Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Wronki

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile, Nadleśnictwo Wronki >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Wykonywanie usług inspektora nadzoru branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, melioracyjnej oraz drogowej. nr SZ.270.1.42.2015
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/02/20
więcej...
Usługa sprzątania budynków biurowych siedziby Nadleśnictwa Wronki
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2015/01/26
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wronki w 2015 r.nr 2710-1/2015
przetarg nieograniczony, data składania: 2015/01/28
więcej...
Dostawa kory sosnowej na Szkółkę Lubowo' nr 2717-4/b/2014
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/12/15
więcej...
Wykonanie prac remontowych w budynkach Nadleśnictwa Wronki 2717-4/c/2014
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/12/05
więcej...
Wykonanie prac polegających na remoncie przepustu położonego w leśnictwie Smolnica oddział 665b.
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/12/05
więcej...
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBIÓRCE BUDYNKÓW I BUDOWLI NALEŻĄCYCH DO NADLEŚNICTWA WRONKI WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENÓW POROZBIÓRKOWYCH W 2014 R nr SZ-2710-4/2014
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/11/17
więcej...
Wykonywanie usług z zakresu gospodarki leśnej na terenie Nadleśnictwa Wronki 2015 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/11/26 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Konserwacje metalowych zbiorników przeciwpożarowych w Leśnictwach Mokrz, Pustelnia, Dębogóra
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/10/15
więcej...
ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJĄCE NA WYKONANIU ROZBIÓRKI BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO NADLEŚNICTWA WRONKI WRAZ Z UPORZĄDKOWANIEM TERENÓW POROZBIÓRKOWYCH - 2014
przetarg nieograniczony, data składania: 2014/10/22
więcej...
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu budynku gospodarczo-magazynowego (nr inw. 180/505) oraz przesunięcia skrzynki elektrycznej, na terenie szkółki leśnej, położonej w miejscowości Lubowo Drugie 1A. Nr 2717-4/d/2014
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/10/15
więcej...
Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu dachu budynku gospodarczo-magazynowego (nr inw. 180/505) oraz przesunięcia skrzynki elektrycznej,
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/09/19
więcej...
Dostawa torfu na szkółkę Lubowo
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2014/09/19
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Zbigniew Gzyl
Data modyfikacji: 2009/05/20 07:48:17
Redaktor zatwierdzający: Justyna Nowak
Wprowadzający: Tomasz Judek