Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

 

Wykaz Zarządzeń i Decyzji Nadleśniczego Nadleśnictwa Kozienice wydanych w 2017 roku 

Zarządzenia:

 • Zarządzenie nr 1 (ZGU.800.1.2017.SG1) z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży drewna i innych produktów gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kozienice w 2017 r.
 • Zarządzenie nr 2 (ZGU.7610.2.2017.SG1) z  dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie postępowania na rynkach pozostałosci drzewnych po ścince oraz wyróbce drewna dedykowanego miejscowej ludności - organizowania pozyskania drewna kosztem nabywcy (samowyrobem) w Nadleśnictwie Kozienice.
 • Zarządzenie nr 3 (SA.0180.1.2017.KS1) z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego Nadleśnictwa Kozienice.
 • Zarządzenie nr 4 (SA.4001.4.1.2017.DM2) z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 2 z dnia 20.01.2015 r. w sprawie zasad wykorzystywania samochodów prywatnych w celach służbowych.
 • Zarządzenie nr 5 (ZGU.800.2.2017.SG1) z dnia 02 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 1 z dnia 05 stycznia 2017 r. w sprawie sprzedaży drewna i innych produktów gospodarki leśnej w Nadleśnictwie Kozienice w 2017 roku.
 • Zarządzenie nr 6 (NP.360.1.2017) z dnia 03 marca 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 9 z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu tworzenia, podziału i zasad korzystania ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Nadleśnictwia Kozienice
 • Zarządzenie nr 7 (ZGU.7610.5.2017.SG1) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie postępowania na rynkach pozostałości drzewnych po ścince oraz wyróbce drewna dedykowanego miejscowej ludności - organizowania pozyskania drewna kosztem nabywcy (samowyrobem) w Nadleśnictwie Kozienice.
 • Zarządzenie nr 8 (NP.1121.4.2017) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Stanisławice.
 • Zarządzenie nr 9 (ZGZ.2621.5.2017.LZ4) z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związnych z ochroną ppoż. obszarów leśnych w 2017 roku.
 • Zarządzenie nr 10 (ZGZ.7010.2.2017.MS2) z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie uznawania, ewidencjonowania i oceny odnowień naturalnych.
 • Zarządzenie nr 11 (K.0300.2.2.2017) z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Kozienice na rok 2017.
 • Zarzadzenie nr 12 (NB.1302.1.2017) z dnia 10 maja 2017 r. w zmieniające Zarządzenie nr 3 z dnia 22.01.2015 r. w sprawie zasad przydzielania środków ochrony indywidualnej, odzieży roboczej i obuwia roboczego, ustalenia grup zabrudzenia i przydziału do nich poszczególnych stanowisk pracy, wypłaty ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej oraz zasad przydziału środków higieny osobistej.
 • Zarządzenie nr 13 (K.370.2.2017) z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kozienice.
 • Zarządzenie nr 14 (ZGZ.0302.08.2017.SN5) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zakładowych norm czasu dla prac leśnych wykonywanych w zagospodarowaniu lasu nie ujętych w katalogu norm czasu dla prac leśnych.
 • Zarządzenie nr 15 (ZGZ.7210.06.2017) z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zasad prowadzenia gospodarki na obszarach Natura 2000, a także minimalizacji wpływu zabiegów gospodarczych na stanowiska roślinności chronionej oraz pozostałych, występujących na terenie Nadleśnictwa, przedstawicieli chronionej fauny i flory.
 • Zarządzenie nr 16 (ZGZ.0152.10.2017.SN5) z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych w zakresie wzbogacania różnorodności biologicznej oraz sporządzania szkiców w procesie realizacji zadań gospodarczych.
 • Zarządzenie nr 17 (NP.1121.9.2017) z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie przekazania-przejęcia leśnictwa Stanisławice.
 • Zarządzenie nr 18 (ZGZ.0152.11.2017.SN5) z dnia 07 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania obiektów leśnych cennych pod względem przyrodniczym stanowiących systemy referencyjne na terenie Nadleśnictwa Kozienice.
 • Zarządzenie nr 19 (NP.012.6.2017) z dnia 01 września 2017 r. w sprawie ustalenia Zakładowego Regulaminu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
 • Zarządzenie nr 20 (NP.1121.12.2017) z dnia 25 września w sprawie przekazania - przejęcia Leśnictwa Stanisławice.
 • Zarządzenie nr 21 (SA.20.31.2017) z dnia 25 września 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 8 z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie powołania komisji do odbioru robót budowlanych.
 • Zarządzenie nr 22 (K.0301.2.2.2017) z dnia 31 października 2017 r. w sprawie prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Kozienice na 2018 r.
 • Zarządzenie nr 23 (NP.012.10.2017) z dnia 31 października 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Kozienice.
 • Zarządzenie nr 24 (K.012.1.2017) z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli wewnętrznej oraz Schematu obiegu dokumnetów.
 • Zarządzenie nr 25 (K.370.2.2017) z dnia 03 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 13 z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji skłądników majątkowych w leśnictwach oraz w siedzibie Nadleśnictwa Kozienice.
 • Zarzadzenie nr 26 (ZGZ.270.41.2017.SN5) z dnia 23 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 13/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie udzielania w Nadleśnictwie Kozienice zamówień na usługi, dostawy i roboty budowlane.
 • Zarządzenie nr 27 (SA.1302.9.2017) z dnia 28 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia warunków przydziału posiłków profilaktycznych dla pracowników wykonujących prace na wolnym powietrzu w okresie zimowym tj. od 01 listopada do 31 marca oraz napojów.
 • Zarządzenie nr 28 (K.300.4.2017) z dnia 28 listopada 2017 r. zmieniające Zarządzenie 27/2017 z dnia 03 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Nadleśnictwie Kozienice.

