Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Trzcianka

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Trzcianka >> Zamówienia publiczne >> Dzierżawa gruntów rolnych.

bip_logo_pl
odstep
Dzierżawa gruntów rolnych.

Data opublikowania: 2011/10/04
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony
Data składania ofert lub wniosków: 2011/10/17

SPROSTOWANIE

 

 

dot. Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na dzierżawę

 

       gruntów rolnych

 

 znak sprawy: AG-2717-1/2011

 

 

 

W punkcie 6 dot. treści złożonej oferty

 

Janusz Mokrzycki

Osiedle Parkowe nr 6/7, 64-700

 

 

Oferowane ceny:

Lp.

Rodzaj gruntu

Pow. [ha]

Adres leśny

Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy

Okres dzierżawy

Klasa

Nr działki

Ilość kwintali żyta za 1 ha

wartość za działkę w zł

1.

Rola

0,7338

Obręb: Trzcianka

L. Radosiew

oddz. 227 d

2,75g

75,96

czas

nieokreślony

VI

7227/5

2.

Rola

0,9903

Obręb : Rychlik

L. Stary Młyn

oddz. 185 gx

2,75 g

102,51

czas

nieokreślony

VI

7185/7

 

3.

 

 

Rola

0,94

Obręb Biała

L. Pańska Łaska

oddz. 219 l

2,75 g

97,30

czas

nieokreślony

VI

7219/3

 

 

zastępuje się treścią:

 

 

6. Janusz Mokrzycki

    Osiedle Parkowe nr 6/7 , 64-700 Czarnków

                        

 

Oferowane ceny:

Lp.

Rodzaj gruntu

Pow. [ha]

Adres leśny

Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy

Okres dzierżawy

Klasa

Nr działki

Ilość kwintali żyta za 1 ha

wartość za działkę w zł

1.

Rola

0,7338

Obręb: Trzcianka

L. Radosiew

oddz. 227 d

2,75 g

75,96

czas

nieokreślony

VI

7227/5

 

2.

 

Rola

0,9903

Obręb Rychlik

L. Stary Młyn

oddz. 185 gx

2,75 g

102,51

czas

nieokreślony

VI

7185/7

 

3.

 

Rola

0,94

Obręb Biała

L. Pańska Łaska

oddz. 219 l

2,75 g

97,30

czas

nieokreślony

VI

7219/3

 

4.

 

Rola

0,78

Obręb Trzcianka

L. Jędrzejewo

oddz. 163 k

2,75

80,74

Czas nieokreślony

VI

7163/1

 

Pozostałe zapisy w ogłoszeniu pozostają bez zmian

 

 

 

 

                                                                                                                       Nadleśniczy

                                                                                                           (-)  dr inż. Roman Bartol

 

 

 

 

Trzcianka, 21.10.2011 roku                                                                                                                          

                                         

 

 

Upubliczniono na tablicy w siedzibie Nadleśnictwa Trzcianka w dniu 21.10.2011 i na stronie internetowej

www.pila.lasy.gov.pl/trzcianka w dniu    21.10.2011 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  WYBORZE  NAJKORZYSTNIEJSZEJ  OFERTY

 

 

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych

 

              znak sprawy: AG-2717-1/2011

 

 

 

 

 

Niniejszym informuję, że w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego

 

w dniu 17 października 2011 roku na dzierżawę gruntów rolnych  wybrano do realizacji oferty

 

złożone przez :

 

  • Mariusz Danilewicz, Rychlik nr 14, 64-980 Trzcianka i Bożenia Kroszel Os. Słowackiego 29/26 , 64-980 Trzcianka
  • Iwona Sommer, Rudnicze nr 1/11, 60-001 Poznań
  • Janusz Mokrzycki, Osiedle Parkowe nr 6/7, 64-700 Czarnków

 

W/w oferenci zobowiązani są skontaktować się z działem Administracyjno – gospodarczym

Nadleśnictwa Trzcianka w sprawie podpisania umowy w terminie  do 07.11.2011 r.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

1. Mariusz Danilewicz

    64-980 Trzcianka,  Rychlik nr 14

    i Bożena Kroszel Os. Słowackiego 29/26. 64-980 Trzcianka     

 

Oferowane ceny:

 

 

 

Lp.

