Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Konstantynowo na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

W ramach Programu Ochrony Przyrody stanowiącego integralną cześć ww. projektu planu urządzenia lasu opracowano projekt zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000:  Ostoja Wielkopolska PLH300010, Będlewo-Bieczyny PLH300039, Ostoja Rogalińska PLB300017 w zakresie dotyczącym terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Konstantynowo.

Z ww. projektem można zapoznać się:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 lub 37,

- w siedzibie Nadleśnictwa w miejscowości Konstantynowo 1, poczta: 62-053 Pecna w terminie od  1 do 22 lutego  2018 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu planu można składać na piśmie w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Konstantynowo w terminie do 23 lutego 2018 r. Złożone uwagi  i wnioski zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 9 marca 2018 r. o godzinie 9:00.                                    

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Grodziec na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

W ramach Programu Ochrony Przyrody stanowiącego integralną cześć ww. projektu planu urządzenia lasu opracowano projekt zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 „Dolina Środkowej Warty” PLB300002 w zakresie dotyczącym terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Grodziec.

Z ww. projektem można zapoznać się:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 lub 37,

- w siedzibie Nadleśnictwa Grodziec w miejscowości Grodziec ul. Leśna 50, 62-580 Grodziec w  terminie od  1 do 22 lutego  2018 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu planu można składać na piśmie w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Grodziec w terminie do 23 lutego 2018 r. Złożone uwagi  i wnioski zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 7 marca 2018 r. o godzinie 12:00.                                    

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Krotoszyn na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

Z ww. projektem można zapoznać się:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 lub 37,

- w siedzibie Nadleśnictwa Krotoszyn w miejscowości Krotoszyn, ul. Wiewiórowskiego 70, 63-700 Krotoszyn w terminie od 1 do 22 lutego 2018 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu planu można składać na piśmie w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Krotoszyn w terminie do 23 lutego 2018 r. Złożone uwagi  i wnioski zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 9 marca 2018 r. o godzinie 12:00.                                    

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Łopuchówko na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2027 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

W ramach Programu Ochrony Przyrody stanowiącego integralną cześć ww. projektu planu urządzenia lasu opracowano projekt zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Buczyna w Długiej Goślinie PLH300056, Uroczyska Puszczy Zielonki PLH300058 i Doliny Samicy PLB300013 w zakresie dotyczącym terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Łopuchówko.  

Z ww. projektem można zapoznać się:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 lub 37,

- w siedzibie Nadleśnictwa Łopuchówko w miejscowości Łopuchówko ul. Gajowa 2, 62-510 Murowana Goślina w  terminie od  1 do 22 lutego  2018 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu.

Uwagi i wnioski dotyczące projektu planu można składać na piśmie w sekretariatach RDLP w Poznaniu i Nadleśnictwa Łopuchówko w terminie do 23 lutego 2018 r. Złożone uwagi  i wnioski zostaną omówione na posiedzeniu Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 7 marca 2018 r. o godzinie 9:00.                                    

 

 

Informacja o decyzjach Ministra Środowiska zatwierdzających plan urządzenia lasu dla nadleśnictw: Konin i Pniewy na lata 2017-2026.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska:

  • planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Konin pismem z  10.08.2017 r., DL-I.611.55.2017 
  • planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pniewy pismem z  10.08.2017 r., DL-I.611.54.2017 
Z treścią ww. pism oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonego przez dyrektora RDLP na podstawie art. 55, ust. 3 ustawy z dna 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.353  ze zmianami)) można zapoznać się w dniach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 13:00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 lub 37. 

 

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu Założeń Planu Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Syców na lata 2020- 2029  w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej:

http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu,

w dniach od 15 stycznia do 4 lutego  2018 r.

Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 5 lutego 2018 r. na adres Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 19 lutego 2018 r.

 

 

Informacja o decyzji Ministra Środowiska zatwierdzającej plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sieraków na lata 2016-2025.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska:

  • planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa SIERAKÓW pismem z  28.11.2016 r., DLP-I.611.68.2016 

Z treścią ww. pism oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonego przez dyrektora RDLP na podstawie art. 55, ust. 3 ustawy z dna 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353  ze zmianami)) można zapoznać się w dniach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 lub 37.

