Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Jędrzejów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Jędrzejów >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Zestawienie danych dotyczących kontroli zewnętrznych (prowadzonych przez uprawnione podmioty) oraz kontroli wewnętrznych ( prowadzonych przez jednostki nadrzędne LP) w Nadleśnictwie Jędrzejów w okresie od 01.01.2002 roku opracowane na podstawie wpisów w "Książce Kontroli".

Szczegółowa informacja dot. przebiegu kontroli i wniosków pokontrolnych jest udostępniona na wniosek.

 

Lp.

Podmiot przeprowadzający kontolę

Okres trwania kontroli

Zakres  kontroli

Rok 2002

1

MRI LP w Radomiu

03.01.2002 – 28.02.2002

Użytkowanie lasu, gospodarka drewnem, szkodnictwo leśne.

2

MRI LP w Radomiu

10.06.2002 – 01.08.2002

Całokształt działalności

3

RDLP w Radomiu

31.07.2002 – 31.07.2002

Restrukturyzacja zatrudnienia plan na 2002 i 2003 oraz wykonanie

Rok 2003

1

RDLP w Radomiu

04.08.2003

Kontrola doraźna urządzeń i obiektów turystyczno-wypoczynkowych

2

DGLP w Warszawie

18.08.2003 – 21.08.2003

Audyt informatyczny SILP

3

RDLP w Radomiu

25.08.2003

Kontrola sprawdzająca

4

RDLP w Radomiu

24.09.2003 – 25.09.2003

Sprawy BHP

Rok 2004

1

RDLP w Radomiu

13.07.2004

Kontrola doraźna

2

RDLP w Radomiu

25.08.2004 – 27.08.2004

Kontrola problemowa procedury sprzedaży mieszkań

3

RDLP w Radomiu

12.10.2004

Kontrola problemowa gospodarki łowieckiej

4

RDLP w Radomiu

12.10.2004

Kontrola problemowa grodzenia upraw

5

RDLP w Radomiu

14.12.2004 – 15.12.2004

Sprawy BHP

6

RDLP w Radomiu

20.12.2004 ; 29.12.2004

Zasadność planowania inwestycji i remontów

Rok 2005

1

RDLP w Radomiu

15.02.2005 – 18.02.2005

Kontrola doraźna w zakresie podatków i opłat lokalnych, podatku leśnego, PFRON

2

RDLP w Radomiu

21.02.2005 – 01.03.2005

W sprawie wprowadzenia Zarz. Nr 52

Dyr. Gen. DGLP

3

RDLP w Radomiu

05.05.2005 – 25.05.2005

Kontrola problemowa odnowień

4

ZUS o/Kielce

16.06.2005 – 22.06.2005

Prawidłowość naliczania składkowych i prawidłowość zgłoszeń ubezpieczeń społecznych.

5

RDLP w Radomiu

19.07.2005

Kontrola doraźna

6

RDLP w Radomiu

20.07.2005 – 21.07.2005

Sprawy BHP

Rok 2006

1

DGLP w Warszawie

07.02.2006 – 28.02.2006

Kontrola problemowa w zakresie sprawowania nadzoru przez RDLP nad działalnością nadleśnictw za lata 2004-2005 oraz w niektórych przypadkach w 2003 roku.

2

RDLP w Radomiu

06.06.2006

Kontrola doraźna – stosowanie Zarz. Nr 42 Dyr.Gen. DGLP

3

PPIS Delegatura

 w Jędrzejowie

26.06.2006

Kontrola sanitarna występowania w środowisku pracy szkodliwych czynników biologicznych.

Rok 2007

1

RDLP w Radomiu

14.06.2007 – 30.06.2007

Rekontrola po kontroli problemowej za 2006 rok

2

RDLP w Radomiu

06.07.2007 – 30.07.2007

Kontrola problemowa: zamiany, dzierżawa, bezumowne korzystanie  z gruntów leśnych.

3

RDLP w Radomiu

26.07.2007 – 27.07.2007

Kontrola sprawdzająca wykonanie zarządzenia pokontrolnego z 25.09.2006r. /DK-0941-12/2006/ w zakresie organizacji posterunków SL.

