Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

1/2013

2

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Plan Urządzenia Lasu – Nadleśnictwo Kozienice – na okres 01.01.2011-31.12.2020 r.

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Opisanie ogólne wraz z programem ochrony przyrody i analizą gospodarki leśnej w minionym okresie; Opisy taksacyjne; Materiały Kartograficzne

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. mazowieckie/powiat kozienicki/gminy: Głowaczów, Miasto i Gmina Kozienice/powiat radomski/gminy: Jastrzębia, Pionki, M. Pionki

7

Znak sprawy

DLP-lpn-611-11/22213/12/JŁ

8

Dokument wytworzył

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

9

Data dokumentu

01.01.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Minister Środowiska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

06.06.2012 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Nadleśnictwo Kozienice, ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, e-mail: kozienice@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

2/2013, 3/2013, 4/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

15.10.2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

2/2013

2

Rodzaj dokumentu

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Strategiczna Ocena Oddziaływania Planu Urządzenia Lasu na Środowisko i Obszary Natura 2000

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Prognoza wpływu wskazań w planie urządzenia lasu na przedmioty ochrony przyrody i obszary Natura 2000; Materiały Kartograficzne

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. mazowieckie/powiat kozienicki/gminy: Głowaczów, Miasto i Gmina Kozienice/powiat radomski/gminy: Jastrzębia, Pionki, M. Pionki

7

Znak sprawy

-

8

Dokument wytworzył

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

9

Data dokumentu

01.01.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Minister Środowiska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

Nie dotyczy

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Nadleśnictwo Kozienice, ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, e-mail: kozienice@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

1/2013, 3/2013, 4/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

15.10.2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

3/2013

2

Rodzaj dokumentu

inne

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Opinia sanitarna wydana na podstawie art. 53 i art. 58 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.)

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Pozytywna opinia dotycząca projektu planu urządzenia lasu i prognozy oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Kozienice wykonanych na lata 2011-2020

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. mazowieckie/powiat kozienicki/gminy: Głowaczów, Miasto i Gmina Kozienice/powiat radomski/gminy: Jastrzębia, Pionki, M. Pionki

7

Znak sprawy

ZNS.711-1612-1/09.PA

8

Dokument wytworzył

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie, ul. Żelazna 79, 00-875 Warszawa

9

Data dokumentu

18.06.2009 r.

10

Dokument zatwierdził

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie

11

Data zatwierdzenia dokumentu

18.06.2009 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Nadleśnictwo Kozienice, ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, e-mail: kozienice@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

1/2013, 2/2013, 4/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

15.10.2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

4/2013

2

Rodzaj dokumentu

inne

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Opinia RDOŚ wydana na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Pozytywna opinia dotycząca projektu planu urządzenia lasu i prognozy oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Kozienice wykonanych na lata 2011-2020

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. mazowieckie/powiat kozienicki/gminy: Głowaczów, Miasto i Gmina Kozienice/powiat radomski/gminy: Jastrzębia, Pionki, M. Pionki

7

Znak sprawy

WOOŚ-I.410.554.2011.JD

8

Dokument wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Henryka Sienkiewicza 3
00-015 Warszawa

9

Data dokumentu

12.09.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie

11

Data zatwierdzenia dokumentu

12.09.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokumentu

Nadleśnictwo Kozienice, ul. Partyzantów 62, 26-670 Pionki, e-mail: kozienice@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numer kart innych dokumentów w sprawie

1/2013, 2/2013, 3/2013

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

15.10.2013 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice mgr inż. Tomasz Sot
Data modyfikacji: 2016/02/09 07:49:21
Redaktor zatwierdzający: Artur Mazur
Wprowadzający: Monika Spyra