Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Wronki

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Wronki >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.
Informacje dotyczące postępowań wszczętych przed wprowadzeniem nowego systemu publikacji dostępne są pod dotychczasowym adresem http://www.wronki.pila.lasy.gov.pl/

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wronki w 2014 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2013/11/20
więcej...
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA NAPRAWIE DRÓG LEŚNYCH GRUNTOWYCH I ŻWIROWYCH W NADLEŚNICTWIE WRONKI POPRZEZ PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZANIE I WBUDOWANIE KRUSZYWA 2710-05/2013
przetarg nieograniczony, data składania: 2013/11/05
więcej...
Roboty budowlane polegające na wykonaniu rozbiórki budynków należących do Nadleśnictwa Wronki wraz z uporządkowaniem terenów porozbiórkowych.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2013/10/09
więcej...
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA PRZEBUDOWIE OGRODZENIA TERENU SZKÓŁKI LEŚNEJ W LUBOWIE NR 2710-04/2013
przetarg nieograniczony, data składania: 2013/10/07
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż.Zbigniew Gzyl
Data modyfikacji: 2009/05/20 07:48:17
Redaktor zatwierdzający: Justyna Nowak
Wprowadzający: Tomasz Judek