Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Grójec

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Grójec >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1153), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13 stycznia 2015r., znak ZU.6004.2.2015, decyzja Ministra Środowiska nr  DLP-I-611-3/5638/15/ŁP z dnia 10.02.2015r. został zatwierdzony plan urządzania lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Grójec w Regionlanej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, na lata 2014 - 2023.

Przedmiotowy plan zawiera:

1.      opis lasów i gruntów przeznaczonych do zalesienia, wg stanu na dzień 1 stycznia 2014 r., o powierzchni łącznej 16 354,12 ha,

2.      analizę gospodarki leśnej w minionym okresie,

3.      program ochrony przyrody,

4.      określenie zadań dotyczących:

            etatu miąższościowego użytków rębnych w ilości 532 387 m3 grubizny drewna netto,

            powierzchniowego etatu cięć w użytkowaniu przedrębnym - 9 487,65 ha z szacunkowym pozyskaniem w drzewostanach przeznaczonych do użytkowania przedrębnego — 426 944 m3 grubizny drewna netto,

            projektowanej powierzchni zalesień i odnowień — 1 796,09 ha,

            projektowanej powierzchni pielęgnowania lasu — 10 955,25 ha,

            ochrony lasu, w tym również zadań ochrony przeciwpożarowej,

            gospodarki łowieckiej,

            potrzeb w zakresie infrastruktury technicznej.

 

Wszelkie informacje dotyczące w/w dokumentu dostępne są na wniosek.

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udzielenie informacji publicznej pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Grójec mgr inż. Piotr Kutera

Data modyfikacji: 2016/04/22 10:45:55
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Atłowski
Wprowadzający: Marcin Ukleja