Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Łagów

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Łagów >> Ochrona przyrody

bip_logo_pl
odstep
Rezerwat "Zamczysko"


Wykaz form ochrony przyrody na terenie Nadleśnictwa Łagów

REZERWATY

Nr rejestrowy

Nazwa rezerwatu

Data utworzenia

Podstawa prawna utworzenia rezerwatu

Obowiązująca podstawa prawna

Rodzaj

Plan ochrony- podstawa prawna

21

Zamczysko

10.07.1959

Zarządzenie MLiPD z 15.05.1959 r. (MP Nr 61 z 1959, poz. 310)

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.09.2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Zamczysko (Dz. Urz. Święt. poz. 2892 z dn. 26.09.2017 r.)

Leśny

Rozporządzenie Nr 57/2002 Woj. Święt. z 18.11.2002 r. (Dz. Woj. Święt. Nr 165 poz. 2058). Ustanowiony na okres 20 lat.

49

Małe Gołoborze

15.02.1994

Zarządzenie MLiPD z 31.12.1993 r. (MP Nr 5 z 1994, poz. 38)

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.09.2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Małe Gołoborze (Dz. Urz. Święt. poz. 2907 z dn. 26.09.2017 r.)

Leśny

Rozporządzenie Nr 57/2002 Woj. Święt. z 18.11.2002 r. (Dz. Woj. Święt. Nr 165 poz. 2058). Ustanowiony na okres 20 lat.

50

Szczytniak

15.02.1994

Zarządzenie MLiPD z 31.12.1993 r. (MP Nr 5 z 1994, poz. 44)

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.09.2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Szczytniak (Dz. Urz. Święt. poz. 2899 z dn. 26.09.2017 r.)

Leśny

Rozporządzenie Nr 57/2002 Woj. Święt. z 18.11.2002 r. (Dz. Woj. Święt. Nr 165 poz. 2058). Ustanowiony na okres 20 lat.

64

Góra Jeleniowska

23.09.1997

Zarządzenie MLiPD z 25.07.1997 r. (MP Nr 56 z 1997, poz. 534)

Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 20.09.2017 r. w sprawie rezerwatu przyrody Góra Jeleniowska (Dz. Urz. Święt. poz. 2845 z dn. 25.09.2017 r.)

Przyrody nieożywionej

Rozporządzenie Nr 57/2002 Woj. Święt. z 18.11.2002 r. (Dz. Woj. Święt. Nr 165 poz. 2058). Ustanowiony na okres 20 lat.

 

POMNIKI PRZYRODY

Nr rej. RDOŚ

Nazwa pomnika przyrody (jak w akcie prawnym o ustanowieniu)

Data utworzenia pomnika przyrody

Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego

Opis pomnika przyrody

Obwód na wysokości 1,3 m (cm)

Wysokość (m)

Opis lokalizacji

14

Dąb szypułkowy „Biskup”

02.10.1953

1) Rozporządzenie Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007 r.

2) Rozporządzenie Nr 14/2008 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 4 listopada 2008 r. zmieniające rozporządzenia Nr 35/2007 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 grudnia 2007 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 232, poz. 3047)

 

Wiek około 250 lat

407

25

Dąb rośnie w miejscowości Chańcza gm. Raków na terenie Leśnictwa Chańcza (obręb Łagów) w oddz. 319 g.

237

Źródło

02.10.1987

1) Zarządzenie Nr 23/87 Wojewody Kieleckiego z dnia 2 października 1987 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody. Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 19, poz. 223.

2) Rozporządzenie Nr 6/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 20 czerwca 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kiel. Nr 8, poz. 54 z dn. 30.08.1994 r.)

3) Rozporządzenie Nr 7/94 Wojewody Kieleckiego z dnia 4 sierpnia 1994 r. zmieniające zarządzenie w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 8, poz. 55, z dn. 30.08.1994 r.)

4) Rozporządzenie Nr 267/2001 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniające zarządzenia i rozporządzenia w sprawie uznania za pomniki przyrody (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 85, poz. 987 z dnia 16.08.2001 r.)

Woda wartko odpływa naturalna dolinką w kierunku zabudowań. Źródło jest ocembrowane w celu czerpania wody. W pobliżu znajdują się dwa mniejsze źródła. Wody wszystkich trzech łączą się tworząc niewielki ciek. Typ źródła – zboczowe.

 

 

Na skraju lasu przy końcu wsi Kunin (za ostatnimi zabudowaniami) w oddz. 33 a leśnictwa Jeleniów.

362

Grupa 7 dębów szypułkowych

30.08.1996

Uchwała Rady Gminy w Łagowie Nr XX/128/98 z dnia 30 sierpnia 1996 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody (bez publikatora)

W 2006 roku zgoda na usunięcie 1 drzewa uszkodzonego w wyniku działań atmosferycznych – zostaje 6 drzew.

590, 345, 325 (drzewo jest rozwidlone), 460, 660, 345, 290

30 - 35

Na terenie częściowo zadrzewionym – nadrzeczna łąka, przylegającym do zabudowań Nadleśnictwa Łagów Obrąb Łagów, Leśnictwo Orłowiny oddz. 158 h

759

Dąb szypułkowy

11.10.2004

Uchwała Nr XVIII/127/2004 Rady Gminy Daleszyce z dnia 11 października 2004 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody. Dz. Urz. Woj. Świętokrz. Nr 229, poz. 3156 z dnia 15.12.2004 r.

Średnica pnia na wys. 1,3 m od ziemi 121 cm rozpiętość korony ok. 16 m

380

30

Nadleśnictwo Łagów, Obręb Łagów, Leśnictwo Łukawa, oddz. 186 m.

 

UŻYTKI EKOLOGICZNE

Nr rejestrowy RDOŚ w Kielcach

Nazwa użytku ekologicznego (jak w akcie prawnym o ustanowieniu)

Rodzaj użytku ekologicznego (jak w akcie prawnym o ustanowieniu)

Data utworzenia

Pow. (ha)

Gmina

Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego

6

Śródleśna łąka – trwały użytek ekologiczny

Płaty nieużytkowanej roślinności

28.12.2001

0,96

Łagów

Uchwała Nr XXVI/202/2001 Rady Gminy Łagów z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego (Dz. Urz. Woj. Święt. z dnia 22 maja 2002 r. Nr 66, poz. 843)

10

Bagno

Bagno

19.02.2002

2,12

Daleszyce

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/2002 z dnia 19 lutego 2002 r.  w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj.  Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2002 r. Nr 23, poz. 291

11

Bagno

Bagno

19.02.2002

0,40

Raków

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/2002 z dnia 19 lutego 2002 r.  w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj.  Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2002 r. Nr 23, poz. 291

12

Bagno

Bagno

19.02.2002

1,58

Raków

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/2002 z dnia 19 lutego 2002 r.  w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj.  Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2002 r. Nr 23, poz. 291

13

Śródleśne bagno

Bagno

19.02.2002

1,38

Raków

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/2002 z dnia 19 lutego 2002 r.  w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj.  Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2002 r. Nr 23, poz. 291

66

Łąka śródleśna

Płaty nieużytkowanej roślinności

19.02.2002

1,07

Łagów

Rozporządzenie Wojewody Świętokrzyskiego Nr 19/2002 z dnia 19 lutego 2002 r.  w sprawie uznania za użytki ekologiczne (Dz. Urz. Woj.  Świętokrzyskiego z dnia 25 lutego 2002 r. Nr 23, poz. 291

127

Torfowisko śródleśne koło miejscowości Mocha

Torfowisko śródleśne

10.12.2014

1,13

Raków

Uchwała Nr XLIV/276/2014 Radu Gminu Raków z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego poz. 3185)

 

PARKI KRAJOBRAZOWE

Nr rej.

Nazwa

Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Łagów (ha)

Obowiązująca podstawa prawna

Uwagi

4

Jeleniowski Park Krajobrazowy

2431,41

Uchwała Nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Jeleniowskiego Parku Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 17 z dn. 08.01.2015 r.)

Na terenie otuliny parku utworzono Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu

7

Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy

5264,92

Uchwała Nr XLIX/871/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie utworzenia Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3146 z dn. 25.11.2014 r.)

Na terenie otuliny parku utworzono Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu

 

OBSZARY CHRONIONEGO KRAJOBRAZU

Nr rej.

Nazwa obszaru chronionego krajobrazu

Data utworzenia

Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Łagów (ha)

Obowiązująca podstawa prawna wraz z oznaczeniem miejsca ogłoszenia aktu prawnego

Opis

 

6

Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu

29.09.1995 r. Rozporządzenie Nr 12/95 Wojewody Kieleckiego Dz. Urz. Woj. Kieleckiego Nr 21 poz. 145

2065,37

Uchwała Nr XXXV/620/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Chmielnicko-Szydłowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3312)

Położony w centralnej części województwa, o krajobrazie rolniczo-leśnym. Przyrodniczymi funkcjami tego terenu jest ochrona wód powierzchniowych, a szczególnie rzeki Czarnej Staszowskiej, Wschodniej i Sanicy oraz rola korytarza ekologicznego o znaczeniu regionalnym i lokalnym

 

10

Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu

05.01.1996 r. Rozporządzenie Nr 1 Wojewody Tarnobrzeskiego (Dz. Urz. Woj. Tarnobrz. Nr 1 poz. 1)

2112,59

Uchwała Nr XXXV/624/13 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 23 września 2013 r. dotycząca wyznaczenia Jeleniowsko-Staszowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3316)

Tereny te obejmuje się ochroną ze względu na wyjątkowy, bardzo zróżnicowany krajobraz oraz zmienność i bogactwo ekosystemów.

 

13

Cisowsko-Orłowiński   Obszar Chronionego Krajobrazu

17.10.2001 r. Rozporządzenie Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 108 poz. 1271)

750,38

Uchwała Nr XLIX/878/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia13 listopada 2014 r. w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz.3152 z dn. 25.11.2014 r.)

Położony na terenie otuliny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego, w centralnej części województwa. Tarany te obejmuje się ochroną ze względu na bogactwo ekosystemów i zróżnicowany krajobraz oraz funkcje korytarzy ekologicznych.

 

14

Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu

17.10.2001 r. Rozporządzenie Nr 335/2001 Wojewody Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. Nr 108 poz. 1271)

111,96

Uchwała Nr XLIX/879/14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia13 listopada 2014 r. w sprawie Cisowsko-Orłowińskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Święt. poz.3152 z dn. 25.11.2014 r.)

Położony na terenie otuliny Jeleniowskiego Parku Krajobrazowego. Tereny te obejmuje się ochroną ze względu na bogactwo ekosystemów i bardzo zróżnicowany krajobraz i rzeźbę terenu oraz funkcje korytarzy ekologicznych.

 

21

Świętokrzyski Obszar Chronionego Krajobrazu

01.10.2007 r. – gm. Bodzentyn, Uchwała Rady Miejskiej w Bodzentynie Nr IX/37/2007 (Dz. U. Woj. Święt. Nr 230 poz. 3340

 

01.10.2007 r. – gm. Górno, Uchwała Rady Gminy w Górnie Nr XIII/60/2007 (Dz. U. Woj. Święt. Nr 244 poz. 3645

 

04.10.2007 – gm. Bieliny, Uchwała Rady Gminy Bieliny nr XII/65/07 (Dz. U. Woj. Święt. nr. 244 poz. 3642

 

30.05.2017 – gm. Nowa Słupia, Uchwała Nr XXXIII/469/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1835

551,13

1.Uchwała Nr IX/37/2007 Rady Miejskiej w Bodzentynie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Gminie Bodzentyn (Dz. Urz. Woj. Świet. Nr 230, poz 3340 z dnia 11 grudnia 2007 r.),

2.Uchwała Nr XIII/60/2007 Rady Gminy w Górnie z dnia 1 października 2007 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Gminie Górno (Dz. U. Woj. Święt. Nr 244 poz. 3645 z dnia 17 grudnia 2007 r),

3.Uchwała Nr XII/65/07 Rady Gminy Bieliny z dnia 4 października 2007 r. w sprawie ustanowienia obszaru chronionego krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Gminie Bieliny (dz. Urz. Woj. Święt. Nr 244, poz. 3642 z dnia 17 grudnia 2007 r.),

4. Uchwała Nr XXXIII/469/17 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia Świętokrzyskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego w gminie Nowa Słupia (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 1835 z dnia 30 maja 2017 r.)

 

Wyznaczony na terenie otuliny Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Chroni cenne ekosystemy przyrodnicze i czystość wód powierzchniowych oraz cenne walory krajobrazowe.

 

 

OBSZARY NATURA 2000

Nazwa

Kod obszaru

Status obszaru

Powierzchnia na terenie Nadleśnictwa Łagów (ha)

Plan zadań ochronnych – podstawa prawna

Lasy Cisowsko-Orłowińskie

PLH260040

Obszar mający znaczenia dla Wspólnoty – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowany jako dokument nr C(2016) 8191), Dz. U. UE L 2016.353/324 z dn. 23.12.2016 r.)

3197,75

1. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 (Dz. Urz. Woj. Święt. z 2014 r. poz. 1141 z dnia 02.04.2014 r.)

2. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 5 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 3122 z dnia 21.11.2014 r.)

3. Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach z dnia 11 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Lasy Cisowsko-Orłowińskie PLH260040 (Dz. Urz. Woj. Święt. poz. 573 z dnia 12.02.2016 r.)

Łysogóry

PLH260002

Obszar mający znaczenia dla Wspólnoty – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowany jako dokument nr C(2016) 8191), Dz. U. UE L 2016.353/324 z dn. 23.12.2016 r.)

42,95

 

Ostoja Jeleniowska

PLH260028

Obszar mający znaczenia dla Wspólnoty – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowany jako dokument nr C(2016) 8191), Dz. U. UE L 2016.353/324 z dn. 23.12.2016 r.)

3121,33

 

Ostoja Żyznów

PLH260036

Obszar mający znaczenia dla Wspólnoty – Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2016/2334 z dnia 09.12.2016 r. w sprawie przyjęcia dziesiątego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowany jako dokument nr C(2016) 8191), Dz. U. UE L 2016.353/324 z dn. 23.12.2016 r.)

101,96

 

   

Więcej informacji na http://www.lagow.radom.lasy.gov.pl/ochrona-przyrody

W zasięgu działania Nadleśnictwa znajdują się następujące formy ochrony przyrody:

 • Jeleniowski Park Krajobrazowy, Cisowsko-Orłowiński Park Krajobrazowy,  Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Jeleniowsko-Staszowski Obszar Chronionego Krajobrazu, Jeleniowski Obszar Chronionego Krajobrazu oraz Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu,

 • Rezerwaty przyrody: „Szczytniak”, „Małe Gołoborze”, „Góra Jeleniowska” , "Zamczysko" oraz rezerwat archeologiczny "Zamczysko",

 • Użytki ekologiczne – łąki śródleśne w leśnictwach Paprocice i Widełki, cztery bagna w leśnictwie Łukawa oraz torfowisko leśne koło miejscowości Mocha,

 • Pomniki przyrody ożywionej i nieożywionej – cisy we wsiach Makoszyn i Rembów, źródło w Nowym Stawie, odsłonięcia skał ordowiku i syluru w Zalesiu, wychodnia geologiczna w Widełkach, dolina krasowa w Piotrowie wraz z ponorem, dęby szypułkowe obok siedziby Nadleśnictwa w Woli Łagowskiej, dęby szypułkowe w zabytkowym parku podworskim we wsi Grzegorzowice, sosna i jałowiec w leśnictwie Badro.

   

  Rezerwat częściowy "Małe Gołoborze" został utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z 31 grudnia 1993 roku.

  Położony jest on w centralnej części dużego kompleksu leśnego na stokach Góry Chocimowskiej i obejmuje jeden z najciekawszych morfologicznie fragmentów Pasma Jeleniowskiego.

  Ochronie częściowej poddano zróżnicowany morfologicznie obszar z grzbietem górskim, zboczami i doliną zanikającego okresowo potoku. W górnej części północnego zbocza góry znajduje się niewielkie (około 0,25 ha) blokowisko skalne - gołoborze zbudowane z piaskowców kwarcytowych. Jest ono narażone na stopniowe opanowywanie przez roślinność. Wychodnie skał kambryjskich znajdują się również w dolinie strumienia przybierając postać kilku niewysokich (od 0,5 do 0,8 m wysokości) wodospadów. Przedmiotem ochrony jest również naturalny, zróżnicowany wiekowo i warstwowo drzewostan (głównie II i III klasa wieku) z występującymi miejscami okazałymi egzemplarzami buka i jodły (w wieku ok. 150 lat). W obrębie rezerwatu wyróżniono dwa zespoły roślinne: buczynę karpacką i kwaśną buczynę.

  Utworzony w 1997 roku rezerwat "Góra Jeleniowska" położony jest w strefie grzbietowej góry o tej samej nazwie. Jest to rezerwat geologiczno- leśny, a celem ochrony jest zachowanie zespołu zróżnicowanych form rzeźby terenu, w którego skład wchodzą ostańcowe formy skalne, rozwaliska skalne oraz terasy z rumowiskami typu gołoborzy wraz z porastającym je naturalnym zbiorowiskiem leśnym - ponad 100-letnim lasem jodłowo- bukowym. Główny grzbiet rezerwatu budują piaskowce kwarcytowe. Wskutek silnego i głębokiego spękania wytworzyły się z nich formy mające postać ostańcowych skałek o wysokości od 0,8 do 5,0 m; są one największą atrakcją rezerwatu. Wokół nich znajdują się rozwaliska skalne, przechodzące stopniowo w kierunku południowym w rumowiska blokowe o cechach gołoborzy. Warunki klimatyczne i podłoże ubogie w wapń stworzyły warunki dla rozwoju roślin pochodzenia górskiego. Dominującym zespołem roślinnym jest zubożała buczyna karpacka w formie podgórskiej.

  Rezerwat geologiczno- leśny „Szczytniak” został utworzony w 1993 roku dla ochrony gołoborza stanowiącego przykład zachodzących na powierzchni procesów geomorfologicznych oraz odsłonięcia „kwarcytów” górnokambryjskich z interesującymi teksturami o niewyjaśnionej genezie. Gołoborze na Szczytniaku jest niewielkie i stopniowo kurczy się ulegając ekspansji roślinności - porastają je kępy karłowatych brzóz, jarzębin i buków. Głazy porośnięte są kępami mchów, które na obrzeżach rumowiska tworzą piękne zielone kobierce. Odnaleźć ty można ciekawe okazy roślin podlegających ochronie. Ochroną rezerwatową otoczono również kilkuhektarowy fragment lasu posiadającego cechy naturalnego zbiorowiska – kwaśnej buczyny.

  W centralnej części Pasma Orłowińskiego znajduje się rezerwat „Zamczysko” utworzony w 1959 roku dla zachowania cennego ze względów naukowych fragmentu naturalnego mieszanego lasu bukowego o charakterze pierwotnym. Obejmuje on szczyt góry Wysokówki – drugiej co do wysokości w Paśmie Orłowińskim. Dominującym zespołem roślinnym jest buczyna karpacka w odmianie podgórskiej. W drzewostanie obok dominującego buka rosną: jodła, jawor, klon, grab oraz dąb bezszypułkowy. Niektóre drzewa osiągają wiek powyżej 200 lat.

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy Nadleśnictwa Łagów mgr inż. Krzysztof Karst
Data modyfikacji: 2017/10/05 10:45:44
Redaktor zatwierdzający: Andrzej Zagnienski
Wprowadzający: Andrzej Zagnienski