Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo CHMIELNIK

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo CHMIELNIK >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

SA.234.2.2017.PS4                                                                       Chmielnik, dn. 21.11.2017 r.

 

 

OGŁOSZENIE

 

            Nadleśnictwo Chmielnik ogłasza przetarg nieograniczony w formie wyboru ofert na sprzedaż używanych telefonów komórkowych. Opis telefonów zawiera załącznik nr 1 do ogłoszenia.

            Oferty w formie pisemnej należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Nadleśnictwa z dopiskiem „Przetarg telefony” w terminie do 6 grudnia 2017 r. do godz. 1200.

Oferta winna zawierać:

– imię i nazwisko oferenta, adres zamieszkania,

– nazwę przedmiotu, nr inwentarzowy wraz z podaniem oferowanej ceny brutto,

– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i stanem technicznym oferowanego sprzętu.

* Wzór oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.(umieszczony w plikach do pobrania)

 Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 1215 w sali konferencyjnej Nadleśnictwa Chmielnik (pokój nr 5).

 Najniższą ceną jest cena wywoławcza.

Jedynym kryterium wyboru ofert jest najwyższa zaoferowana cena brutto zakupu telefonu komórkowego.

 Nadleśnictwo ma prawo po otwarciu ofert do zorganizowania negocjacji odrębnie  z poszczególnymi oferentami, jeżeli uczestnicy przetargu zaoferowali tę samą cenę.

 Brak jednego z elementów oferty może spowodować jej odrzucenie lub żądanie uzupełnienia w określonym terminie, a po niespełnieniu warunku jej odrzucenie.

 Przedmioty przetargu można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik, ul. Leśna 72; 26-020 Chmielnik w dni pracujące w godzinach 800 – 1500, po wcześniejszym zasygnalizowaniu (minimum 1 dzień wcześniej) chęci oglądania telefonów w siedzibie Nadleśnictwa. Informacji w przedmiotowym postępowaniu udziela Dział Administracyjno-Gospodarczy pod telefonem (0-41) 354 30 47 (wew. 44).

 

Nadleśnictwo Chmielnik nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanych telefonów.

Nadleśnictwo Chmielnik zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postepowania

                                                                                     NADLEŚNICZY

mgr inż. Roman Wróblewski

 

Załącznik nr 1 do ogłoszenia na sprzedaż

używanych telefonów komórkowych

z dnia 21.11.2017 r.

 

Opis telefonów komórkowych oferowanych w przetargu nieograniczonym                                    

 

LP

NUMER INW.

NAZWA

NUMER IMEI

STAN TECHNICZNY

CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO

1

626/138

Samsung G920F Galaxy S6

359937060436110

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

180,00

2

626/139

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069111312

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

3

626/140

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069134330

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

4

626/141

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069132052

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

5

626/142

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751768

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

6

626/143

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061752006

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

7

626/144

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751867

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

8

626/145

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061752261

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

9

626/146

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069111197

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

10

626/147

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069134421

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

11

626/148

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069111288

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

12

626/149

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069111122

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia, popękany wyświetlacz

60,00

13

626/150

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069135865

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

14

626/151

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069111072

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

15

626/152

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069136897

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

16

626/153

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069111353

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia, nie włącza się – uszkodzony

10,00

17

626/154

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069110967

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

18

626/155

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069132151

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

19

626/156

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069111296

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

20

626/157

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069111049

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia, nie włącza się pęknięty wyświetlacz – uszkodzony

10,00

21

626/158

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069135311

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

22

626/159

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751313

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

23

626/160

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751230

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

24

626/161

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751511

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

25

626/162

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751958

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia, pęknięty wyświetlacz-rysa.

50,00

26

626/163

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751727

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

27

626/164

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751263

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

28

626/165

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751214

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

29

626/166

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751172

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

30

626/167

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061752923

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

31

626/169

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061752972

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia, popękany wyświetlacz-ubytki - uszkodzony

10,00

32

626/170

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751859

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia, spękany wyświetlacz

35,00

33

626/171

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751826

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

34

626/172

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751297

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

35

626/173

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751289

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

36

626/174

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751248

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

70,00

37

626/175

Samsung I9505 Galaxy S4

352745069111155

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia

90,00

38

626/176

Samsung G388F Galaxy Xcover 3

358634061751560

Widoczne ślady użytkowania, rysy, otarcia, pęknięty wyświetlacz

50,00

 

 

 

 

 

SA.234.1.2017.PS4                                                                  Chmielnik, dn. 21.11.2017r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

1.    Nazwa (firma) oraz adres Sprzedającego:

Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe

Nadleśnictwo Chmielnik

ul. Leśna 72

26-020 Chmielnik

 

2.    Tryb sprzedaży

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ofertowego pisemnego nieograniczonego (zbieranie ofert).

