Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Jędrzejów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Jędrzejów >> Informacje nieopublikowane w BIP

bip_logo_pl
odstep
Niepodlegające upublicznieniu

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej do pobrania [>>]

Na podstawie :

  •  art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6.IX.2001 r. (Dz.U. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.),
  •  art. 12 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko z 3.X.2008 r. (Dz.U. nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) 

informacja, która nie została umieszczona w BIP jest udostępniana na wniosek.

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Andrzej Kasica
Data modyfikacji: 2013/04/23 15:08:48
Redaktor zatwierdzający: Roman Nieścior
Wprowadzający: Ryszard Stępień