Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski >> Plan urządzenia lasu

bip_logo_pl
odstep
Plan Urządzenia Lasu

Plan Urządzania Lasu
 
Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski jest jedną z 23 jednostek organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Nadleśnictwo zostało utworzone w 1945 r. Obecne granice istnieją od 1973 roku
Powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski ustalona na podstawie rejestru gruntów wynosi wg stanu na 1.01.2009 r. - 17 422,89 ha (dwa obręby leśne – Ćmielów i Ostrowiec, 741 kompleksów).
Nadleśnictwo położone jest na terenie województwa świętokrzyskiego w zasięgu terytorialnym 13 gmin, w tym:
z powiatu opatowskiego (gminy: Ożarów, Tarłów, Sadowie, Wojciechowice)
z powiatu ostrowieckiego (gminy: Ostrowiec Św., Kunów, Bałtów, Ćmielów, Bodzechów, Waśniów).
z powiatu sandomierskiego (gminy: Dwikozy, Zawichost)
z powiatu starachowickiego (gmina Brody)
W skład Nadleśnictwa wchodzi 16 leśnictw terenowych oraz leśnictwo ds. szkółkarstwa, nasiennictwa i selekcji.
Nadleśnictwo sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa na terenie starostw w Ostrowcu Św., Opatowie i Sandomierzu na łącznej powierzchni 12 000 ha.
Lasy wg pełniących funkcji zostały podzielone na:
- ochronne o pow. 13 040,17 ha
- gospodarcze o pow. 3 905,18 ha
- rezerwaty o pow. 261,51 ha
Koncepcja zagospodarowania ekosystemów leśnych Nadleśnictwa realizowana jest w oparciu o Plan Urządzania Lasu wg stanu na 1.01.2004 r. zatwierdzonego przez Ministra Środowiska z dnia 21.01.2005 r. i uwzględnia lokalne uwarunkowania przyrodniczo-leśne, w tym takie elementy jak:
- strukturę siedlisk leśnych: udział siedlisk bardzo żyznych – 71 % i średnio żyznych 24 % powierzchni leśnej,
- skład gatunkowy drzewostanów – na 85 % powierzchni leśnej gatunkiem panującym jest sosna,
- przeciętny wiek drzewostanów – 66 lat,
- przeciętna zasobności drzewostanów – 283 m3/ha,
- duży udział drzewostanów V klasy wieku i starszych (34 % powierzchni leśnej).
 
Rozmiar pozyskania drewna na lata 2004-2013
 
Użytkowanie przedrębne - 446 720 m3
Użytkowanie rębne - 498 936 m3
Ogółem użytki główne - 945 656 m3
 
Rozmiar prac z zakresu hodowli lasu na lata 2004-2013
 
Odnowienia i zalesienia - 1 503,79 ha
Poprawki i uzupełnienia - 314,50 ha
Wprowadzanie podszytów - 10,15 ha
Pielęgnowanie lasu - 5 735,05 ha
Melioracje - 1 497,35 ha
Na terenie Nadleśnictwa występują różnorodne formy ochrony przyrody. Należą do nich:
- rezerwaty przyrody - szt. 6
 (Krzemionki Opatowskie, Lisiny Bodzechowskie, Modrzewie, Skały w Krynkach, Ulów, Zielonka)
- pomniki przyrody - szt. 4
- użytki ekologiczne - 1,97 ha
- obszar chronionego krajobrazu - 12 518,44 ha
- siedliska przyrodnicze - 1074,44 ha
         (Natura 2000)
 
Obiekty edukacji przyrodniczo-leśnej:
- kącik i ścieżka edukacyjna w leśnictwie Zwierzyniec.
 
 
Część opisowa Planu Urządzania Lasu na lata 2004-2013 dostępna jest na wniosek w siedzibie Nadleśnictwa.  

Pliki do pobrania:
      wniosek__do_pobrania.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Stanisław Bąk
Data modyfikacji: 2009/11/13 14:27:47
Redaktor zatwierdzający: Stanisław Bąk
Wprowadzający: Stanisław Bąk