 

 

 

Informacja o decyzjach Ministra Środowiska zatwierdzających plan urządzenia lasu dla nadleśnictw: Góra Śląska, Karczma Borowa, Włoszakowice  na lata 2015-2024.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska:

  • planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa GÓRA ŚLĄSKA pismem z  04.08.2015 r., DLP-I-611-56/29512/15/ŁP
  • planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa KARCZMA BOROWA, pismem  z  04.08.2015 r., DLP-I-611-57/29512/15/ŁP
  • planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa WŁOSZAKOWICE, pismem z  04.08.2015 r., DLP-I-611-55/29511/15/ŁP

Z treścią ww. pism oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonego przez dyrektora RDLP na podstawie art.55, ust. 3 ustawy z dna 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz.353  ze zmianami)) można zapoznać się w dniach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 lub 37.

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o sporządzeniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Konin na okres od 01.01.2017 do 31.12.2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

Z ww. dokumentami można zapoznać się:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 lub 37,

- w siedzibie Nadleśnictwa Konin w miejscowości Konin ul. Gajowa 2, 62-510 Konin,

w terminie do 27 lutego 2017 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu .

W okresie od dnia 6 lutego do 27 lutego 2017 r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 7 marca 2017 r. o godzinie 12.00.

 

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o sporządzeniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Pniewy na okres od 01.01.2017 do 31.12.2026 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

W ramach Programu Ochrony Przyrody stanowiącego integralną cześć ww. projektu planu urządzenia lasu opracowano projekt zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: „Ostoja Międzychodzko-Sierakowska” PLH 300032, „Zamorze Pniewskie” PLH300036 i „Grądy Bytyńskie” PLH 300051 w zakresie dotyczącym terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Pniewy.  

Z ww. dokumentami można zapoznać się:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 lub 37,

- w siedzibie Nadleśnictwa Pniewy w miejscowości Pniewy ul. Wolności 4, 62-045 Pniewy,

w terminie do 27 lutego 2017 r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu .

W okresie od dnia 6 lutego do 27 lutego 2017 r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 7 marca 2017 r. o godzinie 10.00.

 

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu założeń do

planów urządzenia lasu na lata 2019 – 2028 dla nadleśnictw:

Piaski, Babki, Czerniejewo, Jarocin i Grodzisk

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu założeń do planów urządzenia lasu na lata 2019 – 2028 dla  nadleśnictw:  Piaski, Babki, Czerniejewo, Jarocin i Grodzisk.

W opracowywanych planach urządzania lasu zostanie zawarty zakres planów zadań ochronnych dla części obszarów Natura 2000 znajdujących się na gruntach będących w zarządzie ww. nadleśnictw:

- Grądy w Czerniejewie PLH300049,

- Lasy Żerkowsko-Czeszewskie PLH300053,

- Dolina Środkowej Warty PLB300002,

- Ostoja Rogalińska PLB300017

 

Założenia do ww. planów urządzenia lasu są wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu w dniach od 18 listopada do 9 grudnia 2016 r.

Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 16 grudnia 2016 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres tomasz.adamczewski@poznan.lasy.gov.pl

Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 23 grudnia 2016 r.

 

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu założeń do planów urządzenia lasu na lata 2019 - 2028 dla nadleśnictw: Piaski, Babki, Czerniejewo, Jarocin i Grodzisk 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu założeń do planów urządzenia lasu na lata 2019 – 2018 dla  nadleśnictw:  Piaski, Babki, Czerniejewo, Jarocin i Grodzisk.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/plibip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu w dniach od 18 listopada do 9 grudnia 2016 r.

Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 16 grudnia 2016 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań lub pocztą elektroniczną na adres tomasz.adamczewski@poznan.lasy.gov.pl

Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 23 grudnia 2016 r.
 

Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Piaski

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Piaski na lata 2019 - 2028. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 19 września  2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/plibip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu w dniach od 10.10. do 02.11.2016 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 23.11.2016 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 6.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Jarocin

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Jarocin na lata 2019 - 2028. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 20 września  2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/plibip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu w dniach od 10.10. do 02.11.2016 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 23.11.2016 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 6.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Czerniejewo

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Czerniejewo na lata 2019 - 2028. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 20 września  2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/plibip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu w dniach od 10.10. do 02.11.2016 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 23.11.2016 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 6.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Babki

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Babki na lata 2019 - 2028. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 27 września  2016 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/plibip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu w dniach od 17.10. do 09.11.2016 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 30.11.2016 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 13.12.2016 r.

