Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Wałcz

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Wałcz >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep

Formy ochrony przyrody

Rodzaj obiektu

Ilość

Pow.(ha)

aktualna

Pow.  (ha)

wg Zarządzenia

Rezerwaty

3

466,23

466,23

Pomniki przyrody

33*

-

-

 

 

 

            * Na terenie Nadleśnictwa Wałcz niektóre pozycje stanowią grupy drzew.

1. Rezerwaty

„Golcowe Bagno”  - rezerwat florystyczny, torfowisk przejściowych o powierzchni 123,83 ha. Został powołany na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 26 listopada 1990r. z powierzchnią 123,83 ha. Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Golce (w pobliżu drogi Golce-Zdbice).

 

„Glinki”  -  rezerwat leśny o pierwotnej powierzchni 15.70 ha. Został powołany na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 12.07.1974r.( Monitor polski nr 28 poz. 172 z 1974r.), natomiast od 2009 pow. rezerwatu wynosi 25,04ha (oddz. 242f,g,h,i,j,k), na podstawie Zarządzenia Nr 5/2009 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie  z dn. 9 stycznia 2009r. (zwiększono obszar rezerwatu z dotychczasowych 15,40 ha do 25,04ha). Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Rudnica (przy drodze Wałcz-Kołobrzeg, na odcinku pomiędzy miejscowością Kłębowiec, a miejscowością Golce).

 

„Wielki Bytyń” – rezerwat krajobrazowy, przy czym  istotna część walorów krajobrazu dotyczy jezior. Został powołany na podstawie Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska I Zasobów Naturalnych z dnia 11 maja 1989r. ( Monitor Polski Nr 17, poz. 120 z 1989r.) z łączną powierzchnią 1826,55 ha ( na terenie Nadleśnictwa Wałcz znajduje się 317,36 ha). Zlokalizowany jest na terenie Leśnictwa Nakielno (granica w dużej części biegnie po drodze Nakielno-Lubno).

 

 

2. Pomniki przyrody

            Na terenie Nadleśnictwa Wałcz znajduje się 11 pozycji rejestrowych pomników przyrody (niektóre pozycje rejestrowe obejmują grupy drzew).

               

Wykaz istniejących  pomników przyrody (plik do pobrania poniżej):

 

Pliki do pobrania:
      zestawienie_pomnikow_przyrody_w_nadlesnictwie_walcz_2015_2024.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Tomasz Partyka
Data modyfikacji: 2015/11/30 14:33:15
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Gnych
Wprowadzający: Łukasz Sofroniew