Decyzje:

 • Decyzja nr 1 (NP.0050.1.2017) z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia terminów narad gospodarczych w 2017 r.
 • Decyzja nr 2 (NP.330.1.2017) z dnia 09 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia harmonogramu składania dokumentacji płacowej w 2017 r.
 • Decyja nr 3 (ZGU.801.1.2017.SG1) z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz, choinki.
 • Decyzja nr 4 (ZGU.0210.1.2017.MM6) z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wykorzystywania i rozliczania kosztów dostępu do Internetu w kancelariach leśnictw Nadleśnictwa Kozienice.
 • Decyzja nr 5 (ZZ.601.1.2017) z dnia 08 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania procedur: wyłączania powierzchni leśnych z użytkowania oraz wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych.
 • Decyzja nr 6 (ZGZ.805.3.2017.MS2) z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie cen na materiał sadzeniowy obowiązujących w Nadleśnictwie Kozienice w 2017 r.
 • Decyzja nr 7 (ZGZ.7012.2.2017.MS2) z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie sposobu prawidłowego ewidencjonowania zabiegów pielęgnowania lasu w SILP.
 • Decyzja nr 8 (ZGU.801.2.2017.SG1) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia cennika detalicznego na surowiec drzewny, stroisz, choinki.
 • Decyzja nr 9 (SA.2101.4.2017) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji ds. związanych ze sprzedażą nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi, samodzielnych lokali mieszkalnych i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych Lasom Państwowym.
 • Decyzja nr 10 (SA.2102.5.2017) z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przetargów ograniczonych na sprzedaż lokali mieszkalnych wolnych (pustostanów) i gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, nieprzydatnych Lasom Państwowym.
 • Decyzja nr 11 (ZGZ.712.07.2017.SN5) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie odwołania okresowego zakazu wstępu do lasu w leśnictwach Adamów i Karpówka.
 • Decyzja nr 12 (NP.166.14.2017) z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Wycieczka zagraniczna" organizowana przez Nadleśnictwo Kozienice.
 • Decyzja nr 13 (SA.2130.3.1.2017) z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia stawek za korzystanie z lokali mieszkalnych oraz przynależnych budynków gospodarczych i garaży w zarządzie Nadleśnictwa Kozienice.
 • Decyzja nr 14 (NP.166.13.2017) z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udział pracowników Nadleśnictwa Kozienice w wielofunkcyjnej, regionalnej imprezie pracowniczej pod nazwą własną "Wielkopolskie Spotkanie Leśników w Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej" organizowanej przez Nadleśnictwo Stąporków we współpracy z RDLP w Radomiu oraz Sanktuarium Matki Bożej Wychowawczyni w Czarnej, szczegółowo opisanej w Decyzji nr 8/2017 Dyrektora RDLP w Radomiu z dnia 13.03.2017 r.
 • Decyzja nr 15 (ZGU.800.7.2017.SG1) z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży drewna dla Zakładów Usług Leśnych.
 • Decyzja nr 16 (ZGZ.7100.01.2017.SN5) z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie monitoringu rójki chrabąszcza Melolontha sp. wiosną 2017 roku na terenie Nadleśnictwa Kozienice.
 • Decyzja nr 17 (NP.0210.1.2017) z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu w celu dokonania weryfikacji danych w Raportach z akcji "Drewno-16).
 • Decyzja nr 18 (K.0300.2.3.2017) z dnia 05 maja 2017 r. w spawie średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2018-2021.
 • Decyzja nr 19 (ZGZ.7100.01.2017.SN5) z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia okresowego zakazu wstępu do lasu.
 • Decyzja nr 20 (NP.1150.17.2017) z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu rozpatrzenia wniosków składanych przez pracowników Nadleśnictwa, dotyczączych zaliczenia im okresu pracy poza Lasami Państwowymi  oraz studiów wyższych do stażu pracy w Lasach Państwowych z punktu widzenia należnej im nagrody jubileuszowej zgodnie z protokołem dodatkowym nr 26 do PUZP dla Pracowników PGL LP.