 

Ogłoszenie o zwołaniu Komisji Założeń Planu dla Nadleśnictwa Grodzisk

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Grodzisk na lata 2019 - 2028. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 27 września  2016 r. o godz. 12.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/plibip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu w dniach od 17.10. do 09.11.2016 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 30.11.2016 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 13.12.2016 r.

 

 

 

INFORMACJA

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o sporządzeniu projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Sieraków na okres od 01.01.2016 do 31.12.2025 r. wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000.

W ramach Programu Ochrony Przyrody stanowiącego integralną cześć ww. projektu planu urządzenia lasu opracowano projekt zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: „Ostoja Międzychodzko-Sierakowska” PLH 300032 i „Jezioro Mnich” PLH 300029 w zakresie dotyczącym terenu pozostającego w zarządzie Nadleśnictwa Sieraków.  Z ww. dokumentami można zapoznać się:

- w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań w pokoju nr 15 lub 37 ,

- w siedzibie Nadleśnictwa Sieraków w miejscowości Bucharzewo 153, 64-410 Sieraków,

w terminie do 4 marca 2016r. w dniach urzędowania w godzinach od 8:00 do 14:00, a także na stronie internetowej RDLP w Poznaniu w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu. W okresie od dnia 12 lutego do 4 marca 2016 r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.

Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie RDLP w Poznaniu w sali nr 30 w dniu 11 marca 2016 r. o godzinie 10.00.

 

 

Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Konstantynowo

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Konstantynowo na lata 2018 - 2027. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu.

w dniach od 14.09.do 07.10.2015 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 28.10.2015 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 10.11.2015 r.

 

Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Łopuchówko

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Łopuchówko na lata 2018 - 2027. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 27 sierpnia 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu.

w dniach od 14.09.  do 07.10.2015 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 28.10.2015 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 10.11.2015 r.

 

Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Gniezno

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Gniezno na lata 2018 - 2027. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 02 września 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu.

w dniach od 18.09. do 10.10.2015 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 02.11.2015 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 12.11.2015 r.

 


Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Krotoszyn

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Krotoszyn na lata 2018 - 2027. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 10 września 2015 r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu.

w dniach od 24.09. do 15.10.2015 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 06.11.2015 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 16.11.2015 r.

 

Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Grodziec

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Grodziec na lata 2018 - 2027. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 10 września 2015 r. o godz. 12.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu.

w dniach od 24.09. do 15.10.2015 r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 06.11.2015 r. na adres: Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 16.11.2015 r.

 

Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Konin

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Konin na lata 2017-2026. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 18 listopada 2014r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali konferencyjnej nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu.

w dniach od 9 do 31 XII 2014r.

Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 20.01.2015 r. na adres :

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 30.01.2015r.

 

Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Pniewy

 

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Pniewy na lata 2017- 2026. Obrady Komisji Założeń Planu odbędą się w dniu 25 listopada 2014r. o godz. 9.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 na sali konferencyjnej nr 30. Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje. Celem KZP jest sformułowanie założeń do planu urządzenia lasu oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000.

Założenia do ww. planu urządzenia lasu zostaną wyłożone do publicznego wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 i 37 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urządzenia_lasu.

w dniach od 9 do 31 XII 2014r. Uwagi i wnioski proszę składać na piśmie w terminie do 20.01.2015 r. na adres :Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu ul. Gajowa 10, 61-959 Poznań. Dyrektor RDLP w Poznaniu  ww. uwagi i wnioski rozpatrzy w terminie do 30.01.2015r.

 

 

Informacja o decyzjach Ministra Środowiska zatwierdzających plan urządzenia lasu dla nadleśnictw: Kalisz, Koło. na lata 2013-2022.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o zatwierdzeniu przez Ministra Środowiska:

- planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa KALISZ, decyzją z dnia 27 czerwca 2013 r., zn.spr.: DLP-lpn-611-35/25120/JŁ,

- planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa KOŁO, decyzją z dnia 26 sierpnia 2013 r., zn.spr.:DLP-lpn-611-41/31872/13/ŁP.

