Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Łagów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Łagów >> Wykaz dokumentów zawierających informację o środowisku

bip_logo_pl
odstep
L.p.
Karta informacyjna
1

Numer karty/rok

1/2010
2

Rodzaj dokumentu

polityki, strategie, plany lub programy

3

Temat dokumentu

inne
4

Nazwa dokumentu

Plan Urządzenia Lasu – Nadleśnictwo Łagów – na okres 01.01.2007- 31.12.2016

5

Zakres przedmiotowy dokumentu – opis dokumentu

Opisanie ogólne wraz z programem ochrony przyrody i analizą gospodarki leśnej w minionym okresie; Opisy taksacyjne, Materiały Kartograficzne

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. świętokrzyskie(powiat kielecki) gminy: Bieliny, Daleszyce, Łagów, Nowa Słupia, Raków (powiat opatowski) gminy: Baćkowice, Iwaniska, Opatów, Sadowie (powiat ostrowiecki) gminy: Waśniów (powiat staszowski) gminy: Bogoria, Szydłów

7

Znak sprawy

Zatwierdzony: DLOPiK –L-lp-611-2/08

8

Dokument wytworzył

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Radomiu, ul. 25 Czerwca 68, 26-600 Radom

9

Data dokumentu

01.01.2008
10

Dokument zatwierdził

Minister Środowiska

11

Data zatwierdzenia dokumentu

16.01.2008
12

Miejsce przechowywania dokumentu

Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów

mail: nadlesnictwo.lagow@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-
14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak
15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

nie dotyczy
16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

18 listopada 2010 r.
17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-
18
Uwagi
-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

2/2011

2

Rodzaj dokumentu

inne

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

opinia RDOŚ

5

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

pozytywna opinia dotycząca projektu planu urządzenia lasu i prognozy oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Łagów wykonanych na lata 2007-2016

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. świętokrzyskie/powiat kielecki/gminy: Bieliny, Daleszyce, Łagów, Nowa Słupia, Raków/ powiat opatowski/ gminy: Baćkowice, Iwaniska, Opatów, Sadowie/ powiat ostrowiecki/ gminy: Waśniów/ powiat staszowski/ gminy: Bogoria, Szydłów

7

Znak sprawy

WPN-II.410.62.2011.MK

8

Dokument wytworzył

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

9

Data dokumentu

05.08.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach

11

Data zatwierdzenia dokumentu

27.07.2011 r.

12

Miejsce przechowywania dokument

 

Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów, mail: nadlesnictwo.lagow@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

11/2010, 68/2011, 77/2011

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

18 sierpnia 2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

3/2011

2

Rodzaj dokumentu

inne

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

opinia sanitarna

5

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

pozytywna opinia dotycząca projektu planu urządzenia lasu i prognozy oddziaływania na środowisko dla Nadleśnictwa Łagów wykonanych na lata 2007-2016

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. świętokrzyskie/powiat kielecki/gminy: Bieliny, Daleszyce, Łagów, Nowa Słupia, Raków/ powiat opatowski/ gminy: Baćkowice, Iwaniska, Opatów, Sadowie/ powiat ostrowiecki/ gminy: Waśniów/ powiat staszowski/ gminy: Bogoria, Szydłów

7

Znak sprawy

SEV.9022.5.55.2011

8

Dokument wytworzył

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

9

Data dokumentu

07.07.2011

10

Dokument zatwierdził

Świętokrzyski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

11

Data zatwierdzenia dokumentu

04.07.2011

12

Miejsce przechowywania dokumentu

 

Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów, mail: nadlesnictwo.lagow@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

11/2010, 68/2011

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

18 sierpnia 2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

Lp.

Karta informacyjna

1

Numer karty/rok

4/2011

2

Rodzaj dokumentu

prognozy oddziaływania na środowisko

3

Temat dokumentu

inne

4

Nazwa dokumentu

Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Urządzenia Lasu – Nadleśnictwo Łagów na okres 01.01.2007-31.12.2016

5

Zakres przedmiotowy dokumentu- opis dokumentu

Prognoza wpływu wskazań w planie urządzenia lasu na przedmioty ochrony przyrody i obszary Natura 2000; Materiały Kartograficzne;

6

Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju

woj. świętokrzyskie/powiat kielecki/gminy: Bieliny, Daleszyce, Łagów, Nowa Słupia, Raków/ powiat opatowski/ gminy: Baćkowice, Iwaniska, Opatów, Sadowie/ powiat ostrowiecki/ gminy: Waśniów/ powiat staszowski/ gminy: Bogoria, Szydłów

7

Znak sprawy

-

8

Dokument wytworzył

Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej oddział w Radomiu ul. 25 Czerwca 68,

26-600 Radom

9

Data dokumentu

29.04.2011 r.

10

Dokument zatwierdził

-

11

Data zatwierdzenia dokumentu

-

12

Miejsce przechowywania dokument

 

Nadleśnictwo Łagów, Wola Łagowska 118, 26-025 Łagów, mail: nadlesnictwo.lagow@radom.lasy.gov.pl

13

Adres elektroniczny zawierający odnośniki do dokumentu

-

14

Czy dokument jest ostateczny tak/nie

tak

15

Numery kart innych dokumentów w sprawie

11/2010

16

Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie

16 czerwca 2011 r.

17

Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji

-

18

Uwagi

-

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów mgr inż. Krzysztof Karst
Data modyfikacji: 2011/12/28 14:14:19
Redaktor zatwierdzający:
Wprowadzający: