Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 Zarządzenia

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

w roku 2016

 

Zarządzenie nr 1/2016 z dnia 12 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 25/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2015 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EK.0210.2.2015.IG

Zarządzenie nr 2/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr  22/2007 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 24.09.2007 r.w sprawie zasad gromadzenia, wykorzystania i przechowywania środków scentralizowanego funduszu pochodzącego z wpłat jednostek organizacyjnych zgrupowanych w RDLP w Poznaniu w wysokości 3% rocznego odpisu podstawowego na ZFŚS, z przeznaczeniem na dofinansowanie Ośrodka Wypoczynkowego "Leśna Przystań" w Rewalu (DO-170-2/2007), znak sprawy: DL.160.1.2016

Zarządzenie nr 3/2016 z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EK.38.26.2015

Zarządzenie nr 4/2016 z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 16/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku w sprawie powołania stałej komisji do spraw współpracy z firmami usługowymi w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DE.003.3.2015

Zarządzenie nr 5/2016 z dnia 16 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2015 z dnia 14 marca 2015 roku w sprawie przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów nadleśnictw, zakładów oraz leśnictw nadzorowanych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.013.5.2016

Zarządzenie nr 6/2016 z dnia 19 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 3/15 w sprawie przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego w biurze w RDLP w Poznaniu, znak sprawy: DB.1302.1.2016

Zarządzenie nr 7/2016 z dnia 07 marca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia XVI Konkursu Prac Pielęgnacyjnych wykonywanych przy pomocy pilarek na wysięgniku oraz pomocniczych narzedzi ręcznych, znak sprawy: ZG.1401.6.2016

Zarządzenie nr 8/2016 z dnia 22 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2015 z dnia 3 czerwca 2015 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.012.2.2016

Zarządzenie nr 9/2016 z dnia 25 marca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 28/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zasad ustalania stawek czynszowych za najem lokali mieszkalnych stanowiących zasób mieszkaniowy Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, znak sprawy: EA.2130.5.2016

Zarządzenie nr 10/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kontroli i odbioru prac w ramach realizacji usługi "Prowadzenia banku danych o zasobach leśnych i stanie lasów wszystkich form własności w latach 2015-2018", znak sprawy: DO.0070.1.2016

Zarządzenie nr 11/2016 z dnia 8 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 7/2016 z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie przeprowadzenia XVI Konkursu Prac Pielęgnacyjnych wykonywanych przy pomocy pilarek na wysięgniku oraz pomocniczych narzędzi ręcznych, znak sprawy: ZG.1401.6.2016

Zarządzenie nr 12/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w 2016 roku, znak sprawy: ZO.7100.8.2016

Zarządzenie nr 13/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego do końcowej kontroli i odbioru robót urządzeniowych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.0700.1.2016

Zarządzenie nr 14/2016 z dnia 2 maja 2016 r. w sprawie Planu Finansowo - Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na rok 2016, znak sprawy: EP.0300.6.2016

Zarządzenie nr 15/2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Planu Finansowo - Gospodarczego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na rok 2016, znak sprawy: EP.0300.9.2016

Zarządzenie nr 16/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zakończenia procedur przekazywania zarządu Ośrodkiem Wczasowym Leśna Przystań, znak sprawy: DO.013.12.2016

Zarządzenie nr 17/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na rok 2016, znak sprawy: EK.38.26.2015

Zarządzenie nr 18/2016 z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Pracy biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DL.102.1.2016

Zarządzenie nr 19/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie stałych komisji działających w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.003.4.2016

Zarządzenie nr 20/2016 z dnia 24 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DL.160.2.2016

Zarządzenie nr 21/2016 z dnia 01 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego dle budynku Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, znak sprawy: DS.0210.22.2016

Zarządzenie nr 22/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie powołania działającej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 65 położona w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Zębcowskiej 1a (jednostka ewidencyjna Ostrów Wielkopolski - miasto), znak sprawy: ZS.2281.61.2015; ZS-2201-37/13

