Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski >> Zarządzenia i decyzje

bip_logo_pl
odstep
Uregulowania wewnętrzne

  Wykaz obowiązujących Zarządzeń i Decyzji wydanych  

  przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

                                       Zarządzenia

 

2010 rok

1) Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 4.01.2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

2) Zarządzenie nr 2/2010 z dnia 6.01.2010 r. w sprawie ustalenia "Regulaminu spzredaży detalicznej w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św." oraz "Zasad ochrony wartości pieniężnych" obowiązujacych leśniczych w związku z powierzeniem im funkcji kasjera.

 

3) Zarządzenie nr 3/2010 z dnia 6.01.2010 r. w sprawie gospodarowania taborem pojazdów samochodowych, osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

4) Zarządzenie nr 4/2010 z dnia 6.01.2010 r. w sprawie zasad przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów leśnictw  wchodzących w skład Nadleśnictwa Ostrowiec Św. oraz w sprawie odpowiedzialności materialnej pracowników za powierzone mienie.

 

5) Zarządzenie nr 5/2010 z dnia 31.03.2010 r. w sprawie wprowadznie dyżurów i innych działań związanych z ochroną p.poż. obszarów leśnych w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św. w 2010 r.

 

6) Zarządzenie nr 5a/2010 z dnia 20.04.2010 r. w sprawie ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych iowadów, grzybów patogenicznych  i innch zjawiski szkodotwóczych w lasach w roku 2010.

 

7) Zarządzenie nr 6/2010 z dnia 18.05.2010 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

8) Zarządzenie nr 7/2010 z dnia 21.05.2010 r. w sprawie powołania komisji negocjacyjnej.

 

9) Zarządzenie nr 8/2010 z dnia 21.05.2010 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do sprzedaży środków trwałych.

 

10) Zarządzenie nr 9/2010 z dnia 21.05.2010 r. w sprawie zasad funkcjonowania i zasad bezpieczeństwa informatycznego w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

11) Zarządzenie nr 10/2010 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

2009 rok

 

 1) Zarządzenie nr 1/09 z dnia 5.01.2009 r. w sprawie gospodarowania taborem pojazdów samochodowych, osobowych i osobowo-terenowych oraz zasad wykorzystania samochodów prywatnych w celach służbowych w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

2) Zarządzenie nr 2/09 z dnia 5.01.2009 r. w sprawie uruchamiania i zamykania w SILP pozycji cięć.

 

3) Zarządzenie nr 3/09 z dnia 2.02.2009 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania transmisji danych pomiędzy rejestratorem leśniczego a SILP.

 

4) Zarządzenie nr 4/09 z dnia 2.02.2009 r. w sprawie funkcjonowania systemu NOTATNIK. 

 

5) Zarządzenie nr 5/09 z dnia 3.04.2009 r. w sprawie wdrożenia procedury pt. "Dokumentowanie Procedury Kontroli Pochodzenia Produktu dla wspólnego certyfikatu FM/COC".

 

6) Zarządzenie nr 6/09 z dnia 3.04.2009 r. w sprawie wprowadzenia dyżurów i innych działań związanych z ochroną p.poż. obszarów leśnych w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św. w 2009 roku.

 

7) Zarządzenie nr 7/09 z dnia 14.04.2009 r. w sprawie sporządzania szacunków brakarskich.

 

8) Zarządzenie nr 8/09 z dnia 4.05.2009 r. w sprawie regulaminu przechowywania i prezentacji sztandaru Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski.

 

9) Zarządzenie nr 9/09 z dnia 12.05.2009 r. w sprawie odwołania okresowego zakazu wstępu do lasu.

 

10) Zarządzenie nr 10/09 z dnia 1.07.2009 r. w sprawie wystawiania faktur VAT za wydane drewno na podstawie przetransferowanych kwitów wywozowych KW (forma elektroniczna).

 

11) Zarządzenienie nr 11/09 z dnia 3.09.2009 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji składników majątkowych.

 

12) Zarządzenie nr 12/09 z dnia 8.10.2009 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu będącego sprawdzeniem umiejętności i wiedzy nabytej w czasie stażu absolwentów średnich i wyższych szkół leśnych.

 

13) Zarządznie nr 12/09 z dnia 28.10.2009 r. w sprawie przechowywania i transportu wartości pieniężnych w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

2008 rok.

 

1) Zarządzenie nr 1a/08 z dnia 2.04.2008 r. w sprawie wdrożenia do użytku służbowego systemu NOTATNIK.

 

2) Zarządzenie nr 4/08 z dnia 28.05.2008 r. w sprawie szczegółowych zasad obrotu drewnem.

