Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Jędrzejów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Jędrzejów >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

1/2011

2

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Plan Urządzenia Lasu – Nadleśnictwo Jędrzejów – na okres 01.01.2002-31.12.2011

5

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Opisanie ogólne wraz z programem ochrony przyrody i analizą gospodarki leśnej w minionym okresie; Opisy taksacyjne; Materiały kartograficzne

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. świętokrzyskie/powiat jędrzejowski/ gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław

7

Znak sprawy

zatwierdzony: MŚ D.L.lp-611-53JJ/03

8

Dokument wytworzył

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Radomiu

 ul. 25 Czerwca 68; 26-600 Radom

9

Data dokumentu

01.01.2002 r.

10

Dokument zatwierdził

Minister Środowiska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

25.09.2003 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Nadleśnictwo Jędrzejów

ul. Wilanowska 2

28-300 Jędrzejów

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21 czerwca 2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

1/2013

2

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Plan Urządzenia Lasu – Nadleśnictwo Jędrzejów – na okres 01.01.2012-31.12.2021

5

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Opisanie ogólne wraz z programem ochrony przyrody i analizą gospodarki leśnej w minionym okresie; Opisy taksacyjne; Materiały kartograficzne

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. świętokrzyskie/powiat jędrzejowski/ gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław

7

Znak sprawy

zatwierdzony: MŚ DLP-lpn-611-12/10456/13/JŁ

8

Dokument wytworzył

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Radomiu               ul. 25 Czerwca 68; 26-600 Radom

9

Data dokumentu

01.01.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Minister Środowiska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

15.03.2013 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Nadleśnictwo Jędrzejów

ul. Wilanowska 2

28-300 Jędrzejów

jedrzejow@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

2/2013; 3/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21 kwietnia 2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

2/2013

2

Rodzaj dokumentu

inne

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Opinia sanitarna wydana na podstawie art. 54 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.) oraz art. 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2011, Nr 212, poz. 1263 z późn.zm.)

5

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Pozytywna opinia dot. projektu planu urządzenia lasu i prognozy oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Jędrzejów wykonanych na lata 2012 do 2021.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. świętokrzyskie/powiat jędrzejowski/ gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław

7

Znak sprawy

SEV.9022.5.150.2012

8

Dokument wytworzył

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach ul. Jagiellońska 68 25-734 Kielce

9

Data dokumentu

24.07.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach

11

Data zatwierdzenia dokumentu

24.07.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Nadleśnictwo Jędrzejów

ul. Wilanowska 2

28-300 Jędrzejów

jedrzejow@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2013; 3/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21 kwietnia 2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

3/2013

2

Rodzaj dokumentu

inne

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Opinia RDOŚ wydana na podstawie art. 54 ust. 1 1 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008, Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.).

5

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Pozytywna opinia dot. projektu planu urządzenia lasu i prognozy oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Jędrzejów wykonanych na lata 2012 do 2021.

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. świętokrzyskie/powiat jędrzejowski/ gminy: Imielno, Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia Jędrzejowska, Sobków, Wodzisław

7

Znak sprawy

WPN-II.410.127.2012.MK

8

Dokument wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach ul. Szymanowskiego 6 25-361 Kielce

9

Data dokumentu

27.12.2012 r.

10

Dokument zatwierdził

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

11

Data zatwierdzenia dokumentu

27.12.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Nadleśnictwo Jędrzejów

ul. Wilanowska 2

28-300 Jędrzejów

jedrzejow@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

1/2013; 2/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

21 kwietnia 2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Andrzej Kasica
Data modyfikacji: 2016/02/10 11:48:59
Redaktor zatwierdzający: Roman Nieścior
Wprowadzający: Ryszard Stępień