Zarządzenie nr 23/2016 z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie regulacji w zakresie wyłaniania najlepszych stażystów oraz przeprowadzania naboru pracowników, znak sprawy: DL.1101.1.4.2016; DL.1101.2.1.2016

Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2016 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EK.0210.1.2016.IG

Zarządzenie nr 25/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. (znak sprawy: ED.804.36.2016) w sprawie zmiany zarządzenia nr 8 z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie reorganizacji służb nadzoru gospodarki drewnem w RDLP w Poznaniu, znak sprawy: EM-5231-3/2013

Zarządzenie nr 26/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych RDLP w Poznaniu, znak sprawy: EK.0210.28.2016

Zarządzenie nr 27/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia letniej obserwacji jeleni na terenie Nadleśnictw wchodzących w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: ZO.7310.21.2016

Zarządzenie nr 28/2016 z dnia 21 lipca 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 20/2015 z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (zn.spr. DE.012.3.2015), znak sprawy: DO.012.2.2016

Zarządzenie nr 29/2016 z dnia 27 września 2016 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EK.38.26.2015

Zarządzenie nr 30/2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo- Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na 2017 rok, znak sprawy: EP.0300.12.2016

Zarządzenie nr 31/2016 z dnia 31 października 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 19/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie stałych komisji działających w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.003.4.2016

Zarządzenie nr 32/2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie rozwiązania Zespołu ds. ewidencji drewna kłodowanego i jego obrotu, znak sprawy: DO.0070.2.2016

Zarządzenie nr 33/2016 z dnia 17 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 11/2011 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie powołania zespołu doradczego przy Dyrektorze Regionalnym Lasów Państwowych w Poznaniu (zn.spr. DO-007-1/11), znak sprawy: DO.003.7.2016

Zarządzenie nr 34/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2016 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EK.0210.1.2016.IG

Zarządzenie nr 35/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie zmiany zarządzenia nr 4/2008 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w sprawie tworzenia i funkcjonowania ośrodków hodowli zwierzyny Lasów Państwowych działających na terenie RDLP w Poznaniu z dnia 31 marca 2008 r., zn. spr. DP-7525-5/08,  znak sprawy: DL.7326.29.2016

Zarządzenie nr 36/2016 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie współpracy w budynku biura z innymi podmiotami (firmami), informowania o zagrożeniach i ustalania koordynatora w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracyznak sprawy: DB.1301.9.2016

 

 Zarządzenia

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

w roku 2017

 

Zarządzenie nr 1/2017 z dnia 02 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2016 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EK.0210.1.2016.IG

Zarządzenie nr 2/2017 z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie wdrożenia aplikacji wspomagającej obsługę wybranych procesów kadrowych, znak sprawy: DL.0200.1.2017

Zarządzenie nr 3/2017 z dnia 08 stycznia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej w zakresie szkoleń okresowych bezpieczeństwa i higieny pracy, znak sprawy: DB.1401.5.2017

Zarządzenie nr 4/2017 z dnia 01 kutego 2017 r. zmieniajce zacznik do zarządzenia w sprawie regulacji w zakresie wyłaniania najlepszych stażystów oraz przeprowadzania naboru pracowników (zn. spr.: DL.1101.1.4.2016; DL.1101.2.1.2016), znak sprawy: DL.1101.1.2.2017; DL.1101.2.1.2017

Zarządzenie nr 5/2017 z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie zasad i warunków sprzedaży polowań w Ośrodkach Hodowli Zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DL.7326.4.2017

Zarządzenie nr 6/2017 z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie Reulaminu Pracy biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia nr 18/16 dyrektora RDLP w Poznaniu, znak sprawy: DL.102.1.2017

Zarządzenie nr 7/2017 z dnia 06 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 19/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie stałych komisji działających w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.003.2.2017

Zarządzenie nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 20/2016 dyrektora RDLP w Poznaniu z dnia 24 maja 2016 r., znak sprawy: DL.160.1.2017

