Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 


OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 39-42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że rozpoczęła się procedura sporządzania aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Kalisz Pomorski, obowiązującego w latach 2014-2023. Realizację planu w granicach zadań zatwierdzonych decyzją Ministra Środowiska uniemożliwiła zmiana zasięgu terytorialnego w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - Nadleśnictwa Kalisz Pomorski polegająca na przejęciu nieruchomości Nadleśnictwu Tuczno.

 

Piła dn. 9 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE


Na podstawie art. 39-42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że rozpoczęła się procedura sporządzania aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Tuczno, obowiązującego w latach 2015-2024. Realizację planu w granicach zadań zatwierdzonych decyzją Ministra Środowiska uniemożliwiła zmiana zasięgu terytorialnego w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - Nadleśnictwa Tuczno polegająca na przekazaniu nieruchomości Nadleśnictwu Kalisz Pomorski.

 

Piła dn. 9 marca 2016 r.

     

   OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 39-42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że rozpoczęła się procedura sporządzania aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Trzcianka, obowiązującego w latach 2014-2023. Realizację planu w granicach zadań zatwierdzonych decyzją Ministra Środowiska uniemożliwiła zmiana zasięgu terytorialnego w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - Nadleśnictwa Trzcianka polegająca na przekazaniu nieruchomości Nadleśnictwu Zdrojowa Góra oraz przejęciu z Nadleśnictwa Człopa.
 
Piła dn. 2 marca 2016 r.  

 

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 39-42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że rozpoczęła się procedura sporządzania aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Zdrojowa Góra, obowiązującego w latach 2012-2021. Realizację planu w granicach zadań zatwierdzonych decyzją Ministra Środowiska uniemożliwiła zmiana zasięgu terytorialnego w ramach Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile - Nadleśnictwa Zdrojowa Góra polegająca na przejęciu nieruchomości od Nadleśnictwa Trzcianka oraz nieznaczne zwiększenie planowanej do pozyskania miąższości drewna netto (o nieco ponad 2%), powstałej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych – wiatrołomów, jakie miały miejsce w latach 2012-2015.
 
Piła dn. 2 marca 2016 r.  

 

 

 Krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce.

Forest Stewardship Council (FSC) jest międzynarodową organizacją pozarządową typu “non-profit”, której celem jest promowanie odpowiedzialnej gospodarki leśnej poprzez system certyfikacji. Poniżej zamieszczony jest dokument do pobrania przedstawiający krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce.   pobierz

 

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39-42 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że rozpoczęła się procedura sporządzania aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Lipka, obowiązującego w latach 2012-2021. Realizację planu w granicach zadań zatwierdzonych decyzją Ministra Środowiska uniemożliwiła zmiana zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Lipka polegająca na przejęciu nieruchomości z Nadleśnictwa Człuchów w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinku.

Piła dn. 10 września 2015 r.

 

 

Informacja o zatwierdzonych przez  Ministra Środowiska

Planach urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Człopa, Tuczno i Wałcz

na lata 2015 – 2024

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska pismami:
- z dnia 14.05.2015r. (Zn. spr. DLP-I-611-30/18262/15/ŁP) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Człopa na lata 2015 – 2024,
- z dnia 14.05.2015r. (Zn. spr. DLP-I-611-29/18255/15/ŁP) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tuczno na lata 2015 – 2024,
- z dnia 14.05.2015r. (Zn. spr. DLP-I-611-28/18251/15/ŁP) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wałcz na lata 2015 – 2024,

Z treścią w/w pism wraz z uzasadnieniami oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonych na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) można zapoznać się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przy ul. Kalina 10, w pokoju nr 39.

Piła, dnia 26.05.2015r.

 

 

 Informacja o Decyzji Ministra Środowiska zatwierdzającej
Aneks do planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tuczno na lata 2005 – 2014

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska decyzją:

- z dnia 17.07.2014r. (Zn. spr. DL-I-611-45/29402/14/ŁP) aneksu do planu urządzenia lasu
dla Nadleśnictwa Tuczno na lata 2005 – 2014,
 
Z treścią ww. decyzji wraz z uzasadnieniami można zapoznać się w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przy ul. Kalina 10, w pokój nr 39.
 
Piła, dnia 04.08.2014r.

 

 Informacja o Decyzjach Ministra Środowiska

zatwierdzających Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictw: Jastrowie, Kaczory, Kalisz Pomorski, Płytnica, Potrzebowice i Trzcianka

na lata 2014 – 2023

 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska decyzją:
- z dnia 25.04.2014r. (Zn. spr. DLP-I-611-26/17215/14/ŁP) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Jastrowie na lata 2014 – 2023,
- z dnia 22.05.2014r. (Zn. spr. DLP-I-611-34/21155/14/ŁP) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kaczory na lata 2014 – 2023,
- z dnia 25.04.2014r. (Zn. spr. DLP-I-611-25/17209/14/ŁP) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kalisz Pomorski na lata 2014 – 2023,
- z dnia 22.05.2014r. (Zn. spr. DLP-I-611-33/21151/14/ŁP) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Płytnica na lata 2014 – 2023,
- z dnia 28.04.2014r. (Zn. spr. DLP-I-611-28/17502/14/ŁP) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Potrzebowice na lata 2014 – 2023,
- z dnia 28.04.2014r. (Zn. spr. DLP-I-611-30/17507/14/ŁP) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Trzcianka na lata 2014 – 2023,
 
Z treścią w/w decyzji wraz z uzasadnieniami oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonych na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) można zapoznać się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przy ul. Kalina 10, w pokoju nr 39.
 
Piła, dnia 02.06.2014r.
 

