Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Informacja publiczna, która nie jest zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej RDLP w Pile, jest udostępniana na wniosek - dostępne na wniosek

 

Pliki do pobrania:
       Zarządzenie nr 21 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenie w życie "Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile". pobierz
       Regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Zarządzenie nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 02 stycznia 2018 roku w sprawie organizacji i rozpatrywania skarg i wniosków w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz jednostek podległych. pobierz
       Zarządzenie nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia rodzajów środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego, których stosowanie na określonych stanowiskach w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile jest niezbędne. pobierz
       Decyzja nr 1 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie ramowego rocznego planu pracy dla brakarzy regionalnych. pobierz
       Decyzja nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 09 stycznia 2018 roku w sprawie odstępstw od wyników postępowania w procedurach podstawowych oraz na rynku dla rozwoju - zmiana przedmiotu umowy, zmiana grupy handlowo - gatunkowej. pobierz
       Decyzja nr 3 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. opracowania wzorcowej dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych zgodnej z wymogami RODO - do wdrożenia w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile oraz w jednostkach organizacyjnych wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile. pobierz
       Decyzja nr 4 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie szczegółowego planu kontroli wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile na 2018 rok. pobierz
       Decyzja nr 5 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile z dnia 05 stycznia 2018 roku w sprawie powołania zespołu ds. optymalizacji lokalizowania pozyskania drewna. pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w 2017 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w 2016 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile w 2016 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w 2015 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile w 2015 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w 2014 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile w 2014 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile w 2013 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile w 2013 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2012 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2012 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2011 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2011 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2010 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2010 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2009 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2009 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2008 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2008 roku pobierz
      Zarządzenia Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2007 roku pobierz
      Decyzje Dyrektora RDLP w Pile wydane w 2007 roku pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Data modyfikacji: 2018/01/18 13:52:24
Redaktor zatwierdzający: Jacek Krawczyński
Wprowadzający: Jacek Krawczyński