Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe


Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

64-920 Piła ul. Kalina 10

tel. 67-212-48-44 fax 67-212-64-78

Strona internetowa: www.pila.lasy.gov.pl

adres poczty e-mail:rdlp@pila.lasy.gov.pl

 

Ryszard Standio
Dyrektor RDLP w Pile

Kieruje całokształtem działalności RDLP w Pile i ponosi za nią odpowiedzialność.

Reprezentuje jednostkę na zewnątrz.

tel.: 67-212-47-93; rdlp@pila.lasy.gov.pl

 

 

Z-ca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej

Sławomir Kmiecik

Kieruje realizacją zadań z pionu zagospodarowania lasu.

tel.: 67-212-48-97; slawomir.kmiecik@pila.lasy.gov.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Ekonomicznych

Janusz Perkowski

Kieruje realizacją zadań z pionu ekonomicznego.

tel.: 67-212-48-97;  janusz.perkowski@pila.lasy.gov.pl

 

Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju

Marian Wiśniewski

Kieruje realizacją zadań z pionu rozwoju.

tel. 67-212-48-97; marian.wisniewski@pila.lasy.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Małgorzata Grzelak

Realizowanie kontroli okresowych, problemowych i doraźnych.

tel.: 67-212-48-44 w. 828; pracownicy wydziału: 843, 830, 842

kontrola@pila.lasy.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr

Małgorzata Partyka

Prowadzenie spraw kadrowych dotyczących biura i podległych jednostek oraz struktury organizacyjnej RDLP w Pile.

tel. : 67-212-48-44 w.862, pracownicy wydziału: 817

kadry@pila.lasy.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Gospodarowania Ekosystemami

Marcin Chirrek

Inicjowanie, merytoryczne przygotowanie oraz nadzór nad realizacją zadań w dziedzinie hodowli lasu oraz koordynowania nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa

tel.: 67-212-48-44 w.815; pracownicy wydziału: 859,845,858

hodowla@pila.lasy.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów

Sławomir Majewski

Merytoryczne przygotowywanie, koordynowanie oraz nadzorowanie realizacji zadań w dziedzinie ochrony lasu, ochrony przyrody oraz ochrony ppoż. obszarów leśnych.

tel.: 67-212-48-44 w. 870; pracownicy wydziału: 821, 841, 852, 824

ochrona@pila.lasy.gov.pl

 

Naczelnik  Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi

Ryszard Wojciechowski

Prowadzenie całokształtu spraw dotyczących urządzania lasu. Analizowanie stanu zasobów leśnych, określania możliwości produkcyjnych lasu oraz koordynowanie planów rozmiaru cięć.

tel.: 67-212-48-44 w. 873; pracownicy wydziału: 839, 847,

zasoby@pila.lasy.gov.pl

 

Główny Księgowy, Wydział Księgowości

Teofil Stępień

Zapewnianie prawidłowego działania służby finansowo – księgowej w zakresie gospodarki finansowej i należytego gospodarowania funduszami specjalnymi oraz koordynacja spraw związanych z organizowaniem rachunkowości, zasad kalkulacji, sprawozdawczości finansowej i analiz.

tel.: 67-212-48-44 w. 849; pracownicy wydziału: 851, 853, 855, 857

ksiegowosc@pila.lasy.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Gospodarki Drewnem

Elwira Drobiewska

Merytoryczne przygotowanie i realizacja zadań w dziedzinie użytkowania lasu oraz stworzenia warunków do racjonalnego i efektywnego zagospodarowania pozyskanego drewna i produktów ubocznego użytkowania lasu.

tel.: 67-212-48-44 w. 836; pracownicy wydziału: 837, 838

marketing@pila.lasy.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Analiz i Planowania

Zenon Graś

Prowadzenie spraw związanych z tworzeniem planów i analiza ich wykonania, prowadzenie spraw dotyczących planowania zatrudnienia i wynagradzania w biurze RDLP i podległych jednostkach.
Komunikacja społeczna, kontakty z mediami, PR.

tel.: 67-212-48-44 w. 861; pracownicy wydziału: 831, 844, 811

planowanie@pila.lasy.gov.pl

 

 Naczelnik Wydziału Rozwoju i Innowacji

Dawid Jankowski

Prowadzenie całokształtu spraw z zakresu infrastruktury leśnej i zamówień publicznych oraz BHP.

tel.: 67-212-48-44 w.823, pracownicy wydziału: 848, 813,872,832

infrastruktura@pila.lasy.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Administracji

Antoni Łosoś

 Prowadzenie spraw związanych z obsługą administracyjną biura RDLP w Pile i spraw socjalnych.

tel.: 67-212-48-44 w. 869; pracownicy wydziału: 814,  834, 835, 840, 850

administracja@pila.lasy.gov.pl

 

Naczelnik Wydziału Informatyki

Edward Baron

Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem i rozwojem Systemu Informatycznego Lasów Państwowych (SILP) w biurze i jednostach organizacyjnych RDLP w Pile.

tel.: 67-212-48-44 w. 854, pracownicy wydziału: 819, 826, 856

informatyka@pila.lasy.gov.pl

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Data modyfikacji: 2017/10/27 09:29:21
Redaktor zatwierdzający: Krzysztof Dymek
Wprowadzający: Krzysztof Dymek