Z treścią ww. decyzji oraz z treścią podsumowania przebiegu prac, sporządzonego przez dyrektora RDLP na podstawie art.55, ust. 3 ustawy z dna 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227 ze zmianami)) można zapoznać się w dniach urzędowania od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 13.00 w siedzibie RDLP w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w pokoju nr 15 lub 37.

 

Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Sieraków.

Na podstawie art. 39-42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz.1227 z późn. zmianami) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu na lata 2016-2025 dla Nadleśnictwa Sieraków, oraz o zwołaniu Komisji Założeń Planu.

Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000. Obrady odbędą się w dniu 7 listopada 2013r. o godz. 10,00 w siedzibie RDLP w Poznaniu ul. Gajowa 10. na sali konferencyjnej nr 30.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby i instytucje.
 

 Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koło na okres od 1.01.2013 do 31.12.2022

 
Zgodnie z §125 pkt. 8d Instrukcji urządzania lasu (załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2011 r.) zamieszcza się w/w projekt do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Koło w miejscowości Gaj 2, gmina Izbica Kujawska..
W okresie od 7 lutego do 28 lutego 2013 r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.
Komisja Projektu Planu odbędzie się siedzibie RDLP w Poznaniu w sali narad 22 marca 2013 r. o godzinie 10.00.                                    
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

 

 

Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kalisz na okres od 1.01.2013 do 31.12.2022 r.

Zgodnie z §125 pkt. 8d  Instrukcji urządzania lasu (załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2011 r.) zamieszcza się w/w projekt do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych ul. Gajowa 10 oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kalisz w miejscowości Szałe 53.
W okresie od 3 lutego do 24 lutego 2013 r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP.
Komisja Projektu Planu odbędzie się siedzibie RDLP w Poznaniu w sali narad 15 marca 2013 r. o godzinie 10.00.                                    
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
 
INFORMACJA
 
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych informuje, że Minister Środowiska wydał 18 stycznia2013, znak spr.: DL-lpn-611-2/2366/13/JŁ decyzję zatwierdzającą plan urządzenia lasu dla Nadleśnictwa OBORNIKI na lata 2012- 2021.
Istnieje możliwość zapoznania się z treścią  w/w decyzji wraz z uzasadnieniem oraz z treścią Podsumowania przebiegu prac, sporządzonego przez dyrektora RDLP na podstawie art.55, ust. 3 ustawy z dna 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz.1227).
Z treścią w/w dokumentów można zapoznać się w biurze RDLP w pokoju nr 37 lub 15.
 
INFORMACJA

Zgodnie z §125 pkt. 8c Instrukcji Urządzania Lasu informuję o przystąpieniu do sporządzania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Włoszakowice na lata 2015–2024. Założenia do opracowanego planu zamieszcza się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w dniach urzędowania w godzinach od 8.00 do 13.00, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu.

W okresie 21 dni od daty ukazania się tej informacji można składać na piśmie w sekretariacie RDLP swoje uwagi i wnioski dotyczące tych założeń.
Dyrektor RDLP w Poznaniu rozpatrzy złożone uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia założeń do wglądu.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
                                           
 
INFORMACJA
 
Zgodnie z §125 pkt. 8c Instrukcji Urządzania Lasu informuję o przystąpieniu do sporządzania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Góra Śląska na lata 2015–2024. Założenia do opracowanego planu zamieszcza się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w dniach urzędowania w godzinach od 8.00 do 13.00, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu.
W okresie 21 dni od daty ukazania się tej informacji można składać na piśmie w sekretariacie RDLP swoje uwagi i wnioski dotyczące tych założeń.
Dyrektor RDLP w Poznaniu rozpatrzy złożone uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia założeń do wglądu.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
                                           

INFORMACJA

Zgodnie z §125 pkt. 8c  Instrukcji Urządzania Lasu informuję o przystąpieniu do sporządzania planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Karczma Borowa na lata 2015 – 2024. Założenia do opracowanego planu zamieszcza się do wglądu w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10 w dniach urzędowania w godzinach od 8.00 do 13.00, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_poznan/plan_urzadzenia_lasu. W okresie 21 dni od daty ukazania się tej informacji można składać na piśmie w sekretariacie RDLP swoje uwagi i wnioski dotyczące tych założeń. Dyrektor RDLP w Poznaniu rozpatrzy złożone uwagi i wnioski w terminie 14 dni od dnia zakończenia wyłożenia założeń do wglądu.
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu
                                           

