Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Człopa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Człopa >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
      Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej na części (pakiety) I, II, III i IV zamówienia w postępowaniu na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Człopa w latach 2017 – 2018" pobierz
      INFORMACJA z otwarcia ofert w postępowaniu na "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Człopa w latach 2017-2018" pobierz
      ZAPYTANIE OFERTOWE - "Wykonanie robót elektrycznych w budynkach Nadleśnictwa Człopa" pobierz
      INFORMACJA o wyniku postępowania na „Dostawę routera z 3-letnią gwarancją producenta dla Nadleśnictwa Człopa” pobierz
      Zmiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) dla przetargu nieograniczonego, w tym załącznika nr 6 do SIWZ - wzoru umowy - dotyczy „Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Człopa w latach 2017-2018” - (dodano 30.11.2016) pobierz
      Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 w PGL LP Nadleśnictwo Człopa, sporządzony na postawie art. 13a ust 1 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) pobierz
      Informacja o wyniku postępowania - dotyczy: „Dostawa oleju opałowego dla Nadleśnictwa Człopa w 2017 roku” pobierz
      Informacja z zebrania z Wykonawcami wraz z pytaniami i odpowiedziami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Człopa w latach 2017 - 2018" pobierz
      Zmiana załączników do specyfikacji istotnych warunków zamówienia - dotyczy: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Człopa w latach 2017 - 2018" pobierz
      Zamiana specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzoru umowy - dotyczy: "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Człopa w latach 2017 – 2018" pobierz
      Informacja - "Dostawa routera z 3-letnią gwarancją producenta dla Nadleśnictwa Człopa" pobierz
      Informacja - "Dostawa oleju opałowego dla biura Nadleśnictwa Człopa w 2017 roku w ilości 15.000 litrów" pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu - "Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Człopa w latach 2017 – 2018" pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonanie robót elektrycznych w budynkach Nadleśnictwa Człopa
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2016/12/14
więcej...
Dostawa routera z 3-letnią gwarancją producenta dla Nadleśnictwa Człopa
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2016/11/25
więcej...
Dostawa oleju opałowego dla biura Nadleśnictwa Człopa w 2017 roku w ilości 15.000 litrów
zapytanie o cenę, data składania: 2016/11/18
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Człopa w latach 2017 - 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/12/06
więcej...
Dostawa urządzeń komputerowych dla Nadleśnictwa Człopa
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2016/08/31
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wiesław Kaczmarek - nadleśniczy
Data modyfikacji: 2017/01/10 13:28:46
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Witkowski
Wprowadzający: Tomasz Witkowski