Zarządzenie nr 9/2017 z dnia 20 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 17 z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie składu Rady Naukowej Arboretum Leśnego im. prof. Stefana Białoboka  w Sycowie, znak sprawy: DO.002.1.2017

Zarządzenie nr 10/2017 z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia XVII Konkursu Prac Pielęgnacyjnych wykonywanych przy pomocy pilarek na wysięgniku oraz pomocniczych narzędzi ręcznych, znak sprawy: ZG.1401.12.2017

Zarządzenie nr 11/2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ograniczania zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w  2017 roku, znak sprawy: ZO.7100.6.2017

Zarządzenie nr 12/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 19/2016 z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie stałych komisji działających w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.003.2.2017

Zarządzenie nr 13/2017 z dnia 12 kiwetnia 2017 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EK.380.13.17

Zarządzenie nr 14/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 19/2016z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie stałych komisji działających w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.003.2.2017

Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 34/2015 w sprawie powołania instruktorów regionalnych SILP (zn. spr.: EI.0412.19.2015), znak sprawy: EI.0412.6.2017

Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 5 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 2/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.0172.2.2017

Zarządzenie nr 17/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na 2017 rok, znak sprawy: EP.0300.6.2017

Zarządzenie nr 18/2017 z dnia 8 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 17/2012 z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, znak sprawy: DB.1302.21.2017

Zarządzenie nr 19/2017 z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia podziału zysku netto w jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu za 2016 rok, znak sprawy: EK.0210.2.2017

Zarządzenie nr 20/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, stanowiącego załącznik nr 1 do zarządzenia 18/16 dyrektora RDLP w Poznaniu, znak sprawy: DL.102.1.2016

Zarządzenie nr 21/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 23/2011 z dnia 15 lipca 2011 r., zn. spr.: DO-003-4/11, ze zmianą zarządzeniem nr 18/2013 z dnia 10 maja 2013 r., zn. spr. DO-003-2/13 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.003.5.2017

Zarządzenie nr 22/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych w 2017 r. oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EK.0210.3.2017.IG

Zarządzenie nr 23/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 13/2017 z dnia 12.04.2017 r. w sprawie Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EK38.3.2017

Zarządzenie nr 24/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/20019 z dnia24.07.2009 r. w sprawie powołania stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w biurze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych oraz trybu przeprowadzania inwentaryzacji rocznych i doraźnych, znak sprawy: EK.371.2.2017

Zarządzenie nr 25/2017 z dnia 19 lipca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 16/2015 w sprawie  powołania stałej komisji do spraw współpracy z firmami usługowymi w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (zn. spr.: DE.003.3.2015), znak sprawy: DO.003.6.2017


 

Decyzje

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

w roku 2016

 

Decyzja nr 1/2016 z dnia 08 stycznia 2016 r. w sprawie Regulaminu sprzedaży drewna dla przedsiębiorców w procedurze aukcji, znak sprawy: ED.804.2.2016

Decyzja nr 2/2016 z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zasad zakupu i rozliczania sortów mundurowych dla pracowników Służby Leśnej, znak sprawy: EA.241.2.2016

Decyzja nr 3/2016 z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany decyzji nr 37 z dnia 29 czerwca 2015 r. zmieniającej decyzję nr 6 z dnia 14.05.2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego nadleśnictw, zakładów i Biura RDLP na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na 2015 rok, znak sprawy: EP.0300.5.2015

Decyzja nr 4/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za udostępnianie samochodów służbowych, znak sprawy: EA.4000.4.2016

Decyzja nr 5/2016 z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wskaźnika krotności opłaty eksploatacyjnej (Wsk) wyliczonego dla danego rodzaju kopaliny wg klasyfikacji kopalin określonej w załączniku do ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. Dz.U.2015 poz. 196 ze zm.) na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na 2015 rok, znak sprawy: ZS.2217.1.2016

Decyzja nr 6/2016 z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie terminu ustalenia rozmiaru cięć na rok następny w nadleśnictwach zgrupowanych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EP.0300.1.2016

