zarządzenia nr 20/2013 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.04.2014 r. i zmiany Regulaminu kontroli wewnętrzne w Biurze RDLP w Olsztynie, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 13/2013 Dyrektora RDLP w Olsztynie z dnia 30.04.2013 r. (Zn. spr. DO-013-10/14) pobierz
      Zarządzenie nr 22 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 03.07.2014r. w sprawie powołaniu zespołu powypadkowego (Zn. spr. DS-132-14-35/14) pobierz
      Zarządzenie nr 23 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 01.08.2014r. w sprawie powołania zespołu doradców przy Dyrektorze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. DO-003-10/14) pobierz
      Zarządzenie nr 24 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 20.08.2014r. w sprawie obowiązujących uregulowań wewnętrznych (Zn. spr. ZO-732-SR-21/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 25 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 28.08.2014 r. w sprawie wprowadzenia Aneksu nr 1 do Regulaminu Pracy pracowników zatrudnionych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. DO-013-17/14) pobierz
      Zarządzenie nr 26 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 01.09.2014r. w sprawie powołania zespołów kontrolnych w RDLP w Olsztynie do przeprowadzenia kontroli i odbioru robót terenowych inwentaryzacji wielkoobszarowej (Zn. spr. ZU-0111-02/14) pobierz
      Zarządzenie nr 27 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 7.10.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu nagradzania pracowników Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie i kierowników jednostek nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie (Zn. spr. DO-013-20/14) pobierz
      Zarządzenie nr 28/1-34/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo - gospodarczego na rok 2015 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP Olsztyn (Zn. spr. EP-0333-12/14) pobierz
      Zarządzenie nr 29/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.10.2014 r. w sprawie wprowadzenia prowizorium planu finansowo - gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na rok 2015 (Zn. spr. EP-0333-13/14) pobierz
      Zarządzenie nr 30/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo - gospodarczego na rok 2015 Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. EP-0333-14/14) pobierz
      Zarządzenie nr 31/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.10.2014 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2016 - 2019 Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (Zn. spr. EP-0333-15/14) pobierz
      Zarządzenie nr 32/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 4.12.2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. jednostronnego przejęcia Nadleśnictwa Dwukoły (Zn. spr. DO-003-15/14) pobierz
      Zarządzenie nr 33/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 12.12.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie planu urządzenia lasu dla Nadleśnictw Młynary, Mrągowo, Stare Jabłonki, Iława oraz opracowanie glebowo - siedliskowe dla Nadleśnictw Górowo Iławeckie oraz Nidzica (Zn. spr.: ZS-2710-04/2014) pobierz
      Zarządzenie nr 34/2014 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 15.12.2014 r. w sprawie wysokości stawki czynszu za korzystanie z lokali mieszkalnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie znak sprawy: (EA-1710-14/2014) pobierz
      Decyzja nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 27.01.2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Wykonanie planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Jedwabno i Jagiełek (Zn. spr.: ZS-2710-01/01/2014) pobierz
      Decyzja nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.01.2014r. w sprawie wydzielenia kwoty ze środków obrotowych Biura RDLP na 2014 rok, celem udzielenia pomocy finansowej pracownikom Lasów Państwowych w nabywaniu samochodów prywatnych używanych również do celów służbowych (Zn. spr. EA-4020/3/14) pobierz
      Decyzja nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 3.02.2014 r. w sprawie powołania stałej Komisji do wyboru ofert, dotyczących najmu pomieszczeń w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w zakresie działania Wydziału Administracji (zn. spr.: EA-223/26/2014) pobierz
      Decyzja nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 11.02.2014r. w sprawie określenia dostępu, nadzoru, odpowiedzialności nad zasobami hurtowni danych przez poszczególne komórki organizacyjne RDLP (zn. spr.: EP-0301-1/14) pobierz
      Decyzja nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 6.03.2014r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż używanego sprzętu komputerowego, stanowiącego zbędne środki trwałe w Biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (zn. spr. EA-39/1/2014) pobierz
      Decyzja nr 6 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 12.03.2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na "Wykonanie rozpoznania i oczyszczenia saperskiego terenów dla: części zamówienia nr I - w Nadleśnictwie Jedwabno; części zamówienia nr II - w Nadleśnictwie Przasnysz; części nr III - w Nadleśnictwie Wipsowo" stanowiącego dokończenie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Srodowisko (zn.spr. EP-2710-01/14) pobierz
      Decyzja nr 7 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 1.04.2014r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 14 000 euro na: Wykonanie ortofotomapy dla zasięgu terytorialnego Nadleśnictw Jedwabno oraz Jagiełek (zn.spr. ZS-2717/01/14) pobierz