 

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

DOT. OBSZARÓW NATURA 2000  

 

 

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

DOT. OBSZARÓW NATURA 2000

 

 OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 39-42, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwanej dalej ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku, (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje, że rozpoczęła się procedura sporządzania aneksu do planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Tuczno, obowiązującego w latach 2005-2014. Realizację planu w granicach zadań zatwierdzonych decyzją Ministra Środowiska, uniemożliwiła zmiana zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Tuczno – przekazanie nieruchomości Nadleśnictwu Głusko (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Szczecinie).
 
 
 

 

Informacja o Decyzjach Ministra Środowiska

zatwierdzających Plan urządzenia lasu

dla Nadleśnictwa Wronki, Krzyż, Krucz i Złotów na lata 2013 – 2022

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska decyzją:

- z dnia 23.04.2013r. (Zn. spr. DL-lpn-611-24/15695/13/JŁ) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Wronki na lata 2013 – 2022,
- z dnia 25.04.2013r. (Zn. spr. DL-lpn-611-26/16245/13/JŁ) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Krzyż na lata 2013 – 2022,
- z dnia 26.04.2013r. (Zn. spr. DL-lpn-611-27/16375/13/JŁ) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Krucz na lata 2013 – 2022,
- z dnia 26.04.2013r. (Zn. spr. DL-lpn-611-28/16377/13/JŁ) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Złotów na lata 2013 – 2022.
 
Z treścią w/w decyzji wraz z uzasadnieniami oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonych na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) można zapoznać się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przy ul. Kalina 10, w pokój nr 39.
 
Piła, dnia 07.05.2013r.

 

 Informacja o Decyzji Ministra Środowiska

zatwierdzającej Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lipka na lata 2012 – 2021

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska decyzją z dnia 30.03.2012r. (Zn. spr. DL-lpn-611-36/13118/12/JŁ) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Lipka na lata 2012 – 2021.
Z treścią w/w decyzji wraz z uzasadnieniem oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonego na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) można zapoznać
się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przy ul. Kalina 10, w pokój 39. 

                                                              

  

    Informacja o Decyzji Ministra Środowiska zatwierdzającej
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra na lata 2012 – 2021

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska decyzją z dnia 23.04.2012r. (Zn. spr. DL-lpn-611-2/16405/12/JŁ) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Zdrojowa Góra na lata 2012 – 2021.
Z treścią w/w decyzji wraz z uzasadnieniem oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonego na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) można zapoznać się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przy ul. Kalina 10, w pokój 39.

 

 

Informacja o Decyzjach Ministra Środowiska zatwierdzających
Plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Durowo, Podanin i Sarbia na lata 2012 – 2021

 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska decyzją:

- z dnia 05.04.2012r. (Zn. spr. DL-lpn-611-38/14055/12/JŁ) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Durowo na lata 2012 – 2021,
- z dnia 05.04.2012r. (Zn. spr. DL-lpn-611-39/14059/12/JŁ) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Podanin na lata 2012 – 2021,
- z dnia 05.04.2012r. (Zn. spr. DL-lpn-611-40/14061/12/JŁ) Planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sarbia na lata 2012 – 2021.
Z treścią w/w decyzji wraz z uzasadnieniami oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonych na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) można zapoznać
się w dni robocze, w godzinach od 8.00 do 15.00 w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile, przy ul. Kalina 10, w pokój 39.

 

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Ogłoszenie o naborze na staż w jednostkach organizacyjnych RDLP w Pile 2016/2017 pobierz
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie w sprawie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 pobierz
      Decyzja Ministra Środowiska o zatwierdzeniu lokalizacji lasów ochronnych dla Nadleśnictwa Mirosławiec pobierz
      Protokół z Narady Techniczno – Gospodarczej dla Nadleśnictwa Mirosławiec pobierz
      Protokół z Narady Techniczno - Gospodarczej dla Nadleśnictwa Człopa pobierz
      Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Człopa na lata 2015-2024 pobierz
      Protokół z Narady Techniczno - Gospodarczej dla Nadleśnictwa Tuczno pobierz
      Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Tuczno na lata 2015-2024 pobierz
      Protokół z Narady Techniczno - Gospodarczej dla Nadleśnictwa Wałcz pobierz
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie dot. obszaru NATURA 2000 pobierz
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie pobierz
      Protokół z Narady Techniczno Gospodarczej dla Nadleśnictwa Trzcianka pobierz
      Protokół z Narady Techniczno Gospodarczej dla Nadleśnictwa Potrzebowice pobierz
      Protokół z Narady Techniczno Gospodarczej dla Nadleśnictwa Płytnica pobierz
      Protokół z Narady Techniczno Gospodarczej dla Nadleśnictwa Kalisz Pomorski px_protokol_jastrowie.pdf/Protokół z Narady Techniczno Gospodarczej dla Nadleśnictwa Jastrowie pobierz
      Protokół z Narady Techniczno Gospodarczej dla Nadleśnictwa Kaczory pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu na lata 2016-2025 dla Nadleśnictwa Mirosławiec pobierz
      Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie. pobierz
      Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kalisz Pomorski na lata 2014-2023(archiwum ZIP ~59 MB) pobierz
      Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Jastrowie na lata 2014-2023(archiwum ZIP ~64 MB) pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu na lata 2015-2024 dla Nadleśnictwa Człopa pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu na lata 2015-2024 dla Nadleśnictwa Tuczno pobierz
      Protokół z posiedzenia Komisji Założeń Planu Urządzenia Lasu na lata 2015-2024 dla Nadleśnictwa Wałcz pobierz
       Krajowy standard gospodarki leśnej FSC w Polsce pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Data modyfikacji: 2016/08/09 12:50:15
Redaktor zatwierdzający: Grażyna Wolska
Wprowadzający: Grażyna Wolska