Rodzaj gruntu

Pow. [ha]

Adres leśny

Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do  dzierżawy

Okres dzierżawy

Klasa

Nr działki

ilość kwinali  żyta za

 1 ha

wartość za działkę

w zł

1

Rola

0,9903

Obręb Rychlik

L.Stary Młyn

oddz. 185 gx

3.10 g

115,55

czas nieokreślony

VI

7185/7

 

2.

 

 

 

Pastwisko

 

0,13

Obręb Rychlik

L.Stary Młyn

Oddz. 185 ix

4,00 g

19,57

czas

nieokreślony

VI

7185/7

 

 

 

2. Tadeusz Wojsznarowicz

  64-980 Trzcianka , Straduń  nr 5/2

 

                        

Oferowane ceny:

Lp.

Rodzaj gruntu

Pow. [ha]

Adres leśny

Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy

Okres dzierżawy

Klasa

Nr działki

Ilość kwintali żyta za 1 ha

wartość za działkę w zł

1.

Rola

 

0,94

Obręb: Biała

L. Pańska Łaska

oddz. 219 l

2,0 g

70,76

czas nieokreślony

VI

7219/3

 

3. Koło Łowieckie nr 82 ,,JELEŃ”

    ul. Bolkowicka nr 19  , 60-301 Poznań

 

Oferowane ceny:

Lp.

Rodzaj gruntu

Pow. [ha]

Adres leśny

Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy

Okres dzierżawy

Klasa

Nr działki

Ilość kwintali żyta za 1 ha

wartość za działkę w zł

1

Rola

0,7338

Obręb: Trzcianka

L.Radosiew

oddz. 227 d

4,5 g

124,29

czas nieokreślony

VI

7227/5

 

4. Iwona Sommer

    Rudnicze nr 1/11,  60-001 Poznań

                        

Oferowane ceny:

Lp.

Rodzaj gruntu

Pow. [ha]

Adres leśny

Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy

Okres dzierżawy

Klasa

Nr działki

Ilość kwintali żyta za 1 ha

wartość za działkę w zł

1

Rola

0,7338

Obręb: Trzcianka

L. Radosiew

oddz. 227 d

43,45 g

1.200,10

czas

nieokreślony

VI

7227/5

 

 

5. Jacek Mierzejewski

    Smolarnia nr 29 , 64-980 Trzcianka

                        

Oferowane ceny:

Lp.

Rodzaj gruntu

Pow. [ha]

Adres leśny

Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy

Okres dzierżawy

Klasa

Nr działki

Ilość kwintali żyta za 1 ha

wartość za działkę w zł

1.

Rola

0,7338

Obręb: Trzcianka

L.Radosiew

oddz. 227 d

2,53g

70,00

czas

nieokreślony

VI

7227/5

2.

Rola

0,78

Obręb : Trzcianka

L. Jędrzejewo

oddz. 163 k

2,38 g

70,00

czas

nieokreślony

VI

7163/1

 

3.

 

 

Rola

0,94

Obręb Biała

L.Pańska Łaska

Oddz. 219 l

2,40 g

85,00

czas

nieokreślony

VI

7219/3

 

 

 

 

6. Janusz Mokrzycki

    Osiedle Parkowe nr 6/7. , 64-700 Czarnków

                        

Oferowane ceny:

Lp.

Rodzaj gruntu

Pow. [ha]

Adres leśny

Oferowana ilość kwintali żyta za 1 ha działki do dzierżawy

Okres dzierżawy

Klasa

Nr działki

Ilość kwintali żyta za 1 ha

wartość za działkę w zł

1.

