Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Łopuchówko

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, Nadleśnictwo Łopuchówko >> Zamówienia publiczne

bip_logo_pl
odstep
Zamówienia publiczne

Poniżej publikujemy informacje o najnowszych zamówieniach publicznych.

LISTA OGŁOSZONYCH POSTĘPOWAŃ

Konserwacja i remont urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2017 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/08/02
więcej...
Konserwacja i remont urządzeń wodnomelioracyjnych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2017 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/14
więcej...
Budowa instalacji wewnętrznej i przyłączy kanalizacji sanitarnej służącej do odprowadzania ścieków z budynku siedziby Nadleśnictwa Łopuchówko - odcinek S1-S9 wraz z przyłączami
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/07/03 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Remont pokrycia dachowego dwóch budynków gospodarczych w leśniczówce w Boduszewie
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/06/05
więcej...
Remont pokrycia dachowego dwóch budynków gospodarczych w leśniczówce w Boduszewie
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/05/23
więcej...
Obsługa gastronomiczna myśliwych komercyjnych polujących na terenie OHZ Kąty oraz usługa sprzątania i prania w kwaterze myśliwskiej w Kątach
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/05/05
więcej...
Budowa instalacji wewnętrznej i przyłączy kanalizacji sanitarnej służącej do odprowadzania ścieków z budynku siedziby Nadleśnictwa Łopuchówko - odcinek S1-S9 wraz z przyłączami
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/28 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Bieżące utrzymanie dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Łopuchówko w 2017 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/04/03 (Uwaga, data składania ofert została zmianiona po opublikowaniu przetargu)
więcej...
Wykonanie operatu wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie wód, opracowanie instrukcji gospodarowania wodą dla istniejącego zbiornika Łysy Młyn o nr inw. 291/3 wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenie wodnoprawnego na piętrzenie wód
zamówienie nie podlegające PZP, data składania: 2017/02/10
więcej...
Dostawa oleju opałowego dla Nadleśnictwa Łopuchówko w 2017 r.
przetarg nieograniczony, data składania: 2017/01/27
więcej...
Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Sobalak
Data modyfikacji: 2017/01/03 13:15:18
Redaktor zatwierdzający: Artur Napierała
Wprowadzający: Artur Napierała