 • Decyzja nr 21 (ZGZ.7100.01.2017.SN2) z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie odwołania okresowego zakazu wstepu do lasu.
 • Decyzja nr 22 (NP.166.24.2017) z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie zarządzenia organizacji monofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Dzień Leśnika" organizowanej przez Nadleśnictwo Kozienice.
 • Decyzja nr 23 (NP.0070.2.2017) z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. zweryfikowania wewnętrznych aktów normatywnych w Nadleśnictwie Kozienice.
 • Decyzja nr 24 (K.370.2.2017) z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wywóz drewna z leśnictw na kwity wywozowe, w dniach 03 i 04 lipca.
 • Decyzja nr 25 (ZGU.800.4.2017.SG1) z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie obniżenia ceny otwarcia obowiązującej w procedurze zbycia drewna w serwisie aukcyjnym e-drewno.
 • Decyzja nr 26 (NP.166.37.2017) z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na organizację wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Wycieczka do Częstochowy połączona z udziałem chętnych pracowników w corocznej Krajowej Pielgrzymce Leśników na Jasną Górę" organizowana przez Nadleśnictwo Kozienice.
 • Decyzja nr 27 (NP.166.44.2017) z dnia 11 października 2017 r. w sprawie zarządzenia organizacji wielofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Zawody Wędkarskie" organizowanej przez Nadleśnictwo Kozienice".
 • Decyzja nr 28 (ZGU.800.5.2017.SG1) z dnia 18 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny otwarcia obowiązującej w procedurze zbycia drewna w serwisie aukcyjnym e-drewno.
 • Decyzja nr 29 (K.0301.2.3.2017) z dnia 31 października 2017 r. w sprawie  średniookresowego planu nakładów na środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz inwestycje na lata 2019-2022.
 • Decyzja nr 30 (ZGZ.805.17.2017.MS2) z dnia 31 października 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 6 z 10 lutego 2017 r. w sprawie cen na materiał sadzeniowy obowiązujących w Nadleśnictwie Kozienice w 2017 r.
 • Decyzja nr 31 (ZGZ.805.17.2017.MS2) z dnia 03 listopada 2017 r. zmieniająca Decyzję nr 6 z 10 lutego 2017 r. w sprawie cen na materiał sadzeniowy obowiązujących w Nadleśnictwie Kozienice w 2017 r. 
 • Decyzja nr 32 (ZGZ.805.20.2017.MS2) z dnia 20 listopada 2017 r. zmieniajaca Decyzję nr 6 z 10 lutego 2017 r. w sprawie cen na materiał sadzeniowy obowiazujacych w Nadleśnictwie Kozienice w 2017 r.
 • Decyzja nr 33 (ZGU.800.6.2017.SG1) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zasad sprzedaży choinek.
 • Decyzja nr 34 (NP.166.50.2017) z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zarządzenia organizacji monofunkcyjnej imprezy pracowniczej pod nazwą własną "Spotkanie wigilijne z emerytowanymi pracownikami Nadleśnictwa" organizowanej przez Nadleśnictwo Kozienice.

Pliki do pobrania:
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2016_roku.pdf pobierz
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2015_roku.pdf pobierz
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2014_roku_2.pdf pobierz
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2013_roku.pdf pobierz
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2012_roku.pdf pobierz
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2011_roku.pdf pobierz
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2010_roku.pdf pobierz
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2009_roku.pdf pobierz
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2008_roku.pdf pobierz
      wykaz_zarzadzen_i_decyzji_nadlesniczego_nadlesnictwa_kozienice_wydanych_w_2007_roku.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice mgr inż. Tomasz Sot
Data modyfikacji: 2017/12/12 14:12:10
Redaktor zatwierdzający: Tomasz Sot
Wprowadzający: Monika Spyra