 

3.    Opis przedmiotu sprzedaży

Samochód osobowy SUBARU FORESTER 2.0. DPF MR`09E5, nr rej. TKI SV80, nr inwentarzowy 741/29; rok produkcji 2011; nadwozie SUV 5-drzwiowe; pojemność silnika: 1998 ccm; silnik diesel; moc silnika – 108 kW (147 KM); liczba cylindrów 4/ bokser 16.; przebieg 191 400 km; kolor błękit 2-warstwowy z efektem metalicznym; liczba miejsc 5; opony zimowe oraz letnie (dwa komplety); rodzaj napędu AWD (4x4).

Pojazd sprawny.

 

4.    Cena wywoławcza

Cena za ruchomość wraz ze wszystkimi akcesoriami wynosi 25 000,00 zł brutto (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych 00/100 groszy). Cena zawiera podatek VAT w obowiązującej wysokości.

 

5.    Pisemna oferta składana przez oferentów musi zawierać:

a)    imię i nazwisko, adres i numer telefonu, gdy oferentem jest firma – nazwę i adres firmy;

b)    datę sporządzenia oferty;

c)     oferowaną cenę nabycia (cyfrowo i słownie);

d)    oświadczenie kupującego, że dokonał oględzin pojazdu i zapoznał się z jego stanem faktycznym, do którego nie wnosi zastrzeżeń;

e)    numer rachunku bankowego, na który ma zostać zwrócone wadium;

f)      czytelny podpis składającego ofertę;

g)    dowód wpłaty wadium.

 

6.    Data i miejsce składania ofert

Ofertę w zaklejonej kopercie należy składać w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik, ul. Leśna 72, 26-020 Chmielnik, pocztą lub osobiście w Sekretariacie – pokój nr 9, do dnia 6 grudnia 2017 r. do godz. 9.00 z opisem „Przetarg na samochód” oraz nazwą i adresem oferenta.

7.    Otwarcie ofert

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 6 grudnia 2017 r. o godz. 9.15 w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik w Sali konferencyjnej – pokój nr 5.

 

 

8.    Wadium

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 2 500 zł  (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100 groszy).

Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Nadleśnictwa Chmielnik w banku PKO BP nr rachunku: 66 1020 2645 0000 5902 0014 5284 z dopiskiem: „Wadium na zakup samochodu”.

Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli zostanie zaliczone na rachunku bankowym Nadleśnictwa Chmielnik nie później niż do 6 grudnia 2017 r. do godz. 9.00.

Wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Chmielnik, jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta – zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż w gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.

Wpłacone wadium przepada na rzecz Nadleśnictwa Chmielnik, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

9.    Wybór ofert

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty stanowi najwyższa zaoferowana cena za pojazd. W przypadku otrzymania kilku ofert z taką samą ceną, Nadleśnictwu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty lub ewentualnie przeprowadzenie dodatkowej licytacji.

10.  Termin związania z ofertą

Termin związania z ofertą wynosi 20 dni od dnia składania ofert.

11.  Nabycie samochodu

Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia niezwłocznie w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zawiadomienia oferenta o przyjęciu jego oferty. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania rachunku bankowego Nadleśnictwa Chmielnik. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w ww. terminie, traci prawa wynikające z wyboru ofert oraz złożone wadium.

12.  Informacje dodatkowe

Przedmiot przetargu można oglądać w siedzibie Nadleśnictwa Chmielnik, ul. Leśna 72,                 26-020 Chmielnik w dni pracujące w godzinach 800 – 1500, po wcześniejszym zasygnalizowaniu (minimum 1 dzień wcześniej) chęci oglądania pojazdu w siedzibie Nadleśnictwa. Informacji w przedmiotowym postępowaniu udziela pod telefonem (0-41) 354 30 47 lub 501 293 540 Sekretarz Nadleśnictwa Chmielnik Zbigniew Pająk.

 

 

Nadleśnictwo Chmielnik nie odpowiada za wady ukryte sprzedawanego pojazdu.

Nadleśnictwo Chmielnik zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

 

Roman Wróblewski    

Nadleśniczy Nadleśnictwa Chmielnik

 

 

 

Pliki do pobrania:
      dg~rdlp_radom~nadl_chmielnik~druk___oferta_2017.docx pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Chmielnik mgr inż. Roman Wróblewski
Data modyfikacji: 2017/11/22 13:14:54
Redaktor zatwierdzający: Wanda Lubera
Wprowadzający: Barbara Jarzębak