Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radom, Nadleśnictwo Dobieszyn

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radom, Nadleśnictwo Dobieszyn >> Dane teleadresowe

bip_logo_pl
odstep
Dane teleadresowe

 Nadleśnictwo Dobieszyn
ul. Dobieszynek 7, 26- 804 Stromiec
tel./ fax.:  (048) 619-51-39 lub 619-53-79,
http://www.dobieszyn.radom.lasy.gov.pl/

dobieszyn@radom.lasy.gov.pl

 Osoby kierujące działami Nadleśnictwa Dobieszyn

 

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wydział

(dział)

Czym się zajmuje wydział (dział)

tel. wew.

E-mail

Nr pokoju

Paweł Sułkowski

Nadleśniczy

Nadleśnictwo Dobieszyn

Kieruje Nadleśnictwem i odpowiada za jego funkcjonowanie.

16

pawel.sulkowski@radom.lasy.gov.pl

2

Andrzej Garbaczewski

Zastępca Nadleśniczego

Dział Gospodarki Leśnej

Kieruje gospodarką leśną i nadzoruje pracę leśniczych.

15

andrzej.garbaczewski@radom.lasy.gov.pl

5

Marcin Kłosiewicz

Główny Księgowy

Dział Finansowo-Księgowy

Kieruje działem finansowym i odpowiada za całość spraw finansowych Nadleśnictwa.

18

marcin.klosiewicz@radom.lasy.gov.pl

11

Anna Sosnówka

Sekretarz

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Prowadzi całokształt spraw dot. obsługi administracyjnej, inwestycji i remontów oraz zamówień publicznych

20

anna.sosnowka@radom.lasy.gov.pl

4

Grzegorz Drela

Inżynier nadzoru

Stanowisko ds. kontroli

Zajmuje się sprawowaniem kontroli i prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie.

23

grzegorz.drela@radom.lasy.gov.pl

15

Marcin Wiech Inżynier nadzoru Stanowisko ds. kontroli Zajmuje się sprawowaniem kontroli i prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w nadleśnictwie. 23 marcin.wiech@radom.lasy.gov.pll 15

Kazimierz Rudecki

Starszy Specjalista ds. pracowniczych

Stanowisko ds. pracowniczych

Prowadzi sprawy kadrowe oraz obsługę socjalną pracowników.

24

kazimierz.rudecki@radom.lasy.gov.pl

14

Julia Witczak

Specjalista ds. szkółkarskich i bhp

Stanowisko ds. BHP

Prowadzi sprawy dot. bezpieczeństwa i higieny pracy.

22

julia.witczak@radom.lasy.gov.pl

6

Grzegorz Kustra

Starszy Strażnik Leśny (Komendant Posterunku Straży Leśnej)

Posterunek Straży Leśnej

Zajmuje się sprawami dotyczącymi zapobiegania oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochrona innych składników mienia nadleśnictwa.

21

grzegorz.kustra@radom.lasy.gov.pl

 

 

 Dane teleadresowe leśnictw Nadleśnictwa Dobieszyn

Lp.

Nazwa leśnictwa

Adres

Nr telefonu

Imię i nazwisko leśniczego

1.

Turno

ul. Reymonta 6,
26-800 Białobrzegi

668133536

Krzysztof Gutkiewicz

2.

Sucha

ul. Szlachecka 86,  Sucha
26-800 Białobrzegi

668133534

Krzysztof Miśta

3.

Winiary

Zakrzew 12a,
26-902 Grabów n/Pilicą

668133527

Grzegorz Kacprzyk

4.

Kępa Niemojewska

Kępa Niemojewska 80/2
26-902 Grabów n/Pilicą

(48) 6678094

660766144

Wiesław Wrzesiński

5.

Ksawerów

Ksawerów Stary 59,
26-804 Stromiec

(48) 6191149

660766156

Wojciech Bojarski

6.

Zawady

ul. Nowa 63, Stromiec,
26-804 Stromiec

(48) 6791532

660766190

Ryszard Regulski

7.

Grabowy Las

Grabowy Las 30
26—804 Stromiec

(48) 6195345

660766183

Dariusz Hołuj

8.

Trzebień

Bożówka 17,
26-910 Magnuszew

(48) 6237385

660765963

Krzysztof Kapusta

9.

Studzianki

Basinów 17,
26-910 Magnuszew

(48) 6233120

660766134

Zdzisław Łukasik

10.

Strzyżyna

Studzianki Pancerne 5
26-903 Głowaczów

(48) 6233116

660766137

Grzegorz Szczepański

 

Osoba odpowiedzialna za treść: mgr inż. Paweł Sułkowski
Data modyfikacji: 2016/03/15 12:18:03
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Garbaczewski
Wprowadzający: Przemysław Rudecki