Decyzja nr 7//2016 z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną "XI Finałowy Turniej Leśników w Piłkę Siatkową o Puchar Dyrektora RDLP w Poznaniu", znak sprawy: DE.7161.28.2016TM

Decyzja nr 8//2016 z dnia 02 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego nadleśnictw, zakładu i Biura RDLP na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na 2016 rok, znak sprawy: EP.0300.5.2016

Decyzja nr 9//2016 z dnia 04 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2017-2020 nadleśnictw, zakładów i Biura RDLP na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: EP.0300.7.2016

Decyzja nr 10//2016 z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo - gospodarczego Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie na 2016 rok, znak sprawy: EP.0300.8.2016

Decyzje nr 11-37//2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa ..., znak sprawy: EK.0210.1-26.2016

Decyzja nr 38//2016 z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia form organizacyjnych imprez pracowniczych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.010.3.2016

Decyzja nr 39//2016 z dnia 3 października 2016 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej dla byłych pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - Klubu Seniora pod nazwą własną "Jesienne spotkanie", znak sprawy: DL.164.9.2016

Decyzja nr 40//2016 z dnia 31 października 2016 r. zmieniająca decyzję nr 2 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 15 stycznia 2011 r. w sprawie powołania koordynatora odpowiedzialnego za realizację i przestrzegania procedur zawartych w "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmowi przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)", stanowiącej załącznik nr 1 do zarządzenia nr 63 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia "Instrukcji postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe (PGL LP)", dalej zwanego zarządzeniem nr 63/10 (zn.spr. DO-013-2/2011), znak sprawy: DO.012.7.2016

Decyzja nr 41//2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium planu finansowo-gospodarczego nadleśnictw, zakładu i Biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na 2017 rok, znak sprawy: EP.0300.11.2016

Decyzja nr 42//2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021 nadleśnictw, zakładu i Biura RDLP na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu , znak sprawy: EP.0300.13.2016

Decyzja nr 43//2016 z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ilości drewna kierowanego na rynek dla rozwoju w 2017 r., znak sprawy: ED.800.1.2016

Decyzja nr 44//2016 z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie akcji kontrolnej Straży Leśnej pod kryptonimem "Drewno-16", znak sprawy: DS.0210.50.2016

Decyzja nr 44A//2016 z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie akcji kontrolnej Straży Leśnej pod kryptonimem "Drewno-16" - zmieniającej Decyzję nr 44 Dyrektora RDLP w Poznaniu, znak sprawy: DS.0210.50.2016 oraz wprowadzającej wersję znowelizowaną Decyzji nr 44

Decyzja nr 45//2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie listy podmiotów podpisujących umowy sprzedaży drewna na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: ED.800.4.2016

Decyzja nr 46//2016 z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie wskaźnika korekty ceny średnioważonej, znak sprawy: ED.800.3.2016

Decyzja nr 47//2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia w 2017 roku postępowania aukcyjnego, znak sprawy: ED.800.6.2016

Decyzja nr 48//2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany decyzji nr 46 Dyrektora RDLP w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie wskaźnika korekty ceny średnioważonej, znak sprawy: ED.800.5.2016

Decyzja nr 49//2016 z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany decyzji nr 45 Dyrektora RDLP w Poznaniu z dnia 07 grudnia 2016 roku w sprawie listy podmiotów podpisujących umowy sprzedaży drewna na szczeblu Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: ED.800.7.2016

 

Decyzje

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu

w roku 2017

 

Decyzja nr 1/2017 z dnia 04 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia jednostek wiodących przy przeprowadzaniu regionalnych imprez pracowniczych w roku 2017, znak sprawy: DO.166.1.2017

Decyzja nr 2/2017 z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie zasad zakupu i rozliczania sortów mundurowych dla pracowników Służby Leśnej, znak sprawy: EA.241.1.2017