 

3) Zarządzenie nr 6/08 z dnia 12.06.2008 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru robór inwestycyjno-remontowych w  Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

4) Zarządzenie nr 7/08 z dnia 20.20.2008 r. zmieniające Zarządzenie nr 13 w sprawie aktualnego opracowania "Zakładowej polityki rachunkowości".

 

2007 rok

 

1) Zarządzenie nr 9/07 z dnia 7.11.2007 r. w sprawie ustalenia składu Komisji Przetargowej ds. przeprowadzania przetargów internetowych w portalu e-drewno na surowiec drzewny.

 

2) Zarządzenie nr 8/07 z dnia 21.06.2007 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Nadleśnictwa Ostrowiec Świętokrzyski o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

 

3) Zarządzenie nr 5a/07 z dnia 1.06.2007 r. w sprawie funkcjonowania BIP Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 

4) Zarządzenie nr 5/07 z dnia 1.06.2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 

 5) Zarządzenie nr 4/07 dnia 23.04.2007 r. w sprawie ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych owadów, grzybów patogenicznych i innych zjawisk szkodotwórczych w lasach w roku 2007.

  

6) Aneks nr 2/07 z dnia 2.01.2007 r. do Zarządzenia nr 11A/02 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Obiegu Dokumentów wraz ze Schematem Obiegu

   Dokumentów.

 

2006 rok

 

1) Zarządzenie nr 14/2006 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie zasad funkcjonowania systemu informatycznego w Nadleśnictwie Ostrowiec Św. oraz bezpiecznej eksploatacji zasobów informatycznych Lasów Państwowych.

 

2) Zarządzenie nr 13 z dnia 15.12.2006 r. zmieniające Zarządzenie nr 17 w sprawie aktualnego opracowania „Zakładowej Polityki Rachunkowości”.

 

3) Zarządzenie nr 12/06 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie obowiązku rejestracji  w GIODO zbiorów zawierających dane osobowe.

 

4) Aneks nr 2/06 z dnia 20.11.2006 r. do Zarządzenia nr 10/04 z dnia 20.09.2004 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

5) Zarządzenie nr 11/06 z dnia 25.09.2006 r. w sprawie podziału terytorialnego Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 

6) Zarządzenie nr 9/06 z dnia 12.07.2006 r. w sprawie wdrożenia polityki bezpieczeństwa systemu informatycznego w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

7)  Zarządzenie nr 8/06 z dnia 12.07.2006 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji  zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych  osobowych, zwanej dalej "Instrukcją”.

 

8) Zarządzenie nr 4/06 z dnia 21.06.2006 r. w sprawie sposobu rozliczenia domowych dyżurów p.poż. pełnionych przez leśniczych i podleśniczych.

 

9) Zarządzenie nr 2/06 z dnia 14.04.2006 r. w sprawie wprowadzenia procedur dot. ochrony p.poż. w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

 

2005 rok

 

1) Zarządzenie nr 8/05 z dnia 8.11.2005 r. w sprawie korzystania z zasobów hurtowni danych.

 

2) Zarządzenie nr 5/05 z dnia 16.08.2005 r. w sprawie ewidencji drógw Nadleśnictwie Ostrowiec Św. nie będących środkami trwałymi.

 

3) Zarządzenie nr 4/05 z dnia 1.04.2005 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji dróg leśnych w leśnictwach.

 

4) Zarządzenie nr 2/05 z dnia 10.03.2005 r. w sprawie zasad przekazywania i przejmowania powierzonego majątku i dokumentów leśnictw wchodzących w skład Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 

5) Aneks nr 1/05 z dnia 12.01.2005 r. do Zarządzenia nr 6/03 z dnia 24.07.2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

6) Zarządzenie nr 1/05 z dnia 6.01.2005 r. dotyczące prowadzenia windykacji w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

 

2004 rok

 

1) Zarządzenie nr 17/04 z dnia 28.12.2004 r. w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont.

 

2) Zarządzenie nr 16/04 z dnia 23.12.2004 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.”

 

3) Zarządzenie nr 15/04 z dnia 23.12.2004 r. w sprawie ustalenia zasad cechowania pni powyróbkowych i trybu postępowania pracowników Służby

      Leśnej Nadleśnictwa Ostrowiec Św. w przypadku ujawnienia szkodnictwa leśnego.

 

4) Zarządzenie nr 9/04 z dnia 30.08.2004 r. w sprawie korzystania z dokumentacji w archiwum zakładowym.

 

5) Zarządzenie nr 8/04 z dnia 12.07.2004 r. w sprawie planu ochrony informacji

      niejawnych.

