Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Pile >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

  

 

Informacja o kontrolach bieżących.

   

Aktualnie w biurze RDLP w Pile nie jest prowadzona żadna kontrola.

 

1. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Pile w dniach od 7 kwietnia do 8 kwietnia 2016 r. i od 11 kwietnia do 15 kwietnia 2016 r. przeprowadził kontrolę w następującym zakresie:

 
-     Prawidłowość i rzetelność obliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz innych składek, do których pobierania zobowiązany jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.
-      Ustalanie uprawnień do świadczeń z ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego tytułu.
-    Prawidłowość i terminowość opracowania wniosków o świadczenia emerytalne i rentowe.
-      Wystawianie zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów ubezpieczeń społecznych.
 
2.     Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Inspekcja Lasów Państwowych w dniach od 4 lipca do 15 lipca 2016 r. przeprowadziła kontrolę w zakresie prawidłowości naliczania odpisów na fundusz świadczeń socjalnych i gospodarowanie środkami tego funduszu w latach 2014 – 2015.

Pliki do pobrania:
      Kontrole przeprowadzone w roku 2016 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2015 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2014 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2013 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2012 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2011 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2010 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2009 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2008 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2007 w RDLP w Pile. pobierz
      Kontrole przeprowadzone w roku 2006 w RDLP w Pile. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Ryszard Standio - Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile
Data modyfikacji: 2017/01/26 12:39:53
Redaktor zatwierdzający: Zenon Graś
Wprowadzający: Jacek Krawczyński