Narada Techniczno-Gospodarcza dla Nadleśnictwa Koło

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz.1227 z późn. zmianami) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Koło 2014-2023. Głównym celem NTG jest sformułowanie końcowych ustaleń w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz zadań wynikających z projektu planu urządzenia lasu, a także dokonanie analizy gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu.

Przewidywany harmonogram narady:

-  analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu u.l. ( 2004-2013): referat nadleśniczego, koreferat Inspekcji Lasów Państwowych oraz koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu;  

- wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu: referat kierownika Zakładu Ochrony Lasu.

- końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz projekt planu urządzenia lasu (2014-2023): referat wykonawcy planu u.l. oraz koreferat nadleśniczego.

Narada odbędzie się 20 listopada 2012 o godz. 10.00 w siedzibie nadleśnictwa w miejscowości Gaj gminy Izbica Kujawska.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby.

 

 

 

 

Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz.1227 z późn. zmianami) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o zwołaniu Narady Techniczno-Gospodarczej w sprawie projektu planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Kalisz 2014-2023. Głównym celem NTG jest sformułowanie końcowych ustaleń w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz zadań wynikających z projektu planu urządzenia lasu a także dokonanie analizy gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu urządzenia lasu.

Przewidywany harmonogram narady:

- analiza gospodarki leśnej za okres obowiązywania poprzedniego planu u.l. ( 2004-2013): referat nadleśniczego, koreferat Inspekcji Lasów Państwowych oraz koreferat wykonawcy projektu planu urządzenia lasu;  

- wnioski w sprawie ogólnej ochrony lasu: referat kierownika Zakładu Ochrony Lasu.

- końcowe ustalenia w sprawie organizacji prac urządzeniowych oraz projekt planu urządzenia lasu (2014-2023): referat wykonawcy planu u.l. oraz koreferat nadleśniczego.

Narada odbędzie się 27 listopada 2012 o godz. 10.00 w siedzibie nadleśnictwa w miejscowości Kalisz – Szałe.

Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby.

 Projekt planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Oborniki na okres od 01.01.2012 do 31.12.2021r. 

Zgodnie z § 125 pkt 8d  Instrukcji urządzania lasu (załącznik do Zarządzenia nr 55 Dyrektora Generalnego LP z dnia 21 listopada 2011r) zamieszcza się w/w projekt do wglądu.
W okresie od 10 lipca do 6 sierpnia 2012 r. można składać na piśmie w sekretariatach RDLP i Nadleśnictwa swoje uwagi i wnioski dotyczące projektu planu. Złożone uwagi i wnioski zostaną omówione na Komisji Projektu Planu, mającej charakter debaty publicznej, a decyzję o sposobie ich załatwienia podejmie Dyrektor RDLP podczas KPP. Komisja Projektu Planu odbędzie się w siedzibie Nadleśnictwa Oborniki w dniu 17 sierpnia 2012 o godzinie 10.00. 
 
Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Karczma Borowa.
Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz.1227 z późn. zmianami) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu na lata 2015-2024 dla Nadleśnictwa Karczma Borowa, oraz  zwołaniu Komisji Założeń Planu.
Celem KZP jest sformułowanie „ Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000. Obrady odbędą się w dniu 25 października 2012r. o godz. 10,00 w siedzibie RDLP w Poznaniu ul. Gajowa 10. na sali konferencyjnej nr 30.
Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby.
 
Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Włoszakowice.
Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz.1227 z późn. zmianami) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu na lata 2015-2024 dla Nadleśnictwa Włoszakowice oraz zwołaniu Komisji Założeń Planu.
Celem KZP jest sformułowanie „ Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000. Obrady odbędą się w dniu 6 listopada 2012r. o godz. 10,00 w siedzibie RDLP w Poznaniu ul. Gajowa 10. na sali konferencyjnej nr 30.
Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby.
 
