Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Człopa

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Człopa >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
      Informacja o zmianach w specyfikacji technicznej urządzeń komputerowych, zmianą terminu składania ofert wraz z aneksem nr 2 do ST oraz ujednoliconym tekstem ST - Dotyczy: "Dostawa urządzeń komputerowych dla Nadleśnictwa Człopa" - dodano 19.05.2017 pobierz
      Informacja o zmianach w specyfikacji technicznej urządzeń komputerowych wraz z aneksem nr 1 do ST oraz ujednoliconym tekstem ST - Dotyczy: "Dostawa urządzeń komputerowych dla Nadleśnictwa Człopa" - dodano 16.05.2017 pobierz
      Zapytanie ofertowe - Dostawa urządzeń komputerowych dla Nadleśnictwa Człopa pobierz
      INFORMACJA o wyniku postępowania na Wykonanie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. Renowacja założeń małej retencji – Rynna Grodzisko” oraz protokół z wyboru Wykonawcy na podstawie rozeznania rynku pobierz
      INFORMACJA o wyniku postępowania - Zakup materiałów biurowych oraz materiałów eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych przez Nadleśnictwo Człopa w 2017 roku pobierz
      Zapytanie ofertowe - Wykonanie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. „Renowacja założeń małej retencji – Rynna Grodzisko” pobierz
      Zapytanie ofertowe - Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych w Nadleśnictwie Człopa pobierz
      Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017 w PGL LP Nadleśnictwo Człopa, sporządzony na postawie art. 13a ust 1 . ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015r. poz. 2164 z późn. zm.) pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Dostawa urządzeń komputerowych dla Nadleśnictwa Człopa
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/05/26 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie opracowania inwentaryzacji przyrodniczej dla zadania pn. 'Renowacja założeń małej retencji - Rynna Grodzisko'
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/04/28
więcej...
Zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych do urządzeń komputerowych w Nadleśnictwie Człopa
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/04/26
więcej...
Wykonanie robót elektrycznych w budynkach Nadleśnictwa Człopa
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2016/12/14
więcej...
Dostawa routera z 3-letnią gwarancją producenta dla Nadleśnictwa Człopa
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2016/11/25
więcej...
Dostawa oleju opałowego dla biura Nadleśnictwa Człopa w 2017 roku w ilości 15.000 litrów
zapytanie o cenę, data składania: 2016/11/18
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Człopa w latach 2017 - 2018
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/12/06
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Wiesław Kaczmarek - nadleśniczy
Data modyfikacji: 2017/05/19 09:01:12
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Witkowski
Wprowadzający: Tomasz Witkowski