Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Podanin

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Podanin >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

 

AKTUALNIE PROWADZONE POSTĘPOWANIA

 

 

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych i wyposażenia
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/10/12
więcej...
Przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę gruntów rolnych i stawów
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/10/14
więcej...
Malowanie elewacji budynku administracyjnego Nadleśnictwa Podanin oraz budynku Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego (PAD) wraz z robotami towarzyszącymi
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/10/06
więcej...
Dostawa kukurydzy paszowej w ilości 25 ton na potrzeby Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/10/05
więcej...
Dostawa 260 ton obornika bydlęcego wraz z transportem
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/10/05
więcej...
Roboty remontowe w osadach Leśnictw Strzelecki Gaj i Smogulec
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/10/06
więcej...
Przebudowa i remont budynku gospodarczo - magazynowego przy Leśniczówce Łowieckiej z siedzibą w Margoninie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/10/06
więcej...
Wykonanie nawierzchni ścieżki edukacyjnej, kręgów ogniskowych oraz zadaszeń na drewno opałowe na terenie Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/09/14
więcej...
Opracowanie, wykonanie, dostawa i montaż infrastruktury edukacyjnej na potrzeby Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/09/10
więcej...
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH Z ZAKRESU BIEŻĄCYCH REMONTÓW I KONSERWACJI DRÓG LEŚNYCH NA TERENIE NADLEŚNICTWA PODANIN
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/09/15
więcej...
Dostawa szafek na broń myśliwską na potrzeby Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/09/04
więcej...
Remonty pomieszczeń w leśniczówkach Nadleśnictwa Podanin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/09/07
więcej...
Roboty budowlane polegające na wykonaniu linii kablowej zasilającej urządzenia zabezpieczenia pożarowego lasu na wieży p.poż. "Lisia Góra" w Leśnictwie Margonin
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/09/04
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Jacek Kulpiński
Data modyfikacji: 2010/12/17 12:09:07
Redaktor zatwierdzający: Jolanta Widawska
Wprowadzający: