Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Mirosławiec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Mirosławiec >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

Pliki do pobrania:
      Plan zamówień publicznych w 2017 r. pobierz

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Budowa pawilonu administracyjnego-kancelarii wraz z zagospodarowaniem terenu
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/31
więcej...
Realizacja kolejnego etapu zadania: Przebudowa dojazdów pożarowych i dróg leśnych o długości około 15,50 km na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec - odcinek IV o długości około 5,0 km
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/25
więcej...
BUDOWA PAWILONU ADMINISTRACYJNEGO-KANCELARII WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU DLA LEŚNICTW ŁOWICZ I NIERADŹ
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/01
więcej...
Remont i konserwacja dróg leśnych i dojazdów pożarowych na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w 2017 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/12
więcej...
Wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych niesegregowanych dla Nadleśnictwa Mirosławiec w latach 2017-2019
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/06/13
więcej...
Odnowienie istniejących i uzupełnienie brakujących znaków podziału powierzchniowego - słupów oddziałowych na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/06/06
więcej...
Wykonanie grodzeń upraw leśnych w programie LIFE 13 NAT/PL/000010 'Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce' - na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec - II postępowanie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/06/08 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru przy realizacji zamówienia pn. Wykonanie melioracji kompleksowej łąk leśnych w programie LIFE 13 NAT/PL/000010 Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/05/15 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie grodzeń upraw leśnych w programie LIFE 13 NAT/PL/000010 'Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce' - na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/05/08
więcej...
Wykonanie melioracji kompleksowej łąk leśnych w programie LIFE 13 NAT/PL/000010 Dywersyfikacja i rozwój populacji żubrów w północno-zachodniej Polsce' na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/05
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Mirosławiec w roku 2017
przetarg nieograniczony, data składania: 2016/12/06
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Leszek Kamiński
Data modyfikacji: 2017/04/25 10:41:40
Redaktor zatwierdzający: Joanna Grudzińska
Wprowadzający: Magdalena Foremniak