Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Decyzją Ministra Środowiska z dnia 06.06.2012 r., na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm.) oraz art. 104 k.p.a, po rozpatrzeniu wniosku Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 07 maja 2012 r., znak :ZU-7015-21/12, został zatwierdzony plan urządzenia lasu sporządzony dla Nadleśnictwa Kozienice w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu na lata 2011-2020.

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice mgr inż. Tomasz Sot
Data modyfikacji: 2012/07/06 12:42:23
Redaktor zatwierdzający: Artur Mazur
Wprowadzający: Monika Spyra