Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Wałcz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Wałcz >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

Formy ochrony przyrody

Rodzaj obiektu

Ilość

Pow.(ha)

aktualna

Pow.  (ha)

wg Zarządzenia

Rezerwaty

3

466,23

466,23

Pomniki przyrody

11*

-

-

 

 

 

            * Na terenie Nadleśnictwa Wałcz znajdują się 11 pozycje rejestrowe pomników przyrody

   (niektóre pozycje rejestrowe obejmują grupy drzew).

1. Rezerwaty

„Golcowe Bagno”  - rezerwat florystyczny, torfowisk przejściowych o powierzchni 123,83 ha. Został powołany na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990r. z powierzchnią 123,83 ha. Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Golce (w pobliżu drogi Golce-Zdbice).

 

„Glinki”  -  rezerwat leśny o pierwotnej powierzchni 15.70 ha. Został powołany na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12.07.1974r.( Monitor polski nr 28 poz. 172 z 1974r.), natomiast od 2009 pow. rezerwatu wynosi 25,04ha (oddz. 242f,g,h,i,j,k), na podstawie Zarządzenia Nr 5/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  z dn. 9 stycznia 2009r. (zwiększono obszar rezerwatu z dotychczasowych 15,40 ha do 25,04ha). Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Rudnica (przy drodze Wałcz-Kołobrzeg, na odcinku pomiędzy miejscowością Kłębowiec, a miejscowością Golce).

 

„Wielki Bytyń” – rezerwat krajobrazowy, przy czym  istotna część walorów krajobrazu dotyczy jezior. Został powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska I Zasobów Naturalnych z dnia 11 maja 1989r. ( Monitor Polski Nr 17, poz. 120 z 1989r.) z łączną powierzchnią 1826,55 ha ( na terenie Nadleśnictwa Wałcz znajduje się 317,36 ha). Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Nakielno (granica w dużej części biegnie po drodze Nakielno-Lubno).

 

 

2. Pomniki przyrody

            Na terenie Nadleśnictwa Wałcz znajduje się 11 pozycji rejestrowych pomników przyrody (niektóre pozycje rejestrowe obejmują grupy drzew).

               

Wykaz istniejących  pomników przyrody:

 

 

 

Lp.

 

Nr

rej.

woj

 

Nr

zarz.

data

 

Położenie

 

Opis obiektu

 

 

Uwagi

oddz.

pododdz.

gmina

l-ctwo

rodzaj

wiek

 

obw

 

wys.

 

stan zdrowotny

zagrożenia

pow

ha

 

1

297

2/99

340g

Wałcz

Pluskota

Dbs

300

380,

390,480

23-25

4

-

 

Grupa 3 drzew,

oznakowany.

2

298

2/99

339g

Wałcz

Pluskota

Dbs

250

400

22

3

-

 

Oznakowany.

3

299

2/99

328i

Wałcz

Pluskota

Bk

350

450

26

2

-

 

Brak tabliczki.

4

296

Dec.Woj.Pil.Nr 19/82

328f

Wałcz

Pluskota

Dbs

350

360-580

19-23

3

-

 

Grupa 6 drzew,

oznakowane.

5

440

2/99

343o

Wałcz

Pluskota

Dbs

Lp

210

210

273

294

24

22

2

2

-

 

Oznakowane.

6

441

2/99

325b

Wałcz

Pluskota

Dbs

300

500

27

3

-

 

Brak tabliczki.

7

348

Dec.Woj.Pil.Nr 111/82

291b

Wałcz

Międzyrzecze

Cis

80

27-63

10

2

-

 

Grupa   drzew,

oznakowane

8

349

-

172f

Wałcz

Golce

Jd

250

378

30

3

Złamany wierzchołek

 

Drzewo

oznakowane.

9

470

-

172f

Wałcz

Golce

Lp

250

480,

(440,

270,

330)

 

26

25

2

2

-

 

Grupa drzew 2 sztuki (trzy odnogi drugiej sztuki),

oznakowane.

10

15

Orzecz. Nr144 z 30.06.71

Prez. WRN w Koszalinie

168f

Wałcz

Morzyce

Dbs

300

500

28

2

-

 

Oznakowany.

11

21

Orzecz. Nr144 z 30.06.71

Prez. WRN w Koszalinie

168f

Wałcz

Morzyce

Dbs

-

-

-

-

Pień po drzewie pomnikowym narażony na rozkładanie przez grzyby i uszkadzanie przez owady

 

Pozostałości po „Dębie Piastowskim”

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tomasz Partyka
Data modyfikacji: 2011/04/08 11:29:46
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Gnych
Wprowadzający: Łukasz Sofroniew