 

 6) Zarządzenie nr 5/04 z dnia 26.04.2004 r. w sprawie powołania komisji kontroli kasy.

 

7) Zarządzenie nr 2a/04 z dnia 3.03.2004 r. w sprawie powołania Komisji do odbioru  robót inwestycyjno-remontowych.

 

 

8) Zarządzenie nr 1/04 z dnia 6.01.2004 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1m2 lokali mieszkalnych.

 

 

2003 rok

 

1) Zarządzenie nr 12/03 z dnia 31.12.2003 r. w sprawie powołania "Komisji bezpieczeństwa i higieny pracy".

 

2) Zarządzenie nr 11/03 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie sporządzania szacunków brakarskich.

 

3) Zarządzenie nr 7/03 z dnia 15.10.2003 r. w sprawie powołania Komisji "Programu edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Ostrowiec Św."

 

4) Zarządzenie nr 6/03 z dnia 24.07.2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Wewnętrznej Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 

5) Zarządzenie nr 5/03 z dnia 23.07.2003 r. w sprawie zasad ustalania dodatków funkcyjnych dla stanowisk pracy w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

6) Zarządzenie nr 3/03 z dnia 14.03.2003 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Nadlesnictwa Ostrowiec Św.

 

7) Zarządzenie nr 2/03 z dnia 7.03.2003 r. w sprawie komisyjnego odbioru prac z zakresu wykonywania czyszczeń wczesnych i czyszczeń późnych na terenie nadleśnictwa.

 

 

2002 rok

 

1) Zarządzenie nr 15/02 z dnia 26.09.2002 r. w sprawie przydziału i używania telefonów komórkowych w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

2) Zarządzenie nr 13/02 z dnia 26.08.2002 r. w sprawie powołania Komisji socjalnej w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

3) Zarządzenie nr 11a/02 z dnia 19.07.2002 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji  Obiegu Dokumentów wraz ze Schematem Obiegu Dokumentów.

 

4) Zarządzenie nr 9/02 z dnia 18.07.2002 r. w sprawie zmiany nazwy i podległości stanowiska pracy.

 

5) Zarządzenie nr 4/02 z dnia 19.04.2002 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania sieciowej transmisji danych pomiędzy rejestratorem leśniczego a aplikacją LAS.

 

 

2001 rok

 

1) Zarządzenie nr 9/01 z dnia 27.12.2001 r. w sprawie zakładowego planu kont.

 

2) Zarządzenie nr 8/01 z dnia 12.11.2001 r. w sprawie zastosowania rejestratora leśniczego przy sporządzaniu szacunków brakarskich.

 

3) Zarządzenie nr 5/01 z dnia 27.09.2001 r. w sprawie włączenia działek leśnych otrzymanych w drodze darowizny aktem notarialnym w dniu 27.09.2001 r. od p. Marii Ignatowskiej.

 

 

2000 rok

 

1) Zarządzenie nr 9a/00 z dnia 16.10.2000 r. w sprawie szczegółowych zasad obrotu drewnem.

 

2) Zarządzenie nr 8/00 z dnia 1.07.2000 r. w sprawie druków ścisłego zarachowania obowiązujących w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

3) Zarządzenie nr 7a/00 z dnia 1.07.2000 r. w sprawie postępowania przy sprzedaży detalicznej produktów i usług na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych.

  

4) Zarządzenie nr 5/00 z dnia 4.05.2000 r. w sprawie uruchomienia rejestratorów leśniczych.

 

5) Zarządzenie nr 2/00 z dnia 30.03.2000 r. w sprawie zasad cechowania pni, ewidencji płytek do numerowania i druków ścisłego zarachowania.

 

6) Zarządzenie nr 1/00 z dnia 18.01.2000 r. w sprawie wprowadzania danych do SILP w podsytemie "gospodarka towarowa".

 

Decyzje

2006 rok

 

1) Decyzja nr 8/06 z dnia 15.12.2006 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu dzierżawnego gruntów rolnych wydzierżawionych pracownikom ALP oraz obcym dzierżawcom w roku 2007.

 

2) Decyzja nr 7/06 z dnia 18.08.2006 r. w sprawie powołania zespołu inwetaryzacyjnego do przeprowadzenia w roku 2006-2007 powszechnej 

    inwentaryzacji siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory. 

 

3) Decyzja nr 4/06 z dnia 3.04.2006 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z maszyn i urządzeń Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

     

4) Decyzja nr 4/05 z dnia 28.09.2005 r. w sprawie zasad udostępniania i korzystania  z „Kącika Edukacji Ekologicznej” w Leśnictwie Jeleniec.

