Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Kozienice >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

Kontrole zewnętrzne w Nadleśnictwie Kozienice w 2018 roku:

 • W dniach 15-17 stycznia 2018 r. odbyła sie kontrola z zakresu pozyskania drewna i szacunków brakarskich przeprowadzona przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

Kontrole zewnętrzne w Nadleśnictwie Kozienice w 2017 roku:

 • W dniu 10.02.2017 r. odbyła sie kontrola zbioru Leśnego Materiału Rozmnożeniowego przeprowadzona przez Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.
 • W dniu 27.02.2017 r. rozpoczęła się kontrola problemowa w zakresie poprawności przygotowania i przeprowadzenia sprzedaży mieszkań z zasobów LP w latach 2012-2016 prowadzona przez Inspekcję Lasów Państwowych DGLP. Kontrola zakończyła się 17.03.2017 r. Kontrola zakończyła się 17.03.2017 r.
 • W dniu 13.04.2017 r. odbyła sie kontrola przestrzegania przepisów p.poż. i rozpoznania możliwości prowadzenia działań gaśniczych przez jednostki ochrony p.poż. przeprowadzona przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kozienicach.
 • W dniu 07.04.2017 r. rozpoczęła się kontrola przestrzegania przepisów p.poż. i rozpoznania możliwości prowadzenia działań gaśniczych przez jednostki ochrony p.poż. prowadzona przez Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu. Kontrola zakończyła się 24.04.2017 r.
 • W dniach 18-19.05.2017 r. odbyła się kontrola funkcjonalna w zakresie sprzedaży drewna na umowy oraz wg cennika detalicznego przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 24.05.2017 r. odbyła się kontrola funkcjonalna w zakresie gospodarki szkółkarskiej i obrotu sadzonkami przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 08.06.2017 r. odbyła się kontrola funkcjonalna w zakresie organizacji nadleśnictwa - prawidłowość i spójność dokumentów przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 23.06.2017 r. rozpoczęła się kontrola funkcjonalna w zakresie wydzierżawiania gruntów leśnych (umowy 2014-2016) przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcje Lasów Państwowych w Radomiu. Kontrola zakończy się 30.06.2017 r.
 • W dniu 28.06.2017 r. odbyła się kontrola kompleksowa w zakresie wykonywania zadań obronnych przeprowadzona przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.
 • W dniach 04-07.09.2017 r. odbyła się kontrola w zakresie weryfikacji punktów przerobu drewna przeprowadzona przez Zespół Weryfikacji Terenowej Zjawisk i Procesów związanych z przerobem drewna w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.
 • W dniu 08.09.2017 r. odbyła sie kontrola funkcjonalna pt. :Przestrzeganie instrukcji kancelaryjnej w zakresie ewidencji, znakowania, gromadzenia i archiwizacji dokumentów" przeprowadzona przez Regionalna Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 30.10.2017 r. odbyła się kontrola prawidłowości stosowania środków ochrony roślin przeprowadzona przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie Oddział w Mińsku Mazowieckim.
 • W dniach 14-24.11.2017 r. odbyła się kontrola funkcjonalna dzierżawy i najmu gruntów nieleśnych oraz lokali mieszkalnych (umowy 2015-2016) przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 24.11.2017 r. odbyła się kontrola poprawności dokumentowania i ewidencjonowania w systemie Las procesu likwidacji rzeczowych aktywów trwałych poza obiektami budowlanymi i maszynami przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 28.11.2017 r. odbyła sie kontrola funkcjonalna stosowania i ewidencji zabiegów z zastosowaniem środków ochrony roślin w ochronie lasu w latach 2015-2017 przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 28.11.2017 r. odbyła się kontrola funkcjonalna monitoringu wybranych form ochrony przyrody w latach 2015-2017 przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 31.10.2017 r. odbyła sie kontrola prawidłowości sporządzania deklaracji podatkowych - porównanie wartości wykazanych w ewidencji gruntów nadleśnictwa z wartościami zawartymi w deklaracjach podatkowych (podatek leśny, rolny i od nieruchomości) przeprowadzona prez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.

Kontrole zewnętrzne w Nadleśnictwie Kozienice w 2016 roku:

 • W dniu 20.04.2016 r. rozpoczeła sie kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych przeprowadzona przez Komende Miejska PSP w Radomiu. Kontrola zakończyła się 25.04.2016 r.
 • W dniach 17-18.05.2016 r. rozpoczeła sie kontrola okresowa Leśnego Materiału Podstawowego, Leśnego Materiału Rozmnożeniowego i przestrzegania regionalizacji nasiennej przeprowadzona przez Biuro Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.
 • W dniu 19.05.2016 r. odbyła się kontrola problemowa archiwum zakładowego w zakresie regularności przekazywania materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej do archiwum zakładowego, prawidłowości kwalifikacji i klasyfikacji przeprowadzona przez  Archiwum Państwowe w Radomiu.
 • W dniach 07-08.06.2016 r. odbyła się kontrola funkcjonalna spraw obronnych, ochrony informacji niejawnych i ochrony danych osobowych przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniach 09-10.06.2016 r. odbyła się kontrola problemowa przydziału, przechowywania broni, amunicji i środków przymusu bezpośredniego przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniach 07-10.10.2016 r. odbyła sie kontrola funkcjonalna realizacji rębni złożonych i cięć pielęgnacyjnych przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 16.12.2016 r. odbyła się kontrola funkcjonalna prowadzenia gospodarki transportowej oraz zasady udzielania pożyczek na zakup samochodów prywatnych używanych do celów służbowych przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 20.12.2016 r. odbyła się kontrola funkcjonalna BIP i udostępniania informacji publicznej oraz funkcjonowania strony internetowej przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniach 22-23.12.2016 r. odbyła się kontrola funkcjonalna "Stanowiska leśniczego" oraz komunikacji elektronicznej pomiędzy kancelariami leśnictw i biurem jednostki przeprowadzona przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu.
 • W dniu 27.12.2016 r. odbyła się kontrola instytucjonalna zdrowotności drzewostanów nasiennych sosny zwyczajnej przeprowadzona przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Warszawie.

Informacja o wynikach kontroli jest udostępniana na wniosek.

 

 Zamknij Okno

 

 

 

Pliki do pobrania:
      Wniosek o udostępnienie informacji publicznej pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2006_roku.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2007_roku.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2008_roku.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2009_roku.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2010_roku.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2011_roku.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2012_roku.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2013_roku.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2014_roku.pdf pobierz
      kontrole_zewnetrzne_w_nadlesnictwie_kozienice_w_2015_roku.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Kozienice mgr inż. Tomasz Sot
Data modyfikacji: 2018/01/23 14:11:02
Redaktor zatwierdzający: Artur Mazur
Wprowadzający: Monika Spyra