Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w RADOMIU, Nadleśnictwo DALESZYCE

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w RADOMIU, Nadleśnictwo DALESZYCE >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Zgodnie z art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. Nr 112 poz. 1198 z póź.zm.) informacja publiczna, która nie została zamieszczona w BIP Nadleśnictwa Daleszyce, w tym wyniki kontroli i wnioski z kontroli udostępniana jest na wniosek.

Wykaz kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Daleszyce

                                     Kontrole przeprowadzone w 2010r.
L.p.
Organ Kontrolujący
Data
Zakres tematyczny kontroli
1.
KM-PSP
15.04.2010r.
Kontrola przestrzegania przepisów p.poż
2.
RDLP Radom
17.05.2010r.
Sprawy BHP

Pliki do pobrania:
      Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2017 r. pobierz
      Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2016 r. pobierz
      Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2015 r. pobierz
      Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2014 r. pobierz
      wykaz kontroli przeprowadzonych w 2013 r. pobierz
      Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2012 r. pobierz
      Wykaz kontroli przeprowadzonych w 2011r. pobierz
      Wykaz kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Daleszyce w latach 2007-2008. pobierz
      Wniosek o udostępnienie danych pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Tomasz Guz
Data modyfikacji: 2017/06/21 13:19:25
Redaktor zatwierdzający: Waldemar Szewczyk
Wprowadzający: Magdalena Kania