Komisja Założeń Planu urządzenia lasu Nadleśnictwa Góra Śląska.
Realizując zapisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr199, poz.1227 z późn. zmianami) Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu informuje o przystąpieniu do sporządzenia projektu planu na lata 2015-2024 dla Nadleśnictwa Góra Śląska oraz zwołaniu Komisji Założeń Planu.
Celem KZP jest sformułowanie „ Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary natura 2000. Obrady odbędą się w dniu 13 listopada 2012r. o godz. 10,00 w siedzibie RDLP w Poznaniu ul. Gajowa 10. na sali konferencyjnej nr 30.
Istnieje możliwość wzięcia udziału w obradach przez zainteresowane osoby.

Pliki do pobrania:
      projekt_pul__grodziec.zip pobierz
      projekt_pul_konstantynowo.zip pobierz
      projekt_pul_krotoszyn.zip pobierz
      projekt_pul_lopuchowko.zip pobierz
      protokol_kzp_sycow_cz._b._bip.pdf pobierz
      harmonogram_sporzadzania_pul__wg_01.01.2017.pdf pobierz
      rejestr__dokumentow_zatwierdzajacych_pul_wg_stanu_na_1.01.2017.pdf pobierz
      pul_2017_konin.zip pobierz
      pul_2017_pniewy.zip pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwa_grodzisk.pdf pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwa_babki.pdf pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwa_piaski.pdf pobierz
      protokol_kzp_n._czerniejewo_bip.pdf pobierz
      protokol_kzp_n._jarocin_bip.pdf pobierz
      projekt_planu_urzadzenia_lasu_gora_slaska.zip pobierz
      projekt_planu_urzadzenia_lasu_karczma_borowa.zip pobierz
      projekt_planu_urzadzenia_lasu_wloszakowice.zip pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwa_pniewy_bip.pdf pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwa_konin.pdf pobierz
      projekt_planu_urzadzenia_lasu_dla_nadlesnictwa_antonin_na_lata_2014_2023.zip pobierz
      projekt_planu_urzadzenia_lasu_dla_nadlesnictwa_koscian_na_lata_2014_2023.zip pobierz
      projekt_planu_urzadzenia_lasu_dla_nadlesnictwa_turek_na_lata_2014_2023.zip pobierz
      Protokół Nadleśnictwo Koło pobierz
      Protokół Nadleśnictwo Kalisz pobierz
      Protokół ustaleń - Nadleśnictwo Włoszakowice pobierz
      Protokół ustaleń - Nadleśnictwo Góra Śląska pobierz
      Protokół ustaleń - Nadleśnictwo Karczma Borowa pobierz
      Nadleśnictwo Antonin - KZP - Założenia do PUL pobierz
      Nadleśnictwo Kościan - KZP - Założenia do PUL pobierz
      Nadleśnictwo Turek - KZP - Założenia do PUL pobierz
      Referat Nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin pobierz
      Referat Nadleśniczego Nadleśnictwa Turek pobierz
      bip_decyzja_ms_zatwierdzajaca_pul_2012r...pdf pobierz
      harmonogram_pul_2012.pdf pobierz
      Nadleśnictwo Oborniki - Elaborat pobierz
      Nadleśnictwo Oborniki - protokół pobierz
      Nadleśnictwo Oborniki - Program Ochrony Przyrody pobierz
      Nadleśnictwo Oborniki - prognoza oddziaływania PUL na środowisko pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwa_sierakow.pdf pobierz
      protokol_kzp_nadlesnictwa_sierakow__cd._.pdf pobierz
      protokol__kzp_nadlesnictwo_gniezno_czesc_b___bip.pdf pobierz
      protokol_po_kzp_n._konstantynowo___cz._b.pdf pobierz
      protokol_po_kzp_n._lopuchowko_na_bip__cz._b.pdf pobierz
      protokol__kzp_nadlesnictwo_grodziec___bip.pdf pobierz
      protokol_kzp_krotoszyn___bip2.pdf pobierz
      protokol_z_ntg_nadlesnictwa_sierakow.pdf pobierz
      projekt_planu_urzadzania_lasu_n_sierakow_2016_2025.zip pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Markiewicz
Data modyfikacji: 2018/01/26 13:59:53
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Maćkowiak
Wprowadzający: Jędrzej Górski