Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo CHMIELNIK

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo CHMIELNIK >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Plan urządzania lasu jest podstawowym dokumentem, w oparciu o który prowadzona jest gospodarka leśna w nadleśnictwie.

Opracowany przez Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu Plan Urządzania Lasu dla Nadleśnictwa Chmielnik obowiązuje od 01.01.2013 r. do 31.12.2022 r.

Plan  zatwierdził Decyzją z dnia 22 maja 2014 z up. Ministra Środowiska -Podsekretarz Stanu Janusz Ostapiuk. 

Zawiera on:

 

                     1.         Opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia wg stanu na dzień 01 stycznia 2013r.

2.       Analizę gospodarki leśnej w minionym okresie

                     3.       Program ochrony przyrody

                     4.       Określenie na okres obowiązywania zadań dotyczących:

·        etatu miąższościowego użytków głównych (rębnych i przedrębnych)

w ilości grubizny drewna netto

·        projektowanej powierzchni zalesień i odnowień,

·        projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu

·        ochrony lasu, w tym ochrony przeciwpożarowej,

·        gospodarki łowieckiej

·        potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Chmielnik mgr inż. Roman Wróblewski
Data modyfikacji: 2014/06/11 11:54:23
Redaktor zatwierdzający: Zbigniew Mleczko
Wprowadzający: Barbara Jarzębak