      Decyzja nr 8 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 1.04.2014r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 14 000 euro na: Zorganizowanie wycieczki do Hiszpanii dla RDLP w Olsztynie (zn. spr. DO-2717-1/2014) pobierz
      Decyzja nr 9 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 17.04.2014r. w sprawie ustalenia procedury przechowywania dokumentów zabezpieczających płatność transakcji handlowych dotyczących sprzedaży surowca drzewnego, złożonych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie (zn. spr. ED1-900-8/14) pobierz
      Decyzja nr 10 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 28.03.2014 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 14 000 euro na: Wybór hotelu na naradę Dyrektorów Regionalnych Dyrekcji Lasów Państwowych (zn. spr. DO-2717-2/14) pobierz
      Decyzja nr 11 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 9.05.2014 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej od 4000 Euro do kwoty 8000 Euro na: Wybór hotelu na naradę kierowników i głównych księgowych jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP Olsztyn (zn. spr. DO-2717-2/14) pobierz
      Decyzja nr 12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 28.05.2014 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz nadzór nad certyfikatem w czasie trwania umowy (zn. spr.: ZG-2717-01/14) pobierz
      Decyzja nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 13.06.2014 r. w sprawie nadania sztandaru Nadleśnictwu Przasnysz (zn. spr.: DO-014-9/14) pobierz
      Decyzja nr 14 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 12.06.2014 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 8000 euro na: Przeprowadzenie szkolenia dla kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników biura RDLP w Olsztynie podnoszące ich kompetencje w kontaktach z mediami (zn. spr.: DO-2717-4/2014) pobierz
      Decyzja nr 15 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 23.06.2014 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: Przeprowadzenie procesu wznowienia Certyfikatu gospodarki leśnej dla RDLP w Olsztynie według standardów PEFC oraz nadzór nad certyfikatem w pierwszym roku obowiązywania (Zn. spr.: ZG-2717-02/14) pobierz
      Decyzje nr 16 - 49 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 rok (Zn. spr.: EK-303/28/14) pobierz
      Decyzje nr 50 - 83 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 30.06.2014 r. w sprawie zatwierdzenia rozliczenia wyniku finansowego netto za 2013 r. (Zn. spr.: EK-303/29/14) pobierz
      Decyzja nr 84 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 07.07.2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej ds. wyboru firm do badania sprawozdań finansowych za rok 2014 jednostek organizacyjnych nadzorowanych przez RDLP w Olsztynie (Zn. spr.: EK-271-4/14) pobierz
      Decyzja nr 85 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 27.08.2014 r. w sprawie powołania komisji mającej na celu ocenę złożonych wniosków o dopuszczenie do udziału w procedurze sprzedaży ofertowej w Portalu Leśno - Drzewnym dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (Zn. spr.: ED1-900-20/14) pobierz
      Decyzja nr 86 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 11.09.2014 r. w sprawie powołania w Biurze RDLP Zespołu do przeprowadzenia zapytania ofertowego na zakup paliw do samochodów służbowych RDLP w Olsztynie (Zn. spr.: EA-2717-1/14) pobierz
      Decyzja nr 87 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 15.09.2014 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia rozeznania cenowego na organizację warsztatów edukacyjnych dla pracowników nadleśnictw Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie zajmujących się w nadleśnictwach leśną edukacją społeczeństwa, organizowanego w dniach 27 - 30 października 2014 r., dla około 40 osób, na terenie RDLP w Poznaniu (Zn. spr.: ZO-2717-1/14) pobierz
      Decyzja nr 88 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 7.10.2014 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 8000 euro na: Wybór ośrodka szkoleniowego na przeprowadzenie szkolenia z zakresu geomatyki dla specjalistów działów technicznych z Nadleśnictw (Zn. spr. DO-2717-5/2014) pobierz
      Decyzja nr 89 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 7.11.2014 r. w sprawie nadania sztandaru Nadleśnictwu Susz (Zn. spr.: DO-014-34/14) pobierz
      Decyzja nr 90 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z dn. 20.11.2014 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia nie przekraczającego kwoty 30 000 euro na: zakup urządzenia wielofunkcyjnego TOSHIBA E-STUDIO 3055 CSE łącznie z pełną umową serwisową (Zn. spr.: EI-2717-1/14) pobierz
      Zarządzenia i decyzje 2008 pobierz
      Zarządzenia i decyzje 2009r. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 2010 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 2010 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 2011 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 2011 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora Regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 2012 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 2012 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora Regionalnej DYrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie z 2013 r. pobierz
      Decyzje Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie w 2013 r. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Mariusz Orzechowski - Dyrektor RDLP w Olsztynie
Data modyfikacji: 2018/04/19 12:41:05
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Haładaj
Wprowadzający: Anna, Zyśk