Decyzja nr 3/2017 z dnia 020 stycznia 2017 r. w sprawie prowadzenia ewidencji umów cywilnoprawnych zawieranych przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu, znak sprawy: DO.012.1.2017

Decyzja nr 4/2017 z dnia 1 lutego 2017 r. zmieniająca załączniki 1 i 2 do decyzji nr 5/2015 w sprawie ustalenia cenników na sprzedaz polowań i produktów gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (zn. spr.: DO.805.3.2015), znak sprawy: DL.805.1.2017

Decyzja nr 5/2017 z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Turniej tenisa stołowego dla pracowników jednostek organizacyjnych w zasięgu terytorialnym RDLP w Poznaniu", znak sprawy: DO.166.2.3.2017

Decyzja nr 6/2017 z dnia 13 lutego 2017 r. w sprawie powołania zespołu do spraw kategoryzacji leśnych obwodów łowieckich z terenu jej działania

Decyzja nr 7/2017 z dnia 8 marca 2017 r. zmieniająca załączniki 1 i 2 do decyzji nr 5/2015 w sprawie ustalenia cenników na sprzedaz polowań i produktów gospodarki łowieckiej w ośrodkach hodowli zwierzyny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (zn. spr.: DO.805.3.2015), znak sprawy: DL.805.2.2017

Decyzja nr 8/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurze podstawowej (zmiana przedmiotu umowy) w zakresie zamiany GHG dotyczącej umowy nr K170909023 z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Konin a firmą Produkcja Palet Młynarczyk Artur, znak sprawy: ED.802.16.2017

Decyzja nr 9/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurze podstawowej (zmiana przedmiotu umowy) w zakresie zamiany GHG dotyczącej umowy nr K170909082 z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Konin a firmą Produkcja Palet  i Opakowań Drewnianych Mariusz Młynarczyk, znak sprawy: ED.802.17.2017

Decyzja nr 10/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurze podstawowej (zmiana przedmiotu umowy) w zakresie zamiany GHG dotyczącej umowy nr K170909051 z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Konin a firmą "D-M-D" Spółka Jawna Dawid Malicki, Michał Malicki, znak sprawy: ED.802.18.2017

Decyzja nr 11/2017 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurze podstawowej (zmiana przedmiotu umowy) w zakresie zamiany GHG dotyczącej umowy nr K170909009 z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Konin a firmą DMD BIS Sp. z o.o., znak sprawy: ED.802.19.2017

Decyzja nr 12/2017 z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie uchylenia decyzji nr 4/2016 (EA.4000.4.2016) Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia stawek za udostępnianie samochodów służbowych

Decyzja nr 13/2017 z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia działań skordynowanych akcji bezpośredniej z ochrony przeciwpożarowej w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania pożarów na obszarach leśnych, znak sprawy: DS.0210.17.2017

Decyzja nr 14/2017 z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurze podstawowej (zmiana przedmiotu umowy) w zakresie zamiany GHG dotyczącej umowy nr K170914036 z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Łopuchówko a firmą "Kornik" - Firma Stolarska Produkacja i Usługi Tadeusz Wizła, znak sp4rawy: ED.802.21.2017

Decyzja nr 15/2017 z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurze podstawowej (zmiana przedmiotu umowy) w zakresie zamiany GHG dotyczącej umowy nr K170915049 z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Oborniki a firmą SWISS KRONO Sp. z o.o., znak sprawy: ED.802.23.2017

Decyzja r 16/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną "XII Finałowy Turniej Leśników w Piłkę Siatkową o Puchar Dyrektora RDLP w Poznaniu", znak sprawy: DO.166.6.1.2017

Decyzja nr 17/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie realizacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu projektu rozwojowego pod nazwą "Leśne Gospodarstwa Węglowe", znak sprawy: DO.011.3.4.2017

Decyzja nr 18/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowo-gospodarczego nadleśnictw, zakładu i Biura RDLP na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na 2017 rok, znak sprawy: EP.0300.5.2017