4

MRI LP w Radomiu

04.09.2007 – 15.01.2008

Kontrola kompleksowa całokształtu działalności Nadleśnictwa

Rok 2008

1

PPIS Delegatura

 w Jędrzejowie

14.04.2008

Kontrola tematyczna z zakresie szkodliwych czynników biologicznych

2

MRI LP w Radomiu

19.05.2008 – 05.06.2008

Kontrola w zakresie sprzedaży drewna.

3

RDLP w Radomiu

02.10.2008; 10.10.2008

Kontrola problemowa spraw obronnych  i ochrony informacji niejawnych.

4

RDLP w Radomiu

11.12.2008

Kontrola problemowa inwentaryzacji uszkodzeń powodowanych przez zwierzynę płową za okres 2008 roku.

5

RDLP w Radomiu

11.12.2008

Kontrola problemowa funkcjonowania ochrony ppoż. W nadleśnictwie w 2008 roku.

6

RDLP w Radomiu

16.12.2008

Kontrola problemowa w zakresie ochrony danych osobowych.

Rok 2009

1

MRI LP w Radomiu

10.01.2009 – 20.01.2009

Kontrola problemowa dot. zaopatrywania i rozliczania pracowników z sortów mundurowych.

2

RDLP w Radomiu

12.05.2009 – 15.06.2009

Kontrola problemowa w zakresie prawidłowości wykonywania zalesień i odnowień

3

RDLP w Radomiu

18.06.2009

Kontrola problemowa z przebiegu stażu absolwentów szkół lesnych.

4

RDLP w Radomiu

22.06.209

Prawidłowość sporządzania planów zalesień gruntów przewidzianych do zalesienia wiosną 2009 w ramach PROW 2007-2013 .

5

RDLP w Radomiu

29.06.2009

Kontrola problemowa z zakresu sprzedaży drewna

6

RDLP w Radomiu

28.10.2009

Realizacja przez jednostki organizacyjne LP obowiązku zakładu pracy w zakresie świadczenia pomocy pracowniczej kasie zapomogowo-pożyczkowej.

7

RDLP w Radomiu

10.11.2009

Kontrola dotycząca rozpatrywania reklamacji na drewno

8

RDLP w Radomiu

17.11.2009 – 24.12.2009

Kontrola problemowa w zakresie pzp dla robót i usług

9

RDLP w Radomiu

02.12.2009 – 03.12.2009

Kontrola problemowa stanu urządzeń łowieckich w OHZ i zagospodarowania łowieckiego

10

RDLP w Radomiu

16.12.2009 – 17.12.2009

Kontrola problemowa funkcjonowania systemów informatycznych w nadleśnictwie

Rok 2010

1

ZUS

04.01.2010

 

2

RDLP w Radomiu

07.01.2010 – 11.01.2010

Sprawy BHP

 3

RDLP w Radomiu       

 27.03.2010 - 30.03.2010

Usuwanie śniegołomów

 4

WIORiN Kielce            

 08.07.2010

 Kontrola zdrowotności drzew sosnowych na obecność węgorka i pobranie prób

5 RDLP w Radomiu
15.07.2010 - 31.08.2010
Kontrola problemowa sprzedaży nieruchomości SP
6 RDLP w Radomiu 23.08.2010-25.08.2010 Kontrola problemowa użytkowania surowca i kwalifikacji cięć
7 RDLP w Radomiu 22.10.2010 - 28.10.2010 Kontrola problemowa sprzw obronnych i ochrony informacji niejawnej
8 RDLP w Radomiu 23.11.2010 Kontrola problemowa grodzeń upraw przed zwierzyną

Rok 2011

 1  RDLP w Radomiu  14.04.2011  Ocena stanu technicznego zagospodarowania infrastrktury po zlikwidowanych zasobach i zapleczach technicznych oraz lokali i budynków zaliczonych do inwestychi w nieruchomości
2 RDLP w Radomiu 08.06.2011; 05.07.2011 Gospodarka transportowa
3 RDLP w Radomiu 05.07.2011 Wyjazdy służbowe
4 RDLP w Radomiu 05.07.2011 Organizacja nadleśnictwa i funkcjonowanie BiP
 5  WIORiN Kielce 07.07.2011  Kontrola zdrowotności drzew sosnowych i pobieranie prób drewna
       
       
       

Pliki do pobrania:
      wniosek_o_udostepnienie_informacji_publicznej.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Andrzej Kasica
Data modyfikacji: 2011/11/15 14:06:11
Redaktor zatwierdzający: Roman Nieścior
Wprowadzający: Ryszard Stępień