Strona główna - Państwowe Gospodarstwo Leśne LASY PAŃSTWOWE

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski

szukaj >
>> Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu, Nadleśnictwo Ostrowiec Świętokrzyski >> Informacja o kontrolach

bip_logo_pl
odstep
Wyniki kontroli

W Y KA Z

Kontroli przeprowadzonych w Nadleśnictwie Ostrowiec Świętokrzyski

od dnia 01.01.2007 r.

Lp.

Kontrolujący

Termin kontroli

Zakres kontroli

1.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

18.04.2007 - 24.04.2007

Kontrola doraźna - kontrola odnowień, zalesień i poprawek.

2.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

9.05.2007

Ustalenie potrzeb i określenie założeń przedprojektowych budowy drogi w L-ctwie Sadłowizna

3.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

16.05.2007

Kontrola doraźna - kontrola systemów informatycznych

4.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

17.07.2007 -17.08.2007

Kontrola problemowa - kontrola gospodarki nieruchomościami

5.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

25.08.2008

Kontrola problemowa - kontrola prawidłowości wyznaczania szacunków brakarskich

6.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

30.09.2008

Kontrola problemowa - kontrola sprzedaży drewna i umów

7.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

4.02.2009

Kontrola doraźna - kontrola pow. zrębowych w L-ctwie Krynki i TP w L-ctwie Sudół

8.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Małopolski Region Inspekcyjny w Radomiu

24.02.2009 - 6.03.2009

Kontrola problemowa - kontrola gospodarowania środkami funduszu leśnego w 2008 r.

9.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych Małopolski Region Inspekcyjny w Radomiu

1.04.2009 -

10.07.2009

Kontrola kompleksowa - kontrola całokształtu działalności Nadleśnictwa w okresie 2003-2008

10.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

24.04.2009- 29.04.2009

Kontrola problemowa - kontrola wydzierżawiania gruntów Skarbu Państwa pod kopaliny

11.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

1.06.2009-10.06.2009

Skarga

12.

Państwowa Inspekcja Pracy Inspektor Pracy Okręgowego Inspektoratu Pracy Kielce

30.07.2009-6.08.2009

Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy

13.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

2.10.2009

Kontrola problemowa pełnienia świadczeń PKZP

14.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Radomiu

27.10.09-5.11.2009

Kontrola problemowa spraw obronnych ochrony informacji niejawnych

 

 

Pliki do pobrania:
      wniosek__do_pobrania.doc pobierz
      kontrole_2010_2017.pdf pobierz

Osoba odpowiedzialna za treść: Stanisław Bąk
Data modyfikacji: 2017/05/16 14:08:07
Redaktor zatwierdzający: Stanisław Bąk
Wprowadzający: Małgorzata Kozieł