 

 2007 rok

1) Decyzja nr 6/07 z dnia 2.07.2007 r. w sprawie ustalenia wykazu osób, którym przydzielono służbowe telefony komórkowe w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 2) Decyzja nr 3/07 z dnia 2.02.2007 r. w sprawie braku potrzeby ogłoszenia stanu siły wyższej o lokalnym znaczeniu, związanej ze szkodami w drzewostanie, jakie wystąpiły w następstwie huraganowych wiatrów w styczniu 2007 r.

2008 rok

1) Decyzja nr 9/08 z dnia 16.12.2008 r. w sprawie ustalenia dni pracy i dni wolnych od pracy w 2009 roku.

2009 rok

1) Decyzja nr 1/09 z dnia 5.01.2009 r. w sprawie cennika detalicznego na surowiec drzewny.

 

2)  Decyzja nr 2/09 z dnia 5.01.2009 r. w sprawie ustalenia wykazu osób, którym przydzielono służbowe telefony komórkowe w Nadleśnictwie Ostrowiec Św.

 

3) Decyzja nr 3/09 z dnia 5.01.2009 r. w sprawie zasad korzystania oraz rozliczania polecenia wyjazdu służbowego w zasięgu terytorialnym nadlesnictwa.

 

4) Decyzja nr 4/09 z dnia 4.03.2009 r. w sprawie cennika na nasiona sosny i modrzewia w 2009 roku.

 

5)  Decyzja nr 5/09 z dnia 18.03.2009 r. w sprawie cennika na sadzonki drzew i krzewów leśnych w 2009 roku.

 

6) Decyzja nr 5a/09 z dnia 1.04.2009 r. w sprawie ustalenia stawek za usługę sprzątania i opalania kancelarii oraz dostarczania energii elektrycznej i wody do kancelarii jak równiez opłat za odprowadzenie ścieków i odpadów stałych wytwarzanych w kancelariach leśnictw Nadlesnictwa Ostrowiec św.

 

7)   Decyzja nr 6/09 z dnia 9.04.2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z domków wypoczynkowych w Leśnictwie Krynki oddz. 271 a.

 

8) Decyzja nr 7/09 z dnia 22.04.2009 r. w sprawie ustalenia wartości 1 punktu za umundurowanie w 2009 roku.

 

9) Decyzja nr 8/09 z dnia 5.05.2009 r. w sprawie bonifikat cenowych na drewno.

 

10) Decyzja nr 9/09 z dnia 15.05.2009 r. w sprawie bonifikat cenowych na drewno.

 

11) Decyzja nr 10/09 z dnia 15.05.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 

12) Decyzja nr 11/09 z dnai 1.07.2009 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z pokoi gościnnych w biurze Nadleśnictwa z siedzibą w Sudole.

 

13) Decyzja nr 12/09 z dnia 1.10.2009 r. w sprawie cennika detalicznego na drewno.

 

14) Decyzja nr 13/09 z dnia 26.10.2009 r. w sprawie zatwierdzenia prowizorium Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 

 

 2010 rok

 

1) Decyzja nr 1/2010 z dnia 4.01.2010 r. w sprawie cennika detalicznego.

 

2) Decyzja nr 2/2010 z dnia 8.01.2010 r. w sprawie zapewnienia okularów korekcyjnych do pracy z komputerem.

 

3) Decyzja nr 3/2010 z dnia 3.03.2010 r. w sprawie cennika na nasiona sosny i modrzewia w 2010 r.

 

4) Decyzja nr 4/2010 z dnia 5.03.2010 r. w sprawie cennika na sadzonki drzew i krzewów lesnych w 2010 r.

 

5) Decyzja nr 5/2010 z dnia 1.04.2010 r. w sprawie cennika detalicznego.

 

6) Decyzja nr 6/2010 z dnia 9.04.2010 r. w sprawie cennika na nasiona sosny z WDN w 2010 r.

 

7) Decyzja nr 7/2010 z dnia 17.05.2010 r. w sprawie zatweirdzenia Planu Finansowo-Gospodarczego Nadleśnictwa Ostrowiec Św.

 

8) Decyzja nr 8/2010 z dnia 1.07.2010 r. w sprawie cennika detalicznego.

 

 

Pliki do pobrania:
      2011.pdf pobierz
      2012.pdf pobierz
      2013.pdf pobierz
      2014.pdf pobierz
      2015.pdf pobierz
      2016.pdf pobierz
      2017...pdf pobierz
      2018.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Stanisław Bąk
Data modyfikacji: 2018/03/22 12:05:15
Redaktor zatwierdzający: Hubert Żądło
Wprowadzający: Małgorzata Kozieł