Decyzja nr 19/2017 z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prwane oraz inwestycje na lata 2018 - 2021 nadleśnictw, zakładu i Biura RDLP na terenie działania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu na 2017 rok, znak sprawy: EP.0300.7.2017

Decyzja nr 20/2017 z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej towarzyszącej naradzie głównych księgowych jednostek organizacyjnych RDLP w Poznaniu i Zielonej Górze, znak sprawy: EK.38.42.2017.IG

Decyzja nr 21/2017 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Dzień Leśnika dla pracowników biura RDLP w Poznaniu", znak sprawy: DE.0610.13.2017

Decyzja nr 22/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie realizacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu projektu rozwojowego pod nazwą "Drewno dla samowystarczalności energetycznej samorządów i dla bezpieczeństwa energetycznego państwa", znak sprawy: DO.011.1.5.2017

Decyzja nr 23/2017 z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie organizacji imprezy pracowniczej dla byłych pracowników biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu - Klubu Seniora pod nazwą własną "Majówka emerytów", znak sprawy: DL.164.5.2017

Decyzja nr 24/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurze podstawowej (zmiana przedmiotu umowy) w zakresie zamiany GHG dotyczącej umowy nr C70000002 z dnia 7 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Sieraków a firmą Tartak Zębowo Sp. z o.o., sp. k. znak sprawy: ED.802.26.2017

Decyzja nr 25/2017 z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie realizacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu projektu rozwojowego pod nazwą "Pozyskanie koncesji na eksploatację kopalin własności nieruchomości gruntowej ze złóż na obszarach w zarządzie PGL LP", znak sprawy: DO.011.13.3.2017

Decyzja nr 26/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie powołania grupy roboczej ds. konsultacji propozycji zmian w Klasyfikacji Jakościowo-Wymiarowej, znak sprawy: ED.0070.1.2017

Decyzje nr 27-53/2017 z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nadleśnictwa ..., znak sprawy: EK.0210.1.2017

Decyzja nr 54/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu projektu rozwojowego pod nazwą "Termomodernizacja budynków PGL LP (Łącznie z zastosowaniem OZE)", znak sprawy: DO.011.9.7.2017

Decyzja nr 55/2017 z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu projektu rozwojowego pod nazwą "Polskie Domy Drewniane - mieszkaj w zgodzie z Naturą", znak sprawy: DO.011.2.6.2017

Decyzja nr 56/2017 z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurze podstawowej (zmiana przedmiotu umowy) w zakresie zamiany GHG dotyczącej umowy nr C70000002 z dnia 7 lutego 2017 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Sieraków a firmą Tartak Zębowo Sp. z o.o., sp. k. znak sprawy: ED.802.177.2017

Decyzja nr 57/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie realizacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu projektu rozwojowego pod nazwą "Wielki Szlak Leśny: turystyki, wypoczynku, historii i edukacji", znak sprawy: DO.011.4.2.2017

Decyzja nr 58/2017 z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie realizacji w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu projektu rozwojowego pod nazwą "Zdrowa żywność z polskich lasów", znak sprawy: DO.011.11.5.2017

Decyzja nr 59/2017 z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie dopuszczalności odstępstw od wyników postępowania w procedurze podstawowej (zmiana przedmiotu umowy) w zakresie zamiany GHG dotyczącej umowy nr K170914070 z dnia 21 grudnia 2016 r. zawartej pomiędzy Nadleśnictwem Łopuchówko a firmą Zakład Stolarski Edward Aleszczyk, znak sprawy: ED.802.182.2017

 

 

Pliki do pobrania:
       Zarządzenie nr 2/2012 z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania informacji przez RDLP w Poznaniu (tekst jednolity z dnia 3 sierpnia 2015 r.) pobierz
       Obowiązujące akty prawne wydane przez dyrektora RDLP w Poznaniu, stan na 31.12.2015 r. pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Tomasz Markiewicz
Data modyfikacji: 2017/11/17 14:20:44
Redaktor zatwierdzający: Cezary Major
Wprowadzający: Marek Nyczak