Rola

0,7338

Obręb: Trzcianka

L. Radosiew

oddz. 227 d

2,75 g

75,96

czas

nieokreślony

VI

7227/5

 

2.

 

Rola

0,9903

Obręb Rychlik

L. Stary Młyn

Oddz. 185 gx

2,75 g

102,51

czas

nieokreślony

VI

7185/7

 

3.

 

Rola

0,94

Obręb Biała

L. Pańska Łaska

Oddz. 219 l

2,75 g

97,30

czas

nieokreślony

VI

7219/3

 

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługuje wniesienie zastrzeżenia w terminie 3 dni od dnia , w którym powzięto lub można był powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

 

 

 

Trzcianka, 19 października 2011 roku                                 

                                                                                            Nadleśniczy

 

                                                                                              dr inż. Roman Bartol

 

 

 

Upubliczniono na tablicy w siedzibie Nadleśnictwa Trzcianka w dniu 18.10.2011 i na stronie internetowej

www.pila.lasy.gov.pl/trzcianka w dniu    19.10.2011 r.

 

 

 

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

Znak sprawy: AG- 2717 –1/2011

 

 

Zamawiający:                   Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe

                                         Nadleśnictwo Trzcianka

                                         w imieniu którego występuje

                                         Nadleśniczy, dr inż. Roman Bartol

 

Adres Nadleśnictwa:         64-980 Trzcianka, ul. Ogrodowa 2,

woj. wielkopolskie,

                                         tel./fax [067] 216 32 40,

                                         NIP: 763-001-17-24, REGON: 57006493.

Tryb postępowania:          przetarg nieograniczony

 

 

Przedmiot zamówienia:     dzierżawa n/w gruntów rolnych

 

 

Lp.

Rodzaj gruntu

Powierzchnia

ha

Klasa

Nr działki

ewiden.

Adres leśny

 

1.

 

Rola

0,7338

VI

7227/5

Obręb Trzcianka

Leśnictwo Radosiew

oddz. 227 d

2.

Rola

0,9903

VI

7185/7

Obręb Rychlik

Leśnictwo Stary Młyn

oddz. 185 gx

3.

Pastwisko

0,13

VI

7185/7

Obręb Rychlik

Leśnictwo Stary Młyn

oddz. 185 ix

 

4.

 

Rola

0,78

VI

7163/1

Obręb Trzcianka

Leśnictwo Jędrzejewo

oddz. 163 k

 

5.

Rola

0,94

VI

7219/3

Obręb Biała

Leśnictwo Pańska Łasa oddz. 219 l

 

 

 

 

1.     Cena wywoławcza:

·       za klasę VI gruntów zielonych – wartość 4,0 kwintala żyta za 1 ha, wg ceny ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS,

·       za klasę VI gruntów ornych – wartość 2,0 kwintali żyta za 1 ha, wg ceny ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS,

 

2.   Oferowana cena dzierżawy nie może być niższa od ceny wywoławczej.

 

3. Oferty w zamkniętych kopertach z opisem „Przetarg na dzierżawę gruntów  rolnych” należy składać do dnia 17 października 2011 r do godz. 10 : 00 w sekretariacie Nadleśnictwa [pokój nr 10].

 

4. Otwarcie ofert nastąpi dnia 17  października 2011 r. o godz. 10 : 15 w sali konferencyjnej [ pokój nr 13, I piętro ].

 

5. Kryteria oceny ofert:  najwyższa cena

 

 

                                                                             Podpisał

                                                                                                                                             Nadleśniczy

                                                                                                                                      dr inż.  Roman Bartol

Pliki do pobrania:
      Instrukcja wraz z załącznikami pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: dr inż. Roman Bartol
Data modyfikacji: 2011/10/21 13:31:35
Redaktor zatwierdzający: Rafał Cieślak
Wprowadzający: Rafał Cieślak