Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Marcule

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Marcule >> Wystąpienia, komunikaty i ogłoszenia

bip_logo_pl
odstep
Komunikaty i ogłoszenia

 Nadleśnictwo Marcule zamieszcza poniżej  informację o przetargu nieograniczonym dotyczącym sprzedaży nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa pozostającej w zarządzie Nadleśnictwa Marcule  na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2100, z 2016 r. poz. 422, 586) stanowiącego działkę o nr ewid. 25 położonej w obrębie ewidencyjnym Florencja, gmina Iłża (pow. 0,5200 ha, użytek – grunty orne - RV).

Pliki do pobrania:
      Wyniki przetargu dot. dzierżawy gruntów rolnych będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Marcule -30.10.2017 r. pobierz
      Przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę gruntów rolnych będących w zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Marcule -10.10.2017 r. pobierz
      Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż używanych telefonów komórkowych - 01.12.2016 r. pobierz
      Przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż używanych telefonów komórkowych - 13.09.2016 r. pobierz
      Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości gruntowej - działka ewidencyjna nr 25 pobierz
      Ogłoszenie o zamówieniu pobierz
      Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pobierz
      Załącznik nr 1 do SIWZ - formularz oferty pobierz
      Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór umowy pobierz
      Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pobierz
      Informacja o wynikach przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej nr 25 w gm. Iłża, obręb ewid. Florencja pobierz
      Informacja o zamiarze sprzedaży gruntów pobierz
      Ogłoszenie dotyczące przetargu publicznego ofertowego na sprzedaż środka trwałego - samochód ciężarowy Nissan D22 PICKUP pobierz
      Informacja o zamiarze transakcji zamiany pobierz
      OBWIESZCZENIE Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie o sporządzeniu Projektu harmonogramu i Programu Prac związanych z przygotowaniem PLANU PRZECIWDZIAŁANIA SKUTKOM SUSZY W REGIONIE WODNYM ŚRODKOWEJ WISŁY pobierz
      Informacja o zamiarze sprzedaży gruntów Skarbu Państwa działki ewidencyjne o numerach: 258/8; 258/9; 200/8. pobierz
      Informacja o zamiarze sprzedaży gruntów Skarbu Państwa działka numer 1782/3 pobierz
      Ogłoszenie o zamiarze sprzedaży nieruchomości gruntowej - działka ewidencyjna nr. 1782/3 - z dnia 13.01.2015 r. pobierz
      Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - nr działek ewidencyjnych: 258/8; 258/9; 200/8. pobierz
      SPROSTOWANIE [z dnia 10-02-2015 r.] do Ogłoszenia o przetargu pisemnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych - nr działek ewidencyjnych: 258/8; 258/9; 200/8. pobierz
      Protokół z negocjacji cenowej z dnia 16.02.2015r. dotyczącej działki ewidencyjnej nr 1782/3 pobierz
      Informacja z dnia 23.02.2015 r. z przeprowadzenia procedury negocjacji cenowej na sprzedaż nieruchomości - działka ewidencyjna nr 1782/3 pobierz
      Informacja o wynikach procedury przetargu pisemnego - na sprzedaż nieruchomości gruntowych - nr działek ewidencyjnych: 258/8; 258/9; 200/8 pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Nadleśniczy mgr inż. Tadeusz Misiak
Data modyfikacji: 2017/12/05 10:19:01
Redaktor zatwierdzający: Karol Zaborski